Erdély (Transilvania)

Utolsó módosítás: 2019.01.16
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Bruttó hazai termék, GDP

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
7 500 229
7 723 313
7 221 733
6 789 250
Román etnikum
5 203 846
(69,4%)
5 684 142
(73,6%)
5 393 552
(74,7%)
4 794 577
(74,8%)
Magyar etnikum
1 691 048
(22,5%)
1 603 923
(20,8%)
1 415 718
(19,6%)
1 216 666
(19,0%)
Roma etnikum
123 028
(1,6%)
202 665
(2,6%)
244 475
(3,4%)
270 755
(4,2%)
Német etnikum
347 896
(4,6%)
109 014
(1,4%)
53 077
(0,7%)
32 805
(0,5%)
Egyéb etnikum
134 293
(1,8%)
123 411
(1,6%)
113 978
(1,6%)
96 149
(1,5%)
nincs adat
118
158
933
378 298

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Szám Arány (%)
Román anyanyelvű
4 948 264
77,2%
Magyar anyanyelvű
1 248 623
19,5%
Roma anyanyelvű
101 757
1,6%
Német anyanyelvű
24 320
0,4%
Egyéb anyanyelvű
89 706
1,4%
nincs adat
376 580

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Szám Arány (%)
Ortodox
4 464 058
69,8%
Római katolikus
632 948
9,9%
Református
598 167
9,4%
Pünkösdista
232 178
3,6%
Görög katolikus
142 862
2,2%
Baptista
94 317
1,5%
Adventista
34 540
0,5%
Unitárius
57 485
0,9%
Jehova tanúi
40 409
0,6%
Evangélikus-lutheránus
19 455
0,3%
Egyéb
58 566
0,9%
Felekezeten kívüliek és ateisták
19 760
0,3%
nincs adat
394 505

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Bruttó hazai termék, GDP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GDP értéke (millió lej)
144 601
174 689
172 878
174 985
179 864
193 590
202 745
211 186
227 930
245 361
277 890
Arány az országos GDP-ből (%)
33,7%
32,5%
32,8%
33,0%
32,0%
32,5%
31,8%
31,6%
32,0%
32,2%
32,4%
Egy főre jutó GDP (euró)
6 231
6 922
5 992
6 144
6 295
6 392
6 776
7 030
7 610
8 130
9 087
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
101,2%
97,3%
98,3%
98,9%
95,7%
96,0%
93,9%
93,1%
94,1%
94,6%
95,0%
A megye helyezése az egy főre jutó GDP alapján Románia 42 megyéje közül

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2007–2015 – az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2016–2017 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNP) előzetes adatai. Az egy főre jutó GDP-t 2007–2015 között az Eurostat adatai alapján, 2016–2017 között pedig az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai alapján számítottuk. Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság a GDP értékét lejben adja meg, ezt a Román Nemzeti Bank éves árfolyamain, illetve az Országos Statisztikai Intézet által közölt, 2016-ra és 2017-re vonatkozó népességszám alapján számítottuk át.