HU | EN

Románia (România)

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
21 559 910
22 810 035
21 680 974
20 121 641
Román etnikum
18 999 565
(88,1%)
20 408 542
(89,5%)
19 399 597
(89,5%)
16 792 868
(88,9%)
Magyar etnikum
1 713 928
(7,9%)
1 624 959
(7,1%)
1 431 807
(6,6%)
1 227 623
(6,5%)
Roma etnikum
227 398
(1,1%)
401 087
(1,8%)
535 140
(2,5%)
621 573
(3,3%)
Német etnikum
359 109
(1,7%)
119 462
(0,5%)
59 764
(0,3%)
36 042
(0,2%)
Egyéb etnikum
259 458
(1,2%)
255 219
(1,1%)
252 725
(1,2%)
206 725
(1,1%)
nincs adat
452
766
1 941
1 236 810

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
17 176 544
90,9%
Magyar anyanyelvű
1 259 914
6,7%
Roma anyanyelvű
245 677
1,3%
Német anyanyelvű
26 557
0,1%
Egyéb anyanyelvű
182 921
1,0%
nincs adat
1 230 028

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
16 307 004
86,5%
Római katolikus
870 774
4,6%
Református
600 932
3,2%
Pünkösdista
362 314
1,9%
Görög katolikus
150 593
0,8%
Baptista
112 850
0,6%
Adventista
80 944
0,4%
Unitárius
57 686
0,3%
Jehova tanúi
49 820
0,3%
Evangélikus-lutheránus
20 168
0,1%
Egyéb
209 157
1,1%
Felekezeten kívüliek és ateisták
39 660
0,2%
nincs adat
1 259 739

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
1 232 797
6%
105 530
9%
723 469
59%
Többség
(50-79%)
Néhányan
(5-20%)
Kisebbség
(20-49%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
238 391
100,0%
     ebből szántó
93 976
39,4%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
52 325
21,9%
     ebből erdő
67 340
28,2%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
24 750
10,4%

Bruttó hazai termék, GDP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GDP értéke (millió lej)
428 979
538 050
526 345
529 624
562 062
595 367
637 456
668 144
712 659
762 342
858 333
Arány az országos GDP-ből (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Egy főre jutó GDP (euró)
6 159
7 114
6 095
6 210
6 581
6 656
7 217
7 550
8 088
8 591
9 565
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2007–2015 – az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2016–2017 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNP) előzetes adatai. Az egy főre jutó GDP-t 2007–2015 között az Eurostat adatai alapján, 2016–2017 között pedig az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai alapján számítottuk. Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság a GDP értékét lejben adja meg, ezt a Román Nemzeti Bank éves árfolyamain, illetve az Országos Statisztikai Intézet által közölt, 2016-ra és 2017-re vonatkozó népességszám alapján számítottuk át.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Social Democrat
2 890 344
35,0%
579
Partidul Național Liberal
2 338 844
29,8%
486
2
Partidul Național Liberal
2 529 986
30,6%
504
Partidul Social Democrat
1 816 885
23,2%
383
3
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
521 845
6,3%
80
Alianța USR-PLUS
684 455
8,7%
85
4
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
411 823
5,0%
95
Partidul Mișcarea Populară
474 148
6,0%
72
5
Alianţa Electorală PSD + UNPR
380 565
4,6%
59
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
381 445
4,9%
92
6
Partidul Mișcarea Populară
368 985
4,5%
41
Partidul Pro România
356 030
4,5%
56
7
Uniunea Națională pentru Progresul României
220 467
2,7%
14
Alianța PNL-USR-PLUS
251 410
3,2%
43
8
Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul
143 544
1,7%
15
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
228 499
2,9%
15
9
Partidul Social Românesc
99 587
1,2%
7
Partidul Ecologist Român
105 821
1,3%
5
10
Partidul Ecologist Român
98 486
1,2%
8
Alianța Electorală PSD-ALDE Dolj
103 318
1,3%
16
11
Partidul România Unită
66 131
0,8%
Alianța PSD-Pro Buzău
103 227
1,3%
21
12
Partidul Național Democrat
58 949
0,7%
2
Alianța pentru Prahova
90 442
1,2%
11
13
Partidul România Mare
55 393
0,7%
Alianța pentru Unirea Românilor
76 744
1,0%
14
Forumul Democrat al Germanilor din România
42 652
0,5%
10
Partidul Verde
69 636
0,9%
15
Erdélyi Magyar Néppárt
38 215
0,5%
6
Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020
65 179
0,8%
13
Egyéb
Egyéb
329 639
4,0%
16
Egyéb
700 057
8,9%
97
Összesen
8 256 611
100,0%
1 436
Összesen
7 846 140
100,0%
1 395

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Social Democrat
3 204 864
45,5%
154
2
Partidul Național Liberal
1 412 377
20,0%
69
3
Uniunea Salvați România
625 154
8,9%
30
4
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
435 969
6,2%
21
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
396 386
5,6%
20
6
Partidul Mișcarea Populară
376 891
5,3%
18
7
Partidul România Unită
196 397
2,8%
8
Partidul România Mare
73 264
1,0%
9
Partidul Ecologist Român
62 414
0,9%
10
Alianța Noastră România
61 206
0,9%
Egyéb
Egyéb
202 462
2,9%
17
Összesen
7 047 384
100,0%
329

Szenátus

Parlamenti választások 2016
Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Social Democrat
3 221 786
45,7%
67
2
Partidul Național Liberal
1 440 193
20,4%
30
3
Uniunea Salvați România
629 375
8,9%
13
4
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
440 409
6,2%
9
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
423 728
6,0%
9
6
Partidul Mișcarea Populară
398 791
5,7%
8
7
Partidul România Unită
207 977
2,9%
8
Partidul România Mare
83 568
1,2%
9
Partidul Ecologist Român
77 218
1,1%
10
Alianța Noastră România
66 774
0,9%
Egyéb
Egyéb
63 147
0,9%
Összesen
7 052 966
100,0%
136