HU | EN

Az átlagkeresetek, valamint az alkalmazotti létszám alakulása Romániában és Erdélyben

Utolsó módosítás: 2021.12.07

Munkaerőpiac, 2008–2020

Romániában – az elmúlt tizenhárom évet nézve – a nettó átlagkeresetek nominális értéken 146%-ot, reálértéken számolva 73%-ot emelkedtek. Az Európai Unió tagállamaihoz képest továbbra is jelentős a lemaradás, viszont ennek mértéke számottevően mérséklődött. 2020-ban egy romániai háztartás tagjainak keresetei az uniós átlag mintegy 34-35%-át érik el euróban kifejezve, vásárlóerő-paritáson számolva ez kétharmad körüli arányt jelent.

Az átlagkereset-növekedés Erdély minden régiójában magasabb volt az országos átlagnál. Gazdasági ágazatok szerint is hasonló tendencia érvényesült, az erdélyi átlagkereset emelkedése az országos átlagnál szinte minden területen magasabb volt, kivételt képez ez alól a szállítás és a közigazgatás. Romániában több mint 1000 lejjel nagyobb az átlagkereset a közszférában, mint a magánszférában.

Az átlagos alkalmazotti létszám alakulásában érezhető a gazdasági válság és a koronavírus- járvány hatása. 2020-ban a járvány hatására Románia és Erdély minden régiójában visszaesett az alkalmazottak átlagos létszáma. 2020-ban Romániában a szálloda és vendéglátás ágazatában, Erdélyben a könnyűiparban csökkent a legnagyobb mértékben az alkalmazottak átlagos létszáma az előző évhez viszonyítva. Ágazatok szerint vizsgálva az átlagos alkalmazotti létszámot 2008 és 2020 között Romániában és Erdélyben a nagymértékű csökkenés a bányászatban és a könnyűiparban jellemző, a növekedés pedig a szálloda és vendéglátásban, valamint a szellemi és egyéb szolgáltatásokban figyelhető meg.

2020 végén Romániában az alkalmazottak 31%-a minimálbérrel volt alkalmazva, Erdélyben ez az arány 32% – végzettségtől függetlenül. Erdély régiói közül a minimálbérérrel alkalmazottak aránya Észak-Erdélyben és Székelyföldön a legmagasabb.

 

Bevezető és módszertani megjegyzések

A nettó átlagkereset a kereset azon részét jelenti, amelyet a munkavállaló ténylegesen fogyasztásra vagy megtakarításra fordíthat, vagyis a bruttó kereset társadalombiztosítási hozzájárulással és adókkal csökkentett, de juttatásokkal növelt összege. Az átlagkeresetek országok közötti összehasonlítását sok körülmény nehezíti. A bruttó kereseteket országonként eltérő mértékű adók és járulékok terhelik, így a nettó kereseti arányok eltérhetnek a rendszerint vizsgált bruttó bérekétől. Ez alapján az Eurostat adatait használva1 elemeztük Románia helyzetét az Európai Unióban a két jellemző háztartástípust vizsgálva: az egyedülálló, gyerektelen, illetve a kétkeresős, kétgyerekes háztartásokat. Az adatokat egyrészt euróban, másrészt az árszínvonal különbségeit kiszűrő vásárlóerő-egységben (PPS-ben) mutatjuk be. A vásárlóerő-egységben kifejezett keresetek a megélhetési lehetőségek, a tényleges kereseti színvonal meghatározásához, országok közötti összehasonlításához szolgáltatnak információt. Továbbá az Országos Statisztikai Intézet adatait feldolgozva elemeztük a tényleges (tehát nem egy meghatározott háztartástípusra vonatkozó) nettó átlagkeresetet és az átlagos alkalmazotti létszámot Romániában, a romániai régiókban, Erdélyben és az erdélyi régiókban. A módszertani tájékoztatóban részletesebben bemutatjuk az átlagkereset és az átlagos alkalmazotti létszám fogalmát, illetve a gazdasági tevékenységek osztályozását.

 

1. Nettó átlagkereset

1.1. Egyes háztartástípusokra jellemző nettó átlagkereset az Európai Unió néhány országában és Romániában

2020-ban a romániai keresetek továbbra is jelentősen elmaradtak az uniós átlagtól: Romániában a gyerektelen, egyedülálló személyek euróban mintegy 35%-át keresték meg az uniós átlagnak. Továbbá az is látható, hogy 2020-ban nagyobb mértékben nőttek a keresetek, mint a megfigyelt országokban, így nagyobb mértékben csökken a lemaradás az uniós átlaghoz és más uniós országokhoz képest. 2020-ban az előző évhez képest számos országban csökkentek az átlagkeresetek az egyedülálló, gyerektelen háztartások esetében, ezzel szemben Romániában nagymértékű növekedés figyelhető meg. Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy a koronavírus-járvány alatti időszakban, Romániában, nagyobb mértékben olyanok veszítették el a munkájukat, akik alacsonyabb keresettel rendelkeztek, így korábban lefelé húzták az átlagkeresetet, szemben más országokkal.

 

A romániai gyerektelen, egyedülálló háztartás-kereset aránya néhány európai országhoz viszonyítva nominális euró értékben

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Európai Unió (27)

 

 

 

20%

21%

24%

25%

27%

29%

31%

35%

Egyesült Királyság

13%

14%

12%

14%

14%

13%

16%

18%

19%

20%

24%

Németország

15%

16%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

22%

23%

27%

Olaszország

20%

20%

20%

21%

22%

24%

26%

29%

31%

34%

40%

Spanyolország

20%

21%

20%

22%

23%

25%

27%

29%

31%

34%

40%

Magyarország

62%

66%

63%

67%

71%

76%

77%

75%

78%

76%

90%

 

Pozitívabb a kép, ha vásárlóerő-paritáson (kiküszöbölve az országok közötti árszínvonal-különbségeket) számoljuk a keresetkülönbségeket. A romániai munkavállalók az így kalkulált uniós átlag kétharmadát keresték meg 2020-ban, a bérkülönbségek jelentősen csökkentek az elmúlt években. A romániai kivándorlók legfontosabb célországai közül az Egyesült Királyság és Németország átlagkeresete kiemelkedő; vásárlóerő-paritáson is csak ezek felét (52-53%-át) lehetett megkeresni Romániában 2020-ban.

A magyarországi nettó keresethez képest 2020-ra nagymértékben apadt a lemaradás, euróban az ottani keresetek 90%-át, vásárlóerő-paritáson a 102%-át keresik meg a romániai gyerektelen, egyedülálló alkalmazottak.

 

A romániai gyerektelen, egyedülálló háztartás-kereset aránya néhány európai országhoz viszonyítva vásárlóerő-paritáson

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Európai Unió (27)

 

 

 

39%

40%

44%

48%

51%

53%

57%

67%

Egyesült Királyság

27%

29%

29%

30%

32%

35%

38%

39%

42%

44%

52%

Németország

30%

30%

30%

31%

32%

35%

38%

40%

42%

44%

53%

Olaszország

37%

38%

39%

40%

43%

47%

51%

54%

58%

62%

74%

Spanyolország

36%

37%

38%

39%

40%

42%

47%

50%

54%

59%

71%

Magyarország

73%

76%

74%

75%

78%

85%

90%

91%

92%

91%

102%

 

Ugyanakkor – hogy pontosabb képet kapjunk – megvizsgáltuk a kétkeresős, kétgyerekes háztartástípusokban a nettó átlagkereseteket. Romániában a kétkeresős és kétgyerekes háztartások esetében nagyobb az átlagkereset elmaradása, mint az egyedülálló, gyerektelen háztartásoknál, ehhez hozzájárulnak az adózási rendszerek eltérései (például a családi adókedvezmény). 2020-ban a romániai kétkeresős, kétgyerekes háztartástípusok az uniós átlag 34%-át keresték meg nominális értéken, illetve 65%-át vásárlóerő-egységben számolva. Itt is megfigyelhető, hogy az előző évhez képest számos országban csökkentek az átlagkeresetek, szemben Romániával, ahol nagymértékű növekedés észlelhető.

 

A romániai kétkeresős és kétgyerekes háztartás-kereset aránya néhány európai országhoz viszonyítva nominális euró értékben

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Európai Unió (27)

 

 

 

20%

21%

23%

25%

26%

28%

30%

34%

Egyesült Királyság

13%

14%

12%

14%

14%

14%

16%

18%

20%

20%

24%

Németország

14%

15%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

21%

22%

25%

Olaszország

19%

20%

19%

21%

22%

24%

26%

28%

31%

33%

39%

Spanyolország

20%

21%

20%

22%

23%

25%

27%

29%

32%

34%

41%

Magyarország

59%

59%

56%

60%

64%

70%

71%

69%

71%

69%

83%

 

Jól látható, hogy vásárlóerő-paritáson 2020-ban az előző évhez viszonyítva mindkét háztartástípus esetében nagymértékben csökkent Románia elmaradása. Említésre méltó, hogy ezen a viszonyítási alapon a romániai kétkeresős, kétgyerekes háztartások csupán a 95%-át keresik meg a magyarországi átlagnak.

 

A romániai kétkeresős és kétgyerekes háztartás-kereset aránya néhány európai országhoz viszonyítva vásárlóerő-paritáson

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Európai Unió (27)

 

 

 

37%

39%

43%

47%

49%

52%

55%

65%

Egyesült Királyság

27%

29%

29%

30%

32%

35%

38%

40%

42%

44%

53%

Németország

28%

28%

28%

29%

30%

33%

36%

38%

39%

42%

50%

Olaszország

36%

38%

38%

40%

42%

47%

50%

54%

57%

61%

74%

Spanyolország

37%

38%

38%

39%

40%

43%

48%

51%

55%

59%

73%

Magyarország

69%

68%

67%

67%

70%

78%

82%

83%

84%

83%

95%

 

1.2. Nettó átlagkereset Romániában, Erdélyben és az erdélyi régiókban

Az elmúlt tizenhárom év alatt Románia-szinten a nettó átlagkeresetek 146%-ot emelkedtek (1309 lejről 3217 lejre). Reálértéken számolva, vagyis a fogyasztói árindex figyelembevételével kalkulálva a növekedés 73%-os.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM106F)2

 

A közszférában általában nagyobb az átlagkereset, mint a magánszférában – 2020-ban több mint 1000 lejjel. A vizsgált időszak elején, azaz 2008-ban a magánszféra átlagkeresete az országos nettó keresetnél 13%-kal volt alacsonyabb, ezt követően emelkedés volt megfigyelhető, mely 2011-ben tetőződött: akkor csupán 4% volt a különbség. Legkiegyenlítettebbek 2011 és 2016 között voltak a magán- és a közszféra keresetei. 2016 után ismét elrugaszkodott a közszféra keresete, 2020-ra 9%-kal alacsonyabbak a keresetek a magánszférában az országos átlaghoz képest.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM106F)

 

Romániában 2020-ban a nettó átlagkereset 3217 lej volt. A nagyrégiók tekintetében a nettó átlagkereset Bukarest-Ilfov régióban a legmagasabb (4263 lej), ezt követi Erdély (3004 lej), Havasalföld (2842 lej) és Moldva (2841 lej).

A 2008 és 2020 közötti átlagkereset-változásokat vizsgálva az országos átlagnál magasabb volt Erdélyben a keresetek emelkedése. 2009 és 2016 között Bukarest-Ilfov régióban volt a legmagasabb a növekedés, viszont 2016 után Erdélyben jelentősebb a bővülés. Az elemzett időszakban számottevőek a regionális különbségek: Erdélyben a növekedés 160%-os, Moldvában 145%-os, Bukarest-Ilfov régióban 136%-os, Havasalföldön pedig 132%-os.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM106E)3

 

Erdélyen belül 2020-ban a nettó átlagkereset Közép-Erdélyben volt a legmagasabb (3467 lej), ezt követi a Bánság (3194 lej). Dél-Erdély (2976 lej) és Partium (2630 lej) az erdélyi átlag alatt helyezkedik el, a legalacsonyabb pedig Székelyföldön (2524 lej) és Észak-Erdélyben (2573 lej) volt az átlagkereset 2020-ban.

Erdély minden régiójában országos átlag feletti volt a nettó átlagkereset növekedése. Az erdélyi régiók közül Közép-Erdélyt és Bánságot jellemzi a legmagasabb átlagkereset-növekedés, 2008-hoz viszonyítva 179, illetve 161%-os bővülés figyelhető meg. Észak-Erdélyben és Dél-Erdélyben a legalacsonyabb a nettó átlagkereset növekedése, 2008-hoz képest 146, illetve 150%-os.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM106E)

 

1.3. A nettó átlagkereset alakulása ágazatok szerint

Ágazatok szerint vizsgálva 2020-ban Romániában az átlagkereset a szálloda és vendéglátás ágazatában a legalacsonyabb (1762 lej), a szellemi szolgáltatások ágazatában a legmagasabb (5251 lej). Románia minden régiójában a nettó átlagkereset a vendéglátásban a legalacsonyabb; ugyanakkor Erdélyben, Moldvában és Havasalföldön a legmagasabb nettó átlagkeresetet a közigazgatásban dolgozók vihetik haza, Bukarest-Ilfov régióban a legmagasabb átlagkereset pedig a bányászatban dolgozóké (8493 lej).

 

Nettó átlagkereset ágazatok szerint Románia régióiban 2020-ban (lej)

Ágazatok

Erdély

Moldva

Havasalföld

Bukarest-Ilfov

Románia

Mezőgazdaság

2 426

2 389

2 352

2 964

2 412

Bányászat

4 103

3 652

4 517

8 493

4 552

Komplex ipar

3 314

2 926

3 318

4 157

3 374

Könnyűipar

2 127

1 915

1 902

2 362

2 054

Építkezés

2 927

2 908

2 904

3 535

3 066

Kereskedelem

2 304

2 150

2 112

3 797

2 609

Szállítás

2 441

2 510

2 740

4 054

2 908

Szállodák és vendéglátás

1 674

1 576

1 668

2 181

1 762

Egészségügy

4 008

3 822

3 754

4 635

4 003

Oktatás

3 588

3 554

3 485

3 756

3 574

Közigazgatás

4 851

4 865

4 702

6 581

5 212

Szellemi szolgáltatások

4 771

3 857

3 224

6 379

5 251

Egyéb szolgáltatások

2 399

2 318

2 124

2 918

2 489

Összesen

3 004

2 841

2 842

4 263

3 217


Forrás: INS (tábla kódja: FOM106E)

 

A 2008 és 2020 között bekövetkező keresetváltozásokat vizsgálva kijelenthető, hogy Erdélyben minden ágazatban magasabb volt az átlagkereset emelkedése az országos átlaghoz viszonyítva, kivételt képez a szállítás és a közigazgatás. Keresetnövekedés tekintetében a havasalföldi régió marad el leginkább az országos szinttől. Országosan az egészségügyben dolgozók keresete emelkedett a legerőteljesebben, ezt a mezőgazdasági és az építkezési szektor követi. A legkisebb növekedések a bányászatban és a szállításban figyelhetők meg.

 

A nettó átlagkereset változása 2008 és 2020 között ágazatok szerint Románia régióiban

 

Ágazatok

Erdély

Moldva

Havasalföld

Bukarest-Ilfov

Románia

Mezőgazdaság

167%

159%

169%

143%

164%

Bányászat

99%

83%

91%

116%

99%

Komplex ipar

163%

127%

125%

130%

140%

Könnyűipar

169%

152%

155%

131%

158%

Építkezés

179%

203%

180%

124%

164%

Kereskedelem

163%

171%

158%

128%

150%

Szállítás

89%

92%

93%

122%

100%

Szállodák és vendéglátás

148%

142%

132%

105%

128%

Egészségügy

219%

208%

209%

224%

216%

Oktatás

140%

118%

138%

122%

132%

Közigazgatás

111%

118%

126%

103%

116%

Szellemi szolgáltatások

157%

107%

74%

129%

128%

Egyéb szolgáltatások

163%

151%

141%

159%

155%

Összesen

160%

145%

132%

136%

146%


Forrás: INS (tábla kódja: FOM106E). Megjegyzés: Az eltéréseket színekkel jelöltük: zöld = legmagasabb növekedés, piros = legalacsonyabb növekedés

 

Ágazatok szerint vizsgálva 2020-ban Erdély régióiban a legalacsonyabb nettó átlagkereset a vendéglátásban dolgozóké volt. Míg Székelyföldön, a Partiumban, Dél-Erdélyben és Észak-Erdélyben a közigazgatásban, addig Közép-Erdélyben és Bánságban a szellemi szolgáltatások ágazatában a legmagasabb a nettó átlagkereset 2020-ban.

 

Nettó átlagkereset ágazatok szerint Erdély régióiban 2020-ban (lej)

Ágazatok

Székelyföld

Közép-Erdély

Partium

Dél-Erdély

Bánság

Észak-Erdély

Erdély

Mezőgazdaság

1 908

2 306

2 229

2 563

2 696

2 273

2 426

Bányászat

3 174

4 840

3 543

4 326

3 376

2 701

4 103

Komplex ipar

2 864

3 469

2 982

3 300

3 662

2 630

3 314

Könnyűipar

1 878

2 200

1 961

2 305

2 240

2 044

2 127

Építkezés

2 657

3 245

2 724

2 979

2 877

2 757

2 927

Kereskedelem

2 101

2 479

2 121

2 336

2 409

1 984

2 304

Szállítás

2 169

2 524

2 103

2 661

2 556

2 085

2 441

Szállodák és vendéglátás

1 636

1 766

1 634

1 723

1 657

1 462

1 674

Egészségügy

3 743

4 437

3 772

3 996

4 023

3 581

4 008

Oktatás

3 272

4 012

3 420

3 426

3 694

3 355

3 588

Közigazgatás

4 449

5 486

4 739

4 737

4 807

4 683

4 851

Szellemi szolgáltatások

2 678

5 935

3 112

4 023

5 096

3 267

4 771

Egyéb szolgáltatások

2 203

2 815

2 142

2 319

2 366

2 160

2 399

Összesen

2 524

3 467

2 630

2 976

3 194

2 573

3 004


Forrás: INS (tábla kódja: FOM106E)

 

Erdélyben is az egészségügyi szektorban nőtt leginkább az átlagkereset, ez a közép-erdélyi régióban a leghangsúlyosabb. Szintén jelentősen nőttek a keresetek az építőiparban, a könnyűiparban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben. Székelyföldön a legnagyobb bővülés az építkezésben, az egészségügyben és a kereskedelemben érhető tetten; Közép-Erdélyben a szellemi szolgáltatások ágazata emelkedik még ki; a Partiumban szintén az egészségügyben, az építkezésben és a mezőgazdaságban jelentősebb a keresetbővülés.

Erdélyen belül a legerőteljesebb kontraszt a szellemi szolgáltatások terén figyelhető meg, itt átlagosan 157%-kal emelkedett 2008 és 2020 között a keresetek mértéke. A régión belül Közép-Erdély emelkedik ki, Székelyföldön, illetve Észak-Erdélyben jelentősen átlag alatti ebben az ágazatban a keresetek növekedése. A legalacsonyabb növekedés Erdélyben is a bányászat és szállítás ágazataiban figyelhető meg.

 

A nettó átlagkereset változása 2008 és 2020 között ágazatok szerint Erdély régióiban

Ágazatok

Székelyföld

Közép-Erdély

Partium

Dél-Erdély

Bánság

Észak-Erdély

Erdély

Mezőgazdaság

131%

148%

169%

199%

164%

162%

167%

Bányászat

107%

116%

78%

103%

74%

138%

99%

Komplex ipar

151%

156%

163%

154%

189%

132%

163%

Könnyűipar

161%

159%

165%

175%

170%

189%

169%

Építkezés

233%

195%

184%

181%

145%

216%

179%

Kereskedelem

186%

157%

155%

167%

174%

141%

163%

Szállítás

101%

94%

91%

94%

74%

110%

89%

Szállodák és vendéglátás

154%

149%

144%

164%

133%

131%

148%

Egészségügy

197%

259%

230%

198%

206%

205%

219%

Oktatás

157%

154%

158%

124%

123%

148%

140%

Közigazgatás

100%

125%

129%

102%

106%

107%

111%

Szellemi szolgáltatások

60%

208%

106%

117%

152%

82%

157%

Egyéb szolgáltatások

159%

177%

155%

162%

152%

155%

163%

Összesen

154%

179%

157%

150%

161%

146%

160%


Forrás: INS (tábla kódja: FOM106E). Megjegyzés: Az eltéréseket színekkel jelöltük: zöld = legmagasabb növekedés, piros = legalacsonyabb növekedés

 

2. Az átlagos alkalmazotti létszám alakulása

2.1. Átlagos alkalmazotti létszám Romániában, Erdélyben és az erdélyi régiókban

Az átlagos alkalmazotti létszám alakulásában is érezhető a gazdasági válság és a koronavírus-járvány hatása, hiszen 2011-ig csökkenés figyelhető meg, amelyet aztán folyamatos növekedés követ egészen 2019-ig. Ezt követően azonban ismét nagyobb visszaesés látható a járvány hatására (2019 és 2020 között mintegy 133 ezer fővel csökkent az átlagos alkalmazotti létszám). Amíg – az időbeli változásokat tekintve – Havasalföldön és Moldvában az alkalmazottak átlagos száma 2020-ra sem érte el a 2008-as szintet, addig Bukarest-Ilfov régióban 9%-ot, Erdélyben pedig 1%-ot emelkedett.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM104D)4

 

Erdélyen belül a közép-erdélyi régióban nőtt leginkább az átlagos alkalmazotti létszám 2008-hoz képest, illetve Észak-Erdélyben és Bánságban szintén növekedés volt. Székelyföldön, Dél-Erdélyben és a Partiumban a 2020-as értékek ismét a 2008-as alkalmazotti szám alá kerültek. 2020-ban a koronavírus-járvány hatására minden régióban visszaesett az alkalmazottak átlagos létszáma. Közép-Erdély esetében 11%-kal több volt a munkavállaló, ezzel szemben a Partiumban és Dél-Erdélyben 3%-kal, Székelyföldön pedig 4%-kal kevesebben dolgoztak alkalmazottként, mint 2008-ban.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM104D)

 

Romániában átlagosan az alkalmazottak egynegyede dolgozik közszférában, ez az arány Moldvában a legnagyobb és Bukarest vonzáskörzetében a legalacsonyabb. A teljes országra jellemző az a tendencia, miszerint az elmúlt tíz évben a magánszférában dolgozók száma 2010-ben volt a legalacsonyabb. Bukarest-Ilfov régióban a legmagasabb a magánszférában dolgozók aránya, hiszen 2020-ban minden 100 munkavállalóból 79 a magánszférában dolgozott – ezt Erdély, Havasalföld, majd Moldva követi.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM104B)5

 

2010-ben Közép-Erdélyben, Észak-Erdélyben és Székelyföldön is közel azonos volt a magánszférában dolgozók aránya, viszont 2018-ra Székelyföld lemaradt, jelenleg itt a legalacsonyabb a magánszférában dolgozók aránya (73%), ami azt jelenti, hogy az alkalmazottak több mint negyede közszférában dolgozik. Bánságban a legmagasabb a magánszférában dolgozók aránya (79%), ezt követi Partium 78%-kal.

 

Forrás: INS (tábla kódja: FOM104B)

 

2.2. Átlagos alkalmazotti létszám ágazatok szerint

2020-ban az alkalmazásban állók száma Romániában 5031,7 ezer főt tett ki. Az alkalmazottak 17,3%-a (871,3 ezer fő) a kereskedelemben, 14%-a (704 ezer fő) a komplex iparban, 10,9%-a (550,1 ezer fő) az egyéb szolgáltatásokban volt foglalkoztatva 2020-ban. Erdélyen belül a komplex ipar és a könnyűipar ágazatának a súlya kiemelkedő.

Ágazatok szerint vizsgálva az átlagos alkalmazotti létszámot jelentős változások figyelhetők meg 2008 és 2020 között. A bányászatban és a könnyűiparban nagymértékű csökkenés érhető tetten, a turizmusban és a szolgáltatásokban jelentős növekedés jellemző a vizsgált időszakban. Romániában a könnyűiparban dolgozó alkalmazottak átlagos létszáma 180 ezer fővel csökkent 2008-hoz képest. A szálloda és vendéglátás ágazatában országosan közel 51,3 ezer, míg a szellemi szolgáltatásokban 100 ezer, az egyéb szolgáltatásokban 143,7 ezer fővel nőtt az alkalmazottak átlagos száma. Itt fontos megemlíteni, hogy a koronavírus-járvány hatására Romániában a szálloda és vendéglátás ágazatában csökkent a legnagyobb mértékben az alkalmazottak száma: az előző évhez viszonyítva 9,3%-kal (17,4 ezer fővel) kevesebben dolgoztak 2020-ban a vendéglátásban.

 

Alkalmazottak számának megoszlása ágazatok szerint Románia régióiban, 2020

Ágazatok

Erdély

Moldva

Havasalföld

Bukarest-Ilfov

Románia

Mezőgazdaság

2,5%

3,2%

3,7%

0,5%

2,5%

Bányászat

0,9%

0,6%

1,8%

0,3%

0,9%

Komplex ipar

18,3%

9,4%

16,3%

7,2%

14,0%

Könnyűipar

11,9%

11,8%

8,5%

4,0%

9,2%

Építkezés

7,4%

9,2%

7,8%

8,8%

8,1%

Kereskedelem

16,0%

17,9%

16,8%

19,7%

17,3%

Szállítás

5,6%

4,4%

5,8%

5,7%

5,5%

Szállodák és vendéglátás

3,5%

3,1%

3,6%

3,1%

3,4%

Egészségügy

7,8%

10,5%

8,7%

6,0%

8,0%

Oktatás

7,0%

10,1%

7,3%

4,2%

6,9%

Közigazgatás

3,3%

4,6%

4,6%

4,3%

4,1%

Szellemi szolgáltatások

6,9%

6,1%

4,8%

20,2%

9,2%

Egyéb szolgáltatások

8,9%

9,3%

10,4%

16,0%

10,9%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Forrás: INS (tábla kódja: FOM104F)
6

 

Alkalmazottak számának változása 2008 és 2020 között ágazatok szerint Romániában és régióiban

Ágazatok

Erdély

Moldva

Havasalföld

Bukarest-Ilfov

Románia

Mezőgazdaság

24%

17%

15%

3%

18%

Bányászat

-42%

-35%

-46%

11%

-42%

Komplex ipar

6%

-33%

-18%

-15%

-10%

Könnyűipar

-29%

-23%

-31%

-26%

-28%

Építkezés

-10%

-8%

-14%

-12%

-11%

Kereskedelem

-1%

3%

5%

6%

3%

Szállítás

5%

-16%

-8%

-1%

-3%

Szállodák és vendéglátás

44%

51%

53%

28%

43%

Egészségügy

16%

9%

11%

33%

15%

Oktatás

-13%

-11%

-14%

-4%

-12%

Közigazgatás

-3%

-6%

-11%

7%

-4%

Szellemi szolgáltatások

37%

32%

6%

29%

28%

Egyéb szolgáltatások

49%

20%

29%

36%

35%

Összesen

1%

-5%

-6%

9%

0%


Forrás: INS (tábla kódja: FOM104F)
. Megjegyzés: Az eltéréseket színekkel jelöltük: zöld = lényegesen nőtt, piros = lényegesen csökkent

 

2020-ban az alkalmazásban állók száma Erdélyben 1834,1 ezer főt tett ki. Erdélyben az alkalmazottak 18,3%-a (335,7 ezer fő) a komplex iparban, 16%-a (294 ezer fő) a kereskedelemben, 11,9%-a (218,6 ezer fő) a könnyűiparban volt foglalkoztatva 2020-ban. Székelyföldön a könnyűipar, a mezőgazdaság, az oktatás, a turizmus és a közigazgatás súlya kiemelkedő az erdélyi átlaghoz képest. Közép-Erdélyben a szellemi és egyéb szolgáltatásokban, az egészségügyben, az oktatásban és a bányászatban alkalmazottak képeznek relatív nagyobb arányt, a Partiumban a könnyűipar, a szállítás és az építőipar foglalkoztat az erdélyi átlaghoz képest több alkalmazottat.

Az alkalmazotti létszám változásában az erdélyi régiók esetében is az országos tendenciák figyelhetők meg, viszont vannak jelentős különbségek is. A bányászatban a legerőteljesebb csökkenés Dél-Erdélyben és Bánságban jelentkezett, itt több mint felére csökkent az alkalmazottak száma. A könnyűipar esetében Észak-Erdélyben kevésbé csökkent az alkalmazottak átlagos létszáma a többi régióhoz képest. A mezőgazdaságban Észak-Erdély, Székelyföld és Partium emelkedik ki 89, 68, illetve 42%-os növekedéssel. A vendéglátásban szintén jelentősen emelkedett az ágazatban dolgozók átlagos létszáma: Közép-Erdélyben 63%-kal, Székelyföldön 61%-kal, a Partiumban 55%-kal, Észak-Erdélyben pedig 51%-kal. Közép-Erdélyben megfigyelhető, hogy a szállítási iparban is nagyobb mértékben emelkedett az alkalmazottak átlagos létszáma, mint Erdély más régióiban, valamint a közigazgatásban is növekedett a dolgozók száma, viszont Erdély többi régiójában 2008-hoz képest ez csökkent. Szellemi szolgáltatások esetében Közép-Erdély jelentősen kiemelkedik, hiszen az erdélyi átlaghoz képest 2,5-szeres ütemben növekedett az alkalmazottak száma, a Partiumban viszont ebben az ágazatban csökkent. Ugyanakkor az egyéb szolgáltatások terén Közép-Erdély és Partium emelkedik ki az alkalmazottlétszám növekedésének tekintetében.

A járvány hatására Erdélyben a könnyűiparban csökkent a legnagyobb mértékben az alkalmazottak átlagos létszáma: az előző évhez viszonyítva 9,2%-kal (22,2 ezer fővel) kevesebben dolgoztak 2020-ban. A szálloda és vendéglátás ágazatában alkalmazottak száma pedig 7,8%-kal (5,4 ezer fővel) csökkent az előző évhez képest.

 

Alkalmazottak számának megoszlása ágazatok szerint Erdély régióiban, 2020

Ágazatok

Székelyföld

Közép-Erdély

Partium

Dél-Erdély

Bánság

Észak-Erdély

Erdély

Mezőgazdaság

3,6%

1,4%

2,7%

2,4%

3,0%

2,7%

2,5%

Bányászat

0,6%

1,0%

0,7%

1,5%

0,4%

0,6%

0,9%

Komplex ipar

9,3%

14,2%

16,0%

21,2%

23,1%

17,3%

18,3%

Könnyűipar

21,7%

8,7%

15,3%

10,3%

9,3%

17,6%

11,9%

Építkezés

7,1%

7,4%

8,2%

7,7%

6,1%

8,6%

7,4%

Kereskedelem

15,9%

17,2%

16,6%

16,2%

15,1%

14,5%

16,0%

Szállítás

3,8%

5,8%

6,4%

5,2%

5,9%

4,9%

5,6%

Szállodák és vendéglátás

4,5%

3,3%

3,7%

3,8%

3,2%

3,3%

3,5%

Egészségügy

8,6%

8,7%

7,7%

7,0%

7,5%

8,4%

7,8%

Oktatás

9,1%

7,8%

7,3%

6,1%

6,0%

7,9%

7,0%

Közigazgatás

4,2%

2,8%

3,4%

3,4%

3,2%

3,7%

3,3%

Szellemi szolgáltatások

4,7%

11,8%

3,9%

5,8%

8,0%

3,7%

6,9%

Egyéb szolgáltatások

6,9%

10,0%

8,1%

9,4%

9,2%

7,0%

8,9%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Forrás: INS (tábla kódja: FOM104F)

 

Alkalmazottak számának változása 2008 és 2020 között ágazatok szerint Erdély régióiban

Ágazatok

Székelyföld

Közép-Erdély

Partium

Dél-Erdély

Bánság

Észak-Erdély

Erdély

Mezőgazdaság

68%

11%

42%

9%

11%

89%

24%

Bányászat

-6%

-17%

-27%

-54%

-49%

2%

-42%

Komplex ipar

-16%

-4%

11%

8%

8%

12%

6%

Könnyűipar

-28%

-26%

-32%

-30%

-38%

-3%

-29%

Építkezés

13%

-8%

3%

-19%

-22%

12%

-10%

Kereskedelem

6%

6%

-7%

-8%

2%

5%

-1%

Szállítás

-12%

22%

11%

-8%

9%

1%

5%

Szállodák és vendéglátás

61%

63%

55%

29%

35%

51%

44%

Egészségügy

18%

18%

2%

19%

19%

17%

16%

Oktatás

-11%

-7%

-15%

-13%

-15%

-16%

-13%

Közigazgatás

-9%

11%

-7%

-2%

-4%

-10%

-3%

Szellemi szolgáltatások

19%

94%

-14%

25%

36%

3%

37%

Egyéb szolgáltatások

27%

69%

71%

36%

45%

39%

49%

Összesen

-4%

11%

-3%

-3%

1%

7%

1%


Forrás: INS (tábla kódja: FOM104F). Megjegyzés: Az eltéréseket színekkel jelöltük: zöld = lényegesen nőtt, piros = lényegesen csökkent

 

2.3. Minimálbér és minimálbérrel alkalmazottak létszáma

A Munkaügyi Felügyelőségtől igényelt adatok alapján megvizsgáltuk, hogy az aktív alkalmazotti státuszban levő személyek mekkora hányada van minimálbérrel alkalmazva. A Munkaügyi Felügyelőség minden év december 31-ét használja referenciadátumként, tehát az általunk vizsgált adatok a 2014 és 2020 között minden év december 31-én aktív szerződéssel rendelkező alkalmazottak számát és ezen belül azok számát veszik figyelembe, akiknél minimálbér szerepel havi alapbérként. Csak a teljes munkaidőben dolgozókra terjed ki a vizsgálat, tehát aki részmunkaidőben volt foglalkoztatva, az nem szerepel az adatokban. A katonaság, köztisztviselők, igazságügyi személyzet létszáma sem szerepel az adatokban.

A kereseti adatokat elemezve fontos megemlíteni a minimálbér alakulását is, hiszen a versenyszférában ez az egyetlen kötelező érvényű szabályozási elem a bérekre. A nettó minimálbér folyamatos növekedése figyelhető meg a vizsgált időszakban. 2019-től Romániában létezik az úgynevezett „szakmai bérminimum”7 és „építőipari bérminimum”,8 mely az általános minimálbérnél magasabb összeget állapít meg a szakképzettséget igénylő foglalkozásokat betöltők és az építőiparban foglalkoztatottak esetében.

 

A bruttó és a nettó minimálbér 2014 és 2020 között

Év

Bruttó minimálbér (lej)

Nettó minimálbér (lej)

 

Általános
minimálbér

Szakmai
bérminimum

Építőipari
bérminimum

Általános
minimálbér

Szakmai
bérminimum

Építőipari
bérminimum

2014

900

 

 

678

 

 

2015

1 050

 

 

785

 

 

2016

1 250

 

 

925

 

 

2017

1 450

 

 

1 065

 

 

20189

1 900

 

 

1 162

 

 

2019

2 080

2 350

3 000

1 263

1 413

1 774

2020

2 230

2 350

3 000

1 346

1 413

1 774

 

Romániában 2020 végén az alkalmazottak 31%-a volt minimálbérrel alkalmazva – végzettségtől és ágazattól függetlenül. Ez az arány Moldvában és Havasalföldön a legmagasabb (37%), Bukarest és vonzáskörzetében a legalacsonyabb (22%). Erdélyben az alkalmazottak 32%-a volt minimálbérrel alkalmazva. Románia régióit megfigyelve elmondható, hogy a teljes országra jellemző az a tendencia, miszerint a minimálbéren alkalmazottak aránya 2015-ben volt a legalacsonyabb, ezt követően pedig az arányuk 2019-ig folyamatosan növekedett, majd 2020-ban a minimálbéren alkalmazottak száma jelentősen csökkent (mintegy 142 ezer fővel), kivételt az építőipari bérminimummal rendelkezők jelentettek, ahol az alkalmazottak száma növekedett (14 ezer fővel). Ez arra utalhat, hogy a járvány alatt többnyire olyanok vesztették el a munkájukat vagy kerültek át részmunkaidőbe, akik korábban minimálbérrel voltak alkalmazva.

 

 

Az erdélyi régiókon belül 2020 végén a minimálbérrel alkalmazottak aránya Észak-Erdélyben és Székelyföldön a legmagasabb (44%, illetve 39%), ezt követi Partium 38%-kal. Dél-Erdélyben 27%, Bánságban és Közép-Erdélyben pedig 28% volt a minimálbérrel alkalmazottak aránya – végzettségtől és ágazattól függetlenül.

 

 

 

Táblamellékletek

 

Gyerektelen, egyedülálló munkavállaló havi nettó átlagkeresete euróban kifejezve

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Európai Unió (27)

 

 

 

1 767

1 793

1 800

1 830

1 862

1 911

1 965

2 000

Egyesült Királyság

2 486

2 452

2 697

2 618

2 774

3 163

2 888

2 802

2 857

2 991

3 004

Németország

2 115

2 174

2 227

2 264

2 316

2 368

2 423

2 464

2 546

2 632

2 653

Olaszország

1 642

1 665

1 694

1 721

1 744

1 754

1 758

1 762

1 775

1 796

1 789

Spanyolország

1 617

1 658

1 665

1 672

1 681

1 737

1 736

1 746

1 767

1 790

1 770

Magyarország

521

512

531

540

540

559

595

669

716

797

791

Románia

323

340

334

362

384

427

460

504

556

603

708

 

Románia (lej)

1 359

1 443

1 487

 1 599

1 708

1 896

2 066

2 303

2 587

2 859

3 425

 

Kétkeresős és kétgyerekes háztartás havi nettó átlagkeresete euróban kifejezve

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Európai Unió (27)

 

 

 

3 766

3 819

3 837

3 909

3 978

4 082

4 203

4 287

Egyesült Királyság

5 142

5 073

5 574

5 408

5 732

6 533

5 958

5 774

5 882

6 152

6 178

Németország

4 640

4 765

4 877

4 952

5 060

5 176

5 295

5 383

5 555

5 741

5 801

Olaszország

3 436

3 481

3 539

3 613

3 658

3 678

3 684

3 693

3 719

3 759

3 751

Spanyolország

3 311

3 393

3 409

3 424

3 442

3 555

3 552

3 572

3 614

3 659

3 619

Magyarország

1 139

1 191

1 223

1 236

1 231

1 268

1 355

1 520

1 624

1 798

1 771

Románia

670

704

689

746

790

893

959

1 045

1 148

1 240

1 478

 

Románia (lej)

2 822

2 985

3 074

3 297

3 511

3 969

4 304

4 775

5 341

5 886

7 150

 

Átlagos alkalmazotti létszám tulajdonviszony szerint Romániában, 2020

Tulajdonviszony

Alkalmazottak száma

Tulajdonviszony

Alkalmazottak száma

Közszféra (kizárólag állami)

1 222 962

24%

Közszféra

1 269 613

25%

Többségi állami (részben magán)

46 651

1%

Többségi magán (részben állami)

61 835

1%

Magánszféra

3 762 154

75%

Magán (kizárólag magán)

2 912 701

58%

Szövetkezeti

18 122

0%

Közhasznú

22 544

0%

Külföldi

746 952

15%

Összesen

5 031 767

100%

Összesen

5 031 767

100%

 

Nettó átlagkereset Románia régióiban és Erdély régióiban, 2008–2020

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Románia

1 309

1 361

1 391

1 444

1 507

1 579

1 697

1 859

2 046

2 338

2 642

2 986

3 217

Moldva

1 159

1 205

1 196

1 207

1 241

1 329

1 449

1 565

1 709

2 015

2 295

2 641

2 841

Havasalföld

1 226

1 294

1 286

1 316

1 368

1 434

1 537

1 656

1 794

2 069

2 330

2 640

2 842

Bukarest-Ilfov

1 810

1 817

1 946

2 086

2 187

2 265

2 400

2 644

2 857

3 186

3 559

3 947

4 263

Erdély

1 156

1 214

1 230

1 269

1 337

1 404

1 523

1 682

1 889

2 172

2 466

2 800

3 004

Székelyföld

993

1 072

1 040

1 067

1 092

1 151

1 258

1 386

1 529

1 823

2 076

2 362

2 524

Közép-Erdély

1 243

1 315

1 330

1 383

1 474

1 561

1 726

1 876

2 160

2 465

2 819

3 195

3 467

Partium

1 026

1 056

1 078

1 102

1 139

1 199

1 316

1 431

1 595

1 891

2 126

2 446

2 630

Dél-Erdély

1 192

1 264

1 278

1 313

1 381

1 432

1 529

1 701

1 890

2 180

2 463

2 786

2 976

Bánság

1 223

1 282

1 324

1 376

1 454

1 544

1 659

1 858

2 087

2 330

2 659

2 990

3 194

Észak-Erdély

1 044

1 072

1 049

1 068

1 155

1 178

1 285

1 418

1 578

1 858

2 094

2 425

2 573

 

Alkalmazottak átlagos létszáma ágazatok szerint Románia régióiban, 2020

Ágazatok

Erdély

Moldva

Havasalföld

Bukarest-Ilfov

Románia

Mezőgazdaság

45 032

23 485

49 773

5 280

123 570

Bányászat

16 051

4 346

23 509

3 028

46 934

Komplex ipar

335 683

69 177

218 432

80 721

704 013

Könnyűipar

218 643

86 894

114 250

44 558

464 345

Építkezés

136 016

67 600

104 739

98 854

407 209

Kereskedelem

294 012

131 804

224 848

220 632

871 296

Szállítás

101 935

32 320

77 930

64 015

276 200

Szállodák és vendéglátás

64 594

22 860

47 696

34 505

169 655

Egészségügy

142 911

77 505

116 703

67 137

404 256

Oktatás

127 599

74 651

98 222

46 823

347 295

Közigazgatás

60 809

33 835

62 189

47 760

204 593

Szellemi szolgáltatások

127 393

45 126

64 366

225 371

462 256

Egyéb szolgáltatások

163 422

68 547

138 872

179 304

550 145

Összesen

1 834 100

738 150

1 341 529

1 117 988

5 031 767

 

Alkalmazottak átlagos létszáma ágazatok szerint Erdély régióiban, 2020

Ágazatok

Székelyföld

Közép-Erdély

Partium

Dél-Erdély

Bánság

Észak-Erdély

Erdély

Mezőgazdaság

4 087

5 038

7 525

11 773

12 162

4 447

45 032

Bányászat

717

3 508

2 050

7 326

1 533

917

16 051

Komplex ipar

10 575

51 759

45 343

105 214

94 121

28 671

335 683

Könnyűipar

24 642

31 698

43 545

51 371

38 108

29 279

218 643

Építkezés

8 041

27 166

23 228

38 244

25 055

14 282

136 016

Kereskedelem

18 088

62 819

47 070

80 385

61 602

24 048

294 012

Szállítás

4 336

21 383

18 122

25 688

24 285

8 121

101 935

Szállodák és vendéglátás

5 106

11 921

10 554

18 668

12 878

5 467

64 594

Egészségügy

9 748

31 878

21 975

34 787

30 647

13 876

142 911

Oktatás

10 363

28 616

20 840

30 358

24 368

13 054

127 599

Közigazgatás

4 744

10 258

9 683

16 815

13 167

6 142

60 809

Szellemi szolgáltatások

5 391

43 029

11 101

29 017

32 661

6 194

127 393

Egyéb szolgáltatások

7 876

36 525

22 916

46 867

37 652

11 586

163 422

Összesen

113 714

365 598

283 952

496 513

408 239

166 084

1 834 100

 

Közzététel: 2021. december 7.

További információ: Lukács Andrea (info@erdelystat.ro).

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Ha érdekli az Erdélystat tevékenysége, látogasson el honlapunkra vagy keresse fel Facebook-oldalunkat. Ha elsőként szeretné megkapni az aktuális elemzéseinket és közleményeinket, iratkozzon fel hírlevelükre.

 


1 Nettó átlagkeresetre vonatkozó adatsorok: Eurostat (tábla kódja: EARN_NT_NET), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_nt_net/default/table?lang=en. Letöltés dátuma: 2021.08.10.

2 Országos Statisztikai Intézet: Câștigul salarial nominal mediu net lunar (tábla kódja: FOM106F). Letöltés dátuma: 2021.09.21.

3 Országos Statisztikai Intézet: Câștigul salarial nominal mediu net lunar (tábla kódja: FOM106E). Letöltés dátuma: 2021.09.21.

4 Országos Statisztikai Intézet: Numărul mediu al salariaților pe județe și localități (tábla kódja: FOM104D). Letöltés dátuma: 2021.09.21.

5 Országos Statisztikai Intézet: Numărul mediu al salariaților pe categorii de salariați, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe (tábla kódja: FOM104B). Letöltés dátuma: 2021.09.21.

6 Országos Statisztikai Intézet: Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe (tábla kódja: FOM104F). Letöltés dátuma: 2021.09.21.

7 Szakmai bérminimum: felsőfokú végzettséggel és legalább egyéves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók számára.

8 Építőipari bérminimum: építőiparban, teljes munkaidőben (havi 167 órás átlagos munkaidőre alkalmazott) dolgozók esetében.

9 Romániában 2018-tól kezdődően a társadalombiztosítási járulékok fizetése áthárult az alkalmazottakra.