HU | EN

Marosvásárhely vonzáskörzete

Régió

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
177 532
209 616
196 963
188 423
Román etnikum
64 120
(36,1%)
92 161
(44,0%)
92 820
(47,1%)
87 092
(48,5%)
Magyar etnikum
109 917
(61,9%)
109 946
(52,5%)
95 389
(48,4%)
83 227
(46,3%)
Roma etnikum
1 999
(1,1%)
6 644
(3,2%)
7 967
(4,0%)
8 683
(4,8%)
Német etnikum
793
(0,4%)
568
(0,3%)
329
(0,2%)
247
(0,1%)
Egyéb etnikum
700
(0,4%)
293
(0,1%)
400
(0,2%)
369
(0,2%)
nincs adat
3
4
58
8 805

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
88 530
49,3%
Magyar anyanyelvű
86 007
47,9%
Roma anyanyelvű
4 700
2,6%
Német anyanyelvű
177
0,1%
Egyéb anyanyelvű
241
0,1%
nincs adat
8 761

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
81 785
45,7%
Római katolikus
19 936
11,1%
Református
57 449
32,1%
Pünkösdista
2 724
1,5%
Görög katolikus
3 843
2,1%
Baptista
414
0,2%
Adventista
3 417
1,9%
Unitárius
4 248
2,4%
Jehova tanúi
2 250
1,3%
Evangélikus-lutheránus
271
0,2%
Egyéb
1 433
0,8%
Felekezeten kívüliek és ateisták
1 099
0,6%
nincs adat
9 545

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
10 019
5%
6 838
68%
8 772
88%
Kisebbség
(20-49%)
Többség
(50-79%)
Kisebbség
(20-49%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
448
100,0%
     ebből szántó
229
51,1%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
85
19,1%
     ebből erdő
66
14,8%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
68
15,1%

Bruttó hazai termék, GDP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arány az országos GDP-ből (%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2007–2015 – az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2016–2017 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNP) előzetes adatai. Az egy főre jutó GDP-t 2007–2015 között az Eurostat adatai alapján, 2016–2017 között pedig az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai alapján számítottuk. Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság a GDP értékét lejben adja meg, ezt a Román Nemzeti Bank éves árfolyamain, illetve az Országos Statisztikai Intézet által közölt, 2016-ra és 2017-re vonatkozó népességszám alapján számítottuk át.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
35 477
41,5%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
36 572
46,4%
2
Partidul Național Liberal
16 063
18,8%
Partidul Național Liberal
11 761
14,9%
3
Partidul Social Democrat
14 959
17,5%
Partidul Social Democrat
8 519
10,8%
4
Partidul Oamenilor Liberi
7 350
8,6%
Partidul Mișcarea Populară
4 822
6,1%
5
Erdélyi Magyar Néppárt
3 075
3,6%
Partidul Pro România
4 757
6,0%
6
Partidul România Unită
2 743
3,2%
Partidul Oamenilor Liberi
4 035
5,1%
7
Partidul Mișcarea Populară
2 131
2,5%
Alianța USR-PLUS
2 978
3,8%
8
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
2 014
2,4%
Erdélyi Magyar Szövetség
1 996
2,5%
9
Uniunea Națională pentru Progresul României
1 289
1,5%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
1 231
1,6%
10
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
343
0,4%
Alianța pentru Unirea Românilor
1 191
1,5%
11
Partidul Verde
930
1,2%
Összesen
85 444
100,0%
Összesen
78 792
100,0%

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
31 941
44,2%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
25 097
42,8%
2
Partidul Social Democrat
15 678
21,7%
Alianța USR PLUS
8 236
14,0%
3
Partidul Național Liberal
7 790
10,8%
Partidul Social Democrat
8 097
13,8%
4
Uniunea Salvați România
6 144
8,5%
Partidul Național Liberal
6 446
11,0%
5
Partidul România Unită
3 526
4,9%
Partidul Mișcarea Populară
3 789
6,5%
6
Partidul Mișcarea Populară
3 061
4,2%
Alianța Pentru Unirea Românilor
2 712
4,6%
7
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
1 772
2,4%
Partidul Pro România
1 928
3,3%
8
Partidul România Mare
797
1,1%
Bendorfean Traian
363
0,6%
9
Alianța Noastră România
453
0,6%
Partidul Ecologist Român
347
0,6%
10
Partidul Ecologist Român
345
0,5%
Partidul Verde
311
0,5%
Egyéb
Egyéb
833
1,2%
Egyéb
1 366
2,3%
Összesen
72 340
100,0%
Összesen
58 692
100,0%