HU | EN

2018. január–október: tovább csökkent a munkanélküliség és emelkedtek a keresetek Erdélyben

Utolsó módosítás: 2019.01.16

Alkalmazottak, keresetek, munkanélküliség, 2018. január–október

A 2018 októberéig terjedő időszakra vonatkozó előzetes adatokból az Erdélystat által készített összesítés szerint Erdélyben 2018. januártól júliusig emelkedett az alkalmazottak1 száma, a nyár végén kisebb csökkenés, majd mérsékelt emelkedés történt. Létszámuk 2018 októberében 1991,4 ezer főt tett ki, ami megegyezik a júliusi létszámmal. Októberben az előző év azonos időszakához képest 3,3%-os, 63,6 ezer főnyi emelkedés történt.

Erdélyben 2018 októberében nettó értéken 2544 lej volt az egy főre eső átlagkereset. A nettó átlagkeresetek egy év alatt jelentős, 14,5%-os növekedést mutatnak.

A regisztrált munkanélküliek száma 2018 októberében 74,2 ezer főt tett ki Erdélyben, egy év alatt 17,6%-kal csökkent.

 

Alkalmazottak száma

A megyei statisztikai hivatalok által 2018. év végén publikált adatok szerint Erdélyben az alkalmazásban állók számának előző év azonos időszakához képesti bővülése az elmúlt három évben folyamatos volt, mértéke 2-4% között szóródott. Romániában egy év alatt 1,5%-kal bővült az alkalmazásban állók száma és 2018 októberében 4946, 8 ezer főt tett ki.

Az alkalmazottak 2,3%-a mezőgazdaságban, 42,3%-a az iparban és építőiparban, 55,4%-a pedig a szolgáltatásokban volt foglalkoztatva Erdélyben az októberi adatok szerint. Az egy év alatti növekedés októberben a mezőgazdaságban és a szolgáltatások ágazatában volt némileg magasabb, de a különbségek nem jelentősek.

A Székelyföldön (Hargita és Kovászna megyékben), valamint a Partiumban az erdélyi átlagnak lényegében megfelelő mértékben bővült az alkalmazásban állók létszáma az elmúlt évben, míg Közép-Erdélyben (Kolozs és Maros megyékben) valamivel erőteljesebb növekedés volt megfigyelhető (5,0%). Székelyföldön az alkalmazásban állók száma 2018 októberében 121,7 ezer főt, Partiumban 312,8 ezer főt, Közép-Erdélyben 393,4 ezer főt számlált.

 

Nettó keresetek

Az elmúlt három évben, 2015 októbere és 2018 októbere között átlagosan 834 lejjel, 48,8%-kal növekedtek a nettó keresetek Erdélyben. Az éves növekedés üteme nagyjából egyenletes volt, évről-évre 12-16%-os emelkedés következett be.

Székelyföldön az egy főre eső átlagkeresetek 85%-át teszik ki az erdélyi átlagnak. Az elmúlt három évben némi konvergencia figyelhető meg a két székely megyében az erdélyi átlaghoz, ugyanis 2015 októberében még 78%-ot tett ki a keresetek aránya Erdélyhez képest. 2018 októberében Kovászna és Hargita megyékben átlagosan 2167 lejt vihettek haza a kereseti statisztikában számba vett alkalmazottak, a nettó átlagkeresetek egy év alatt 17%-os emelkedést mutattak.

Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemzik a legmagasabb nettó keresetek, 2018 októberében 2917 lejt kerestek átlagosan az itt dolgozók. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak, itt – egyedül Erdély megyéi közül – a 3000 lejt is meghaladták a nettó keresetek (3144 lej), míg Maros megyében valamivel az erdélyi átlag alatti keresetek voltak jellemzőek. A Bánságban szintén magas, 2622 lej volt a nettó átlagkereset (ezen belül Temes megye áll az élen), ezt követi Dél-Erdély 2569 lejjel. Partium három megyéjében 2277 lejt vitt haza átlagosan egy személy, Észak-Erdély két megyéjében 2181 lej volt az átlagkereset. Ezzel Erdélyen belül Székelyföld számít a legalacsonyabb keresetű régiónak.

Az erdélyi összes alkalmazott kereseti átlaga 2544 lej. Ennél valamivel alacsonyabb átlagkeresetek jellemzőek az ipar- és építőiparban (2308 lej), valamint a mezőgazdaságban (2396 lej), a szolgáltatási ágazatban azonban magasabb (2673 lej) volt a nettó átlagkereset októberben.

Egy év alatt a legnagyobb mértékű keresetemelkedés a szolgáltatási szektort jellemezte 2018 októberében (15,8%-os emelkedés), az iparban, építőiparban és a mezőgazdaságban a teljes gazdaságra jellemzőnél valamivel kisebb mértékben nőttek a nettó bérek.

Az erdélyi nettó keresetek valamelyest elmaradnak a romániai országos átlagtól, amely 2018 októberében 2720 lej volt. Ennek ez elmaradásnak a legfontosabb oka Bukarest, az ottani átlagos keresetek (3481 lej) ugyanis kiemelkedőek Románia többi részéhez viszonyítva, és felfelé térítik el a romániai átlagot.

2018 októberében a magyarországi nettó keresetek 3249 lejt2 tettek ki (az erdélyiek ennek 78,3%-át). Az átlagok azonban ezen a téren csalókák: a magasabb keresetű erdélyi megyék átlagos keresetei közelítik, illetve meg is haladják egyes magyarországi, Erdéllyel határos megyékben (pl. Békés) az átlagos kereseteket, különösen a jobban fizető ágazatokban.

 

Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

A regisztrált munkanélküliek száma Erdélyben a 2017 év végi – szezonálisnak, azaz átmenetileg tekinthető – kisebb megugrás mellett lényegében folyamatosan csökkent az elmúlt egy évben, és 2018 októberében 74,2 ezer főt tett ki. Az előző év azonos időszakához képest a regisztrált munkanélküliek száma 17,6%-kal (15,9 ezer fővel) csökkent. Ez a csökkenési ütem egyébként egész Romániára jellemző (17,9%). Székelyföld esetében is jelentős – az erdélyinél némileg kisebb – mértékben csökkent a munkanélküliek száma egy év alatt (13,8%). A Székelyföldet alkotó két megyében a regisztrált munkanélküliek létszáma 8,6 ezer főt tett ki 2018. októberben. Erdély régiói közül Közép-Erdélyben figyelhető meg a regisztrált munkanélküliek legnagyobb mértékű csökkenése, számuk egy év alatt 30%-kal (több mint 5000 fővel) mérséklődött. Az erdélyi átlagnál nagyobb csökkenés volt megfigyelhető Partiumban (19,8%) és Dél-Erdélyben (18,6%) is.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez3 méri – Erdélyben nem jelentős, 2,4%-os értéket mutatott 2018. októberben. Ez alacsonyabb az országos átlagnál (3,3%). A két székelyföldi megye ebből a szempontból valamelyest kedvezőtlenebb helyzetben van, munkanélküliségi rátájuk 3,9%-os, ami az országos átlag feletti és Erdély régiói közül is a legmagasabbnak számít. A munkanélküliség csökkenő: Erdélyben egy év alatt 0,5%-ponttal csökkent a ráta értéke, Székelyföldön 0,6%-pontos volt a mérséklődés. A régiók közül a Bánságban a legkedvezőbb a helyzet, a regisztrált munkanélküliségi ráta itt mindössze 1,4%-os (Temes megyében 1% alatti).

Táblamelléklet

A gazdasági mutatók alakulása Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2018. október

  Alkalmazottak száma, fő Változás az előző év azonos időszakához képest Egy főre eső nettó kereset, lej Változás az előző év azonos időszakához képest
% lej %
Erdély 1 991 398 63 623 3,3 2 544 322 14,5
ebből:
Székelyföld 121 729 3 451 2,9 2 167 315 17,0
Partium 312 794 9 050 3,0 2 277 297 15,0
Közép-Erdély 393 425 18 859 5,0 2 917 427 17,1

 

  Regisztrált munkanélküliek száma, fő Változás az előző év azonos időszakához képest Munkanélküliségi ráta, % Változás az előző év azonos időszakához képest, %-pont
%
Erdély 74 211 -15 853 -17,6 2,4% -0,5%-pont
ebből:
Székelyföld 8 621 -1 384 -13,8 3,9% -0,6%-pont
Partium 12 739 -3 143 -19,8 2,5% -0,9%-pont
Közép-Erdély 11 871 -5 074 -29,9 2,0% -0,6%-pont

Közzététel: 2019. január 16.
További információ: Kapitány Balázs (kapitany.balazs@erdelystat.ro).
A következő gazdasági témájú Erdélystat közlemény várható megjelenési ideje: 2019. március
Korábbi Erdélystat közlemények és elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.
Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Ilyen igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.

 


1Munkaszerződéssel rendelkező teljes és részmunkaidős állásúak száma a megfigyelt gazdasági szervezeteknél és közintézményeknél. A katonaság létszáma és hasonló intézményeknél dolgozók (pl. belügyi, védelmi minisztérium létszáma) nem szerepelnek az adatokban. Szintén hiányoznak a megfigyelési körből a segítő családtagok; valamint azon cégtulajdonosok, akik jövedelme kizárólag a cég profitjából és osztalékból származik (nincs bérjövedelmük). Ugyanerre a megfigyelési körre vonatkoznak a kereseti adatok is.

22018.10.31-ei hivatalos MNB középárfolyamon számolva. A magyarországi nettó kereseti átlagokat a családi adókedvezmények figyelembevételével számoltuk, közfoglalkoztatottakkal együtt, a teljes nemzetgazdaságra vonatkozóan.

3Ez magában foglalja az ún. „civil” gazdaságilag aktív népességet: a regisztrált munkanélkülieket és civil foglalkoztatottakat, utóbbiba beleértve a segítő családtagokat, az önfoglalkoztatókat és a vállalkozókat, de számuk nem tartalmazza a fegyveres erők és a kapcsolódó intézményekben dolgozók létszámait.