HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Erdély (Transilvania)

Régió

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
7 500 229
7 723 313
7 221 733
6 789 250
Román etnikum
5 203 846
(69,4%)
5 684 142
(73,6%)
5 393 552
(74,7%)
4 794 577
(74,8%)
Magyar etnikum
1 691 048
(22,5%)
1 603 923
(20,8%)
1 415 718
(19,6%)
1 216 666
(19,0%)
Roma etnikum
123 028
(1,6%)
202 665
(2,6%)
244 475
(3,4%)
270 755
(4,2%)
Német etnikum
347 896
(4,6%)
109 014
(1,4%)
53 077
(0,7%)
32 805
(0,5%)
Egyéb etnikum
134 293
(1,8%)
123 411
(1,6%)
113 978
(1,6%)
96 149
(1,5%)
nincs adat
118
158
933
378 298

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
4 948 264
77,2%
Magyar anyanyelvű
1 248 623
19,5%
Roma anyanyelvű
101 757
1,6%
Német anyanyelvű
24 320
0,4%
Egyéb anyanyelvű
89 706
1,4%
nincs adat
376 580

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
4 464 058
69,8%
Római katolikus
632 948
9,9%
Református
598 167
9,4%
Pünkösdista
232 178
3,6%
Görög katolikus
142 862
2,2%
Baptista
94 317
1,5%
Adventista
34 540
0,5%
Unitárius
57 485
0,9%
Jehova tanúi
40 409
0,6%
Evangélikus-lutheránus
19 455
0,3%
Egyéb
58 566
0,9%
Felekezeten kívüliek és ateisták
19 760
0,3%
nincs adat
394 505

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
474 122
7%
104 861
22%
300 930
63%
Többség
(50-79%)
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
52 007
(16,5%)
51 052
(n.a.)
49 730
(16,0%)
48 829
(16,1%)
Általános
38 602
(16,5%)
38 442
(n.a.)
38 202
(16,0%)
37 725
(15,9%)
Elméleti líceum
12 700
(12,9%)
12 521
(n.a.)
12 277
(12,6%)
12 328
(12,5%)
Hivatási képzés
3 953
(20,8%)
3 922
(n.a.)
3 952
(20,1%)
4 071
(20,0%)
Szaklíceum
7 871
(9,7%)
7 321
(n.a.)
7 200
(9,0%)
7 185
(9,0%)
Szakiskola
5 932
(18,8%)
6 201
(n.a.)
6 238
(16,3%)
6 528
(15,8%)
Posztlíceum
1 120
(4,2%)
1 024
(n.a.)
1 150
(4,0%)
1 162
(4,3%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
100 293
100,0%
     ebből szántó
28 653
28,6%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
29 788
29,7%
     ebből erdő
33 780
33,7%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
8 072
8,0%

Bruttó hazai termék, GDP

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2011–2018 – az Eurostat és az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2019–2020 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai. Az elemzett évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Részletes eredmények és módszertani jegyzetek a 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP című elemzésünkben olvashatók.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP értéke (millió euró)
41 971
42 946
45 661
47 725
51 185
55 655
61 847
67 080
73 529
70 786
Arány az országos GDP-ből (%)
31,8%
32,4%
31,8%
31,7%
32,0%
32,7%
32,9%
32,8%
32,9%
32,9%
Egy főre jutó GDP (euró)
6 174
6 330
6 742
7 062
7 598
8 296
9 254
10 070
11 070
10 688
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
94%
96%
94%
93%
94%
96%
97%
96%
96%
96%

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
903 054
32,6%
Partidul Național Liberal
928 106
35,2%
2
Partidul Social Democrat
831 129
30,0%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
374 590
14,2%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
410 409
14,8%
Partidul Social Democrat
326 464
12,4%
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
133 145
4,8%
Alianța USR-PLUS
230 741
8,8%
5
Partidul Mișcarea Populară
116 725
4,2%
Partidul Mișcarea Populară
147 431
5,6%
6
Uniunea Națională pentru Progresul României
63 853
2,3%
Partidul Pro România
110 017
4,2%
7
Forumul Democrat al Germanilor din România
42 652
1,5%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
62 709
2,4%
8
Erdélyi Magyar Néppárt
38 215
1,4%
Alianța pentru Bistrița-Năsăud (PSD-ALDE-Pro România-UDMR)
50 572
1,9%
9
Partidul Ecologist Român
34 440
1,2%
Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș CMM
46 197
1,8%
10
Coaliția pentru Baia Mare
26 217
0,9%
Alianța PSD-PPU
38 458
1,5%
11
Partidul România Mare
17 692
0,6%
Pro Caraș-Severin
32 680
1,2%
12
Partidul Social Românesc
16 960
0,6%
Alianța PNL-UDMR-PNȚCD
30 907
1,2%
13
Magyar Polgári Párt
16 824
0,6%
Partidul Ecologist Român
30 254
1,1%
14
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
15 752
0,6%
Partidul Verde
25 558
1,0%
15
Partidul Național Democrat
13 745
0,5%
Alianța pentru Unirea Românilor
25 426
1,0%
Egyéb
Egyéb
91 103
3,3%
Egyéb
176 205
6,7%
Összesen
2 771 915
100,0%
Összesen
2 636 315
100,0%

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
758 990
33,1%
Partidul Național Liberal
506 958
26,3%
2
Partidul Național Liberal
542 788
23,7%
Partidul Social Democrat
379 785
19,7%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
423 449
18,5%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
325 228
16,8%
4
Uniunea Salvați România
182 430
8,0%
Alianța USR PLUS
292 795
15,2%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
109 446
4,8%
Alianța Pentru Unirea Românilor
147 270
7,6%
6
Partidul Mișcarea Populară
94 732
4,1%
Partidul Mișcarea Populară
84 587
4,4%
7
Partidul România Unită
63 564
2,8%
Partidul Pro România
67 576
3,5%
8
Partidul Ecologist Român
22 912
1,0%
Partidul Ecologist Român
20 187
1,0%
9
Partidul România Mare
19 195
0,8%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
17 672
0,9%
10
Alianța Noastră România
17 556
0,8%
Alianța Renașterea Națională
14 909
0,8%
Egyéb
Egyéb
55 373
2,4%
Egyéb
73 190
3,8%
Összesen
2 290 435
100,0%
Összesen
1 930 157
100,0%