HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

REGIONÁLIS, MEGYEI, TELEPÜLÉSI STATISZTIKAI ADATLAPOK

megyében
Arad
Bákó
Beszterce-Naszód
Bihar
Brassó
Bukarest
Fehér
Hargita
Hunyad
Kolozs
Kovászna
Krassó-Szörény
Máramaros
Maros
Szatmár
Szeben
Szilágy
Temes
Régió

Megyék szintjén létrehozott régiók

Székelyföld
Közép-Erdély
Partium
Dél-Erdély
Bánság
Észak-Erdély

Települések szintjén létrehozott régiók

Székelyföldi tömb
Partiumi tömb
Marosvásárhely vonzáskörzete
Kolozsvár vonzáskörzete


Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció

Utolsó módosítás: 2020.10.07

A „látható” roma lakosság száma az önkormányzati dolgozók heteroidentifikációja alapján mintegy kétszerese a népszámlálás során rögzített adatoknak. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata keretében Románia szintjén 1 232 797 romáról számoltak be a válaszadók. A felmérés adatai szerint ennek 37,7%-a, azaz 474 122 roma él Erdély területén, a népesség 7%-át alkotva. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada szegregátumokban él.

Halálozások és halálokok Erdélyben, 2012–2018

Utolsó módosítás: 2020.08.18

Annak ellenére, hogy Romániában a születéskor várható átlagos élettartam növekedésének lehetünk tanúi, a születéskor várható élethossz (75,3 év) még mindig jelentősen elmarad az EU-s átlagtól (81 év). A várható átlagos élettartam növekedésével párhuzamosan a nyers halálozási arányszám növekedése érhető tetten, ezt alapvetően a népesség elöregedése magyarázza.

A romániai és az erdélyi szolgáltatói szektor

Utolsó módosítás: 2020.06.22

A szolgáltatói ágazat súlya Kelet-Közép-Európában és ezen belül Romániában az európai átlaghoz képest lényegesen alacsonyabb. Ugyanakkor a 2008-as válságot követően a szolgáltatói szektor a régióban ugrásszerűen fejlődött: a növekedés dinamikusabb volt, mint más ágazatokban. 2018-ban a romániai szolgáltatói szektor a nemzeti hozzáadott érték (GVA) 44%-át állította elő. A szolgáltatásokban foglalkoztatottak (az összes foglalkoztatott 25%-a) arányukhoz képest nagyobb hozzáadott értéket állítanak elő.

Növekedésben lévő erdélyi turizmust állított le a koronavírus-járvány a téli idényben

Utolsó módosítás: 2020.07.06

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2019/2020-as téli (november–március) turisztikai szezonban Erdélyben a turistaérkezések száma 14,1%-kal, a vendégéjszakáké pedig 13,7%-kal alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A csökkenés az országos átlaghoz hasonló (14,1%, illetve 12,9%), és elsősorban már a koronavírus-járvány által meghatározott februári és márciusi hónapokban tapasztalt visszaeséssel magyarázható.