HU | EN

Növekvő foglalkoztatottság, csökkenő reálkereset

Utolsó módosítás: 2022.09.15

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2022. június

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2022 júniusában 2044 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 2,2%-os, 43,7 ezer főnyi növekedést jelent.

Romániában 2022 júniusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3977 lej volt, mely 2021 azonos hónapjához képest 12,3%-os növekedést mutat, viszont amennyiben reálértéken, vagyis a fogyasztói árindex figyelembevételével nézzük ezen változást, 2,4%-os csökkenést észlelhetünk. Erdélyben az egy főre eső nettó átlagkereset 3711 lej volt, mely az előző év júniusához képest 12,7%-os (418 lejes) növekedést jelent. Székelyföldön 3031 lej, Partiumban 3209 lej, Közép-Erdélyben pedig 4409 lej volt júniusban a nettó átlagkereset.

A regisztrált munkanélküliek száma 2022 júniusában 62,9 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 12,4 ezer fővel (16,5%-kal) csökkent az álláskeresők száma.

 

Alkalmazottak száma

Romániában az alkalmazásban állók száma 2022 júniusában 5056 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 1,7%-os, 86,9 ezer fős növekedést jelent. A megyei statisztikai hivatalok által publikált adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy Erdélyben ennél valamivel nagyobb mértékű, 2,2%-os egy év alatti növekedést követően 2043,5 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma júniusban. Az idei év január–júniusa között az alkalmazotti létszám folyamatos emelkedése figyelhető meg, júniusban az előző hónaphoz viszonyítva 638 fővel többen dolgoztak alkalmazottként. A mostani növekedéssel a foglalkoztatottak létszáma már egyértelműen ledolgozta azt a korábbi csökkenést, amely 2020-ban és ’21 első félévében volt megfigyelhető.

Erdélyben az alkalmazottak 57,6%-a a szolgáltatási ágazatokban, 40,0%-a az iparban és építőiparban, 2,4%-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva a júniusi adatok szerint. A szolgáltatási szektorban alkalmazottak létszáma a tavalyi év júniusához viszonyítva 25,7 ezer fővel nőtt (2,2%), az ipari, építőipari foglalkoztatottság pedig 16,9 ezer fővel (2,1%). A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás foglalkoztatottsága egy év alatt több mint ezer fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiókban az erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 2,2%–2,3%-kal bővült az alkalmazottak száma.

 

Nettó keresetek

Romániában 2022 júniusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3977 lej volt, mely 2021 azonos hónapjához képest 12,3%-os növekedést mutat, viszont amennyiben reálértéken, vagyis a fogyasztói árindex (a megugró infláció) figyelembevételével nézzük ezen változást, 2,4%-os csökkenést észlelhetünk.

Forrás: INS-adatok alapján, Buletin statistic lunar al județelor nr. 06/2022

Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt a 3711 lej értékű erdélyi nettó átlagkereset, amelynek bővülése azonban átlag feletti volt: 12,7%. Az erdélyi átlagkeresetnek az országostól való elmaradását a bukaresti nettó átlagkereset (5182 lej) magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfele téríti a romániai átlagot.

2022 júniusában az összes erdélyi alkalmazott 3711 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (3413 lej), az ipart és építőipart (3644 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3758 lej) volt a nettó átlagkereset. 2021 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat szektort jellemezte Erdélyben (19,2%). A szolgáltatási és az ipari ágazatokban 11,1, illetve 13,9%-os volt a növekedés.

2022 júniusában Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb nettó átlagkereset, 4409 lej. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak (átlagban 4712 lej). Kolozs megyében a szolgáltatási szektorban az átlagos keresetek a 4967 lejt is elérték, ezt követi az ipari szektor (4086 lej) és a mezőgazdaság (4066 lej). Partiumban 3209 lejt vitt haza átlagosan egy személy. Székelyföldön 3031 lej volt a júniusi nettó átlagkereset, amely 680 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 81,7%-át tette ki. A lemaradás az iparban alkalmazottak esetében jelentős (az erdélyi átlag 80,8%-át teszi ki), a szolgáltatások esetében 82,1%, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat ágazatában pedig 87,5% ugyanez az arány. 

 

Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 222,7 ezer főt tett ki 2022 júniusában, mely 15%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 62,9 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 16,5%-kal csökkent (abszolút értékben ez 12,4 ezer főt jelent), ami országos átlag feletti.

Az előző év júniusához viszonyítva Erdély minden régiójában csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, de a csökkenés mértéke és aránya igencsak eltért: míg Székelyföldön 12,2%-kal csökkent a munkanélküliek száma, addig Közép-Erdélyben 16,6% és Partiumban 21,2% volt a csökkenés.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez1 méri – országos átlaga 2,5%-ot mutatott 2022 júniusában.2 A tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten 0,5%-ponttal alacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben a munkanélküliségi ráta 2,0%, amely 0,39%-pontal alacsonyabb 2021 júniusához képest.

Erdélyen belül a legmagasabb, 3,6%-os munkanélküliségi ráta a Székelyföldön volt, amely 0,5%-ponttal alacsonyabb a tavalyi évhez viszonyítva. A munkanélküliségi ráta Közép-Erdélyben 1,6%, Partiumban pedig 2,2%.

 

Táblamelléklet

 

A gazdasági mutatók alakulása Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2022. június

 

Alkalmazottak száma

Változás az előző év azonos időszakához képest

Egy főre jutó nettó kereset

Változás az előző év azonos időszakához képest

%

lej

lej

%

Románia

5 056 100

86 900

1,7

3 977

436

12,3

Erdély

2 043 520

43 678

2,2

3 711

418

12,7

ebből:

Székelyföld

124 146

2 705

2,2

3 031

294

10,7

Partium

319 239

6 847

2,2

3 209

355

12,4

Közép-Erdély

416 519

9 345

2,3

4 409

526

13,5

 

 

Regisztrált munkanélküliek száma

Változás az előző év azonos időszakához képest

Munkanélküliségi ráta

Változás az előző év azonos időszakához képest

%

%

%-pont

Románia

222 700

-39 400

-15,0

2,50

-0,50%-pont

Erdély

62 894

-12 391

-16,5

2,00

-0,39%-pont

ebből:

Székelyföld

8 013

-1 114

-12,2

3,62

-0,50%-pont

Partium

11 379

-3 056

-21,2

2,21

-0,59%-pont

Közép-Erdély

9 607

-1 913

-16,6

1,57

-0,31%-pont

 

Közzététel: 2022. szeptember 16.

További információ: Lukács Andrea (info@erdelystat.ro)

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Ha érdekli az Erdélystat tevékenysége, látogasson el honlapunkra vagy keresse fel Facebook-oldalunkat. Ha elsőként szeretné megkapni az aktuális elemzéseinket és közleményeinket, iratkozzon fel hírlevelükre

 


1 Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak a civil foglalkoztatottak és a munkanélküliek.

2 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai szerint 2022 júniusában a munkanélküliségi ráta 5,3% Romániában.