HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Székelyföldi tömb

Régió

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
557 128
601 114
566 961
542 962
Román etnikum
52 649
(9,5%)
64 373
(10,7%)
59 864
(10,6%)
50 902
(9,6%)
Magyar etnikum
494 791
(88,8%)
525 979
(87,5%)
495 070
(87,4%)
460 796
(87,3%)
Roma etnikum
8 595
(1,5%)
9 824
(1,6%)
10 996
(1,9%)
15 292
(2,9%)
Német etnikum
556
(0,1%)
419
(0,1%)
321
(0,1%)
175
(0,0%)
Egyéb etnikum
531
(0,1%)
502
(0,1%)
492
(0,1%)
381
(0,1%)
nincs adat
6
17
218
15 416

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
52 809
10,0%
Magyar anyanyelvű
469 606
89,0%
Roma anyanyelvű
4 862
0,9%
Német anyanyelvű
126
0,0%
Egyéb anyanyelvű
144
0,0%
nincs adat
15 390

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
48 035
9,1%
Római katolikus
288 907
54,8%
Református
137 798
26,2%
Pünkösdista
4 111
0,8%
Görög katolikus
708
0,1%
Baptista
1 349
0,3%
Adventista
2 710
0,5%
Unitárius
33 518
6,4%
Jehova tanúi
4 622
0,9%
Evangélikus-lutheránus
999
0,2%
Egyéb
1 831
0,3%
Felekezeten kívüliek és ateisták
2 084
0,4%
nincs adat
16 189

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
51 185
9%
45 862
90%
28 539
56%
Néhányan
(5-20%)
Mindenki, nagy
többség (80% felett)
Néhányan
(5-20%)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
24 896
(90,2%)
24 510
(n.a.)
24 134
(89,0%)
23 975
(89,0%)
Általános
18 615
(90,8%)
18 787
(n.a.)
18 814
(88,4%)
18 475
(88,4%)
Elméleti líceum
4 739
(78,6%)
4 690
(n.a.)
4 634
(76,8%)
4 705
(75,7%)
Hivatási képzés
1 873
(93,3%)
1 834
(n.a.)
1 799
(90,7%)
1 846
(88,4%)
Szaklíceum
4 633
(89,8%)
4 298
(n.a.)
4 226
(88,7%)
4 159
(88,2%)
Szakiskola
3 510
(93,9%)
3 549
(n.a.)
3 580
(91,6%)
3 696
(90,6%)
Posztlíceum
784
(72,2%)
758
(n.a.)
887
(75,8%)
868
(76,3%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
10 524
100,0%
     ebből szántó
1 922
18,3%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
4 071
38,7%
     ebből erdő
3 964
37,7%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
567
5,4%

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
126 365
67,5%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
124 428
69,7%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
19 213
10,3%
Erdélyi Magyar Szövetség
19 851
11,1%
3
Magyar Polgári Párt
16 701
8,9%
Partidul Social Democrat
8 141
4,6%
4
Partidul Social Democrat
9 802
5,2%
Partidul Oamenilor Liberi
7 672
4,3%
5
Partidul Național Liberal
8 794
4,7%
Partidul Național Liberal
7 639
4,3%
6
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
2 063
1,1%
Partidul Mișcarea Populară
2 461
1,4%
7
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
1 178
0,6%
Alianța USR-PLUS
2 023
1,1%
8
Uniunea Națională pentru Progresul României
810
0,4%
Partidul Pro România
2 016
1,1%
9
Partidul România Mare
744
0,4%
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
1 798
1,0%
10
Şova Sorin
431
0,2%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
1 753
1,0%
11
Partidul România Unită
349
0,2%
Alianța PNL-USR-PLUS
393
0,2%
12
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
335
0,2%
Alianța pentru Unirea Românilor
170
0,1%
13
Partidul Oamenilor Liberi
170
0,1%
Partidul Verde
79
0,0%
14
Partidul Mișcarea Populară
157
0,1%
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
60
0,0%
15
Partidul Social Românesc
39
0,0%
Partidul Ecologist Român
50
0,0%
Egyéb
Egyéb
12
0,0%
Összesen
187 163
100,0%
Összesen
178 534
100,0%

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
167 840
86,1%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
136 717
85,3%
2
Partidul Social Democrat
10 851
5,6%
Partidul Social Democrat
6 221
3,9%
3
Partidul Național Liberal
4 561
2,3%
Partidul Național Liberal
4 044
2,5%
4
Uniunea Salvați România
2 398
1,2%
Alianța USR PLUS
3 520
2,2%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
2 011
1,0%
Alianța Pentru Unirea Românilor
2 163
1,3%
6
Partidul Mișcarea Populară
1 930
1,0%
Partidul Pro România
1 678
1,0%
7
Partidul România Unită
1 299
0,7%
Asociația Liga Albanezilor din România
1 355
0,8%
8
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
716
0,4%
Partidul Mișcarea Populară
1 156
0,7%
9
Partidul Ecologist Român
696
0,4%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
691
0,4%
10
Partidul România Mare
489
0,3%
Asociația Partida Romilor “Pro-Europa”
569
0,4%
Egyéb
Egyéb
2 041
1,0%
Egyéb
2 110
1,3%
Összesen
194 832
100,0%
Összesen
160 224
100,0%