HU | EN
2023 februárjától, négy évvel a nyilvános lanszírozása után megszűnt az Erdélystat statisztikai aloldalának frissítése. Köszönjük olvasóinknak, felhasználóinknak, hogy figyelemmel kísérték tevékenységünket. Köszönjük szerzőinknek és külső munkatársainknak az alapos és szakszerű munkát. Ugyancsak köszönet illeti a projekt feltételeinek megteremtéséért a kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, a programot működtető Iskola Alapítványt, illetve az anyagi hátteret biztosító Magyar Kormányt. Tevékenységi beszámolónkat itt tekinthetik meg.
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

REGIONÁLIS, MEGYEI, TELEPÜLÉSI STATISZTIKAI ADATLAPOK

megyében
Arad
Bákó
Beszterce-Naszód
Bihar
Brassó
Bukarest
Fehér
Hargita
Hunyad
Kolozs
Kovászna
Krassó-Szörény
Máramaros
Maros
Szatmár
Szeben
Szilágy
Temes
Régió

Megyék szintjén létrehozott régiók

Székelyföld
Közép-Erdély
Partium
Dél-Erdély
Bánság
Észak-Erdély

Települések szintjén létrehozott régiók

Székelyföldi tömb
Partiumi tömb
Marosvásárhely vonzáskörzete
Kolozsvár vonzáskörzete


Vissza a gyökerekhez

Utolsó módosítás: 2023.01.26

Románia az egyik legnagyobb munkaerő-kibocsátó ország az Európai Unióban. Korábbi statisztikai elemzésünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy az életvitelszerűen külföldön élő, romániai születésű népesség száma közel 4 millió volt 2020-ban az általunk megfigyelt 25 fogadó országban. Ez azt is jelenti, hogy a feltételezett, Romániában született 22,6 milliós népesség legkevesebb 18 százaléka élt külföldön 2020-ban. A Romániából kivándorlók öt legnagyobb célországa Olaszország, Németország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Magyarország.

Nemzetközi migrációs folyamatok Romániában a 2011-es népszámlálás után

Utolsó módosítás: 2022.12.06

Románia rezidens népességét 19,2 millió főre becsülte az Országos Statisztikai Intézet 2021. január 1-jére. Ebből 18,5 millió belföldi és mintegy 700 ezer fő volt külföldi születésű. A román állampolgársággal nem rendelkezők száma csupán 145 ezer. A külföldi születésű lakónépesség mintegy 40%-a a romániai migráció célországainak tekinthető államokban született, 60%-a pedig más országokban, elsősorban a Moldovai Köztársaságban (41,7%) és Ukrajnában (6,6%), a fennmaradt 11,7% képezheti a munkavállalás céljával érkező, EU-n kívüli bevándorlókat.

Képességvizsga-eredmények és -rangsorok, 2019–2022

Utolsó módosítás: 2022.10.11

Elemzésünkben az elmúlt négy év képességvizsgáinak összesített eredményeit vizsgáljuk, illetve kitérünk néhány érdekesebb iskolai részrangsorra is.

A magyarul tanulók eredményei elmaradnak az országos átlagtól: míg az összes romániai diák 77,2%-a zárta sikeresen (5-ös média felett) az egységes felmérést 2019 és 2022 között, addig a magyarul tanulók körében 75% a sikerességi arány.

Lassult a népességfogyás Erdélyben a csökkenő halálozások száma miatt

Utolsó módosítás: 2022.11.06

A megyei statisztikai hivatalok 2022. január–augusztusi összesített előzetes adatai szerint 39 465 gyerek jött a világra Erdélyben, ami 1,4%-os csökkenést jelent az előző év hasonló adatához viszonyítva. A halálozások száma 60 255 fő volt, amely 7,8%-kal csökkent 2021 augusztusához képest. A halálozások nagyobb mértékű csökkenésének következtében valamelyest lassult a születések és halálozások különbségéből adódó népességfogyás. Augusztusig összességében Erdélyben a népességfogyás 20 790 fő volt, ami 17,8%-kal alacsonyabb, mint a 2021 ugyanezen időszakára becsült érték (25 296 fő).

Növekvő foglalkoztatottság, csökkenő reálkereset

Utolsó módosítás: 2022.09.15

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2022 júniusában 2044 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 2,2%-os, 43,7 ezer főnyi növekedést jelent.

Romániában 2022 júniusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3977 lej volt, mely 2021 azonos hónapjához képest 12,3%-os növekedést mutat, viszont amennyiben reálértéken, vagyis a fogyasztói árindex figyelembevételével nézzük ezen változást, 2,4%-os csökkenést észlelhetünk.

Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe, 2022

Utolsó módosítás: 2022.05.24

Az Erdélystat a tavalyi tizenkét város után idén immár tizennégy, jelentős magyar lakossággal rendelkező erdélyi város megélhetési költségindexét készítette el. A 2022-es rangsorban – a tavalyi évhez hasonlóan – az első három város továbbra is Kolozsvár, Brassó és Temesvár, azonban a költségindexük jobban közelít Kolozsváréhoz. Az eredmények szerint Brassó 5,3, Temesvár pedig 5,9%-kal bizonyult olcsóbb városnak, mint Kolozsvár.