HU | EN

A Volkswagen az elöregedett erdélyi autópark piacvezető márkája, Székelyföldön még Opelből is több fut, mint Daciából

Utolsó módosítás: 2021.07.27

Személygépjármű-állomány, 2020

Erdélyben 2020 végén 3,2 millió gépjármű volt forgalomban, ezek 77,5%-a személygépkocsi volt, számuk már meghaladta a 2,5 milliót. Ezzel Erdélyben az országos átlagot meghaladva ezer lakosra átlagosan 379 személygépkocsi jut. Míg a teljes Romániát tekintve a legnépszerűbb személyautó-márka a Dacia, addig Erdélyben egyértelműen a Volkswagen a piacvezető: több mint félmillió futott az erdélyi utakon. A márkák sorrendjében, Erdélyben a Dacia a második, ezt követi az Opel, azonban Székelyföldön ez fordítva van: több Opel fut az utakon, mint Dacia. Négy erdélyi megyében a Ford is felfért a képzeletbeli dobogóra.

A személygépkocsik életkor szerinti megoszlását tekintve az erdélyi személygépkocsi-állomány 77,8%-a 12 évesnél idősebb, míg csupán 4,2%-a 4 évnél fiatalabb. A fiatal autók kategóriában a Dacia a piacvezető, mivel a Volkswagenek és Opelek jellemzően idős használt autóként érkeznek Erdélybe. Összesen 1318,6 ezer dízelmeghajtású személygépkocsi volt forgalomban, a személygépkocsi-állomány 52,4%-a. Az elektromos és hibrid gépjárművek aránya még minimális: 2020-ban az 1%-át sem tették ki a személygépjárműveknek. Ebben a csoportban a piacvezető márka a Toyota.

 

1. Bevezető: gépjárművek és személygépkocsik

Elemzésünkben a 2020-as év személygépkocsi-állományát vizsgáltuk Erdélyben, Erdély régióiban és megyéiben. Az adatok forrását a Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal1 megyei és országos szintű, a 2020-as év végére vonatkozó hivatalos statisztikája képezi.

A gépjármű egy statisztikai gyűjtőfogalom, amelyhez a személygépjárműveken (amelyeket személyautónak, személygépkocsinak is fogunk nevezni) túl egyéb típusú gépjárművek is tartoznak. Például a teljes gépjárműállomány száma Romániában 2020 végén 9222,3 ezer darabot tett ki, ebből összesen 7274,7 ezer volt személygépkocsi. Erdélyben 2020 végén a gépjárműállomány 3243,6 ezer darab volt, ennek 77,5%-a, 2515,1 ezer darab volt személygépkocsi. Székelyföldön 177,7 ezer személygépkocsi volt forgalomban, ami a régió teljes gépjárműállományának a 73,7%-a. Közép-Erdélyben 468 ezer, Partiumban 415 ezer személygépkocsi volt forgalomban a 2020-as év végén, ami az adott régiók teljes gépjárműállományának a 78,4, illetve 76,5%-a.

Forrás: Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal adatai alapján, 2020

 

Elemzésünk további részében a személygépkocsikkal foglalkozunk majd, de itt érdemes röviden megemlíteni, hogy ez a domináns csoporton kívül mi tartozik még a gépjárművek közé. A legszámosabb ilyen járműcsoport a nem vontató áruszállító járművek, amelyekből több mint 333 ezer fut Erdélyben. Ezzel szemben például motorból és mopedből összesen is „csak” mintegy 75 ezer, autóbuszból és kisbuszból pedig 17 ezer van forgalomban.

 

2. Motorizációs ráta

2020-ban Romániában a motorizációs ráta – az ezer főre jutó személygépkocsik száma – 376 volt. Ezt az országos átlagot viszont a kiemelkedően magas bukaresti érték téríti felfelé, a fővárosban ugyanis ezer lakosra 656 személygépkocsi jut. A statisztika azonban torzít, hiszen a fővárosban bejegyzett több mint 1,2 millió gépkocsi között igen sok olyan céges autó is van, amelyek a „B-s” rendszám ellenére valójában nem a fővárosban közlekednek. A Bukaresten kívüli területek átlagos motorizációs rátája 347 gépkocsi volt ezer főre. Ehhez képest Erdélyben nemcsak a Bukaresten kívüli területek átlagát, de az országos átlagot is valamelyest meghaladva ezer lakosra átlagosan 379 személygépkocsi jut.

A személygépkocsi-ellátottságban meglévő különbségek Erdély régióin belül is megfigyelhetők és látványosak. 2020-ban a Bánságot jellemezte a legmagasabb motorizációs ráta: a magas átlag mögött Temes és Arad megye kiemelkedő értékei állnak (406, illetve 402 autó jut ezer főre). Partiumban és Közép-Erdélyben az erdélyi átlag alatti, azaz 377 az ezer főre jutó személygépkocsik száma. A motorizációs ráta Észak-Erdélyben (349) és Székelyföldön (353) volt a legalacsonyabb 2020 végén. Láthatjuk azonban, hogy ezek a viszonylag alacsony értékek is meghaladják a Bukarest nélküli országos átlagot.

Forrás: Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal, gépjárműállomány területi statisztikája; Országos Statisztikai Intézet, POP105A

 

3. Személygépkocsi-állomány életkor szerint

Romániában a személygépjármű-állomány kritikus mértékű elöregedése figyelhető meg: kevés új autó vásárlására kerül sor, a külföldről behozott gépkocsik jelentős része már igen idősen kerül forgalomba. A fiatal autók jelentős része ráadásul céges flottás jármű, amelyek forgalomba helyezése Bukarestbe koncentrálódik. 2020 végén a forgalomban lévő személygépkocsik 16,6%-a volt Bukarestben bejegyezve, ugyanakkor a 0–2 éves autók csaknem fele (48,5%-a) bukaresti rendszámmal futott.

Erdélyben a „tipikus” személyautó 12 évesnél idősebb, de maximum 20 éves: a teljes állomány 50,7%-a, tehát több mint fele ebbe a korcsoportba tartozik. A 12 éves vagy fiatalabb kocsik aránya csupán 22,2%, a 4 év alatti személygépjárműveké pedig 4,2%. Ezzel szemben az állomány 27,1%-a, több mint 680 ezer kocsi szinte már matuzsálemnek számít: 21 éves vagy annál idősebb.

Forrás: Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal adatai alapján, 2020

 

Erdély régiói között is megfigyelhetők a személygépkocsik életkor szerinti megoszlásának eltérései. A régiók közül Dél- és Közép-Erdélyben van nagyobb arányban 4 év alatti személygépjármű: Dél-Erdélyben a 4 évesnél fiatalabb személygépkocsik részaránya 5%, Közép-Erdélyben pedig ez az arány 4,9%. A 4 évesnél fiatalabb személygépkocsik aránya Partiumban és Észak-Erdélyben a legalacsonyabb, a teljes állomány 3%-át teszi ki mindkét régióban. Székelyföldön a teljes személygépjármű-állomány 3,8%-át tették ki a 4 évesnél fiatalabb autók.

A 20 évnél idősebb személygépjárművek részaránya 2020 végén Bánságban volt a legmagasabb (28,9%), ezt követi Partium (27,9%) és Észak-Erdély (27,5%). A régiók közül a 20 évnél idősebb személygépkocsik részaránya Közép-Erdélyben a legalacsonyabb (25,5%).

 

4. Személygépkocsi-állomány hajtóanyag szerint

Romániában összesen 3687,7 ezer benzinmeghajtású személygépkocsi volt forgalomban 2020 végén, a személygépkocsi-állomány 50,7%-a. Romániában összesen 5,8 ezer tiszta elektromos, illetve közel 45 ezer hibrid meghajtású kocsi volt forgalomban 2020 végén.  

Romániával szemben, Erdélyben nem a benzines, hanem a dízelmotorral hajtott járművek az elterjedtebbek. Erdélyben 1318,6 ezer dízelmeghajtású személygépkocsi volt forgalomban a tavalyi év végén, az állomány 52,4%-a, közel ezer tiszta elektromos meghajtású, illetve 10,6 ezer hibrid meghajtású. Emellett még 5277 CNG-meghajtású személygépjármű színesítette a palettát.

Székelyföldön azonban a dízel a kevésbe népszerű: a személygépkocsi-állomány 54,9%-a benzin-, 44,5%-a dízelmeghajtású. Székelyföld két megyéjében csupán 40 tiszta elektromos meghajtású, illetve 585 hibrid meghajtású autó volt bejegyezve 2020-ban, azonban azóta ez a helyzet javulhatott valamelyest.

A kevésbé hideg téli időjárással rendelkező Közép-Erdélyben és Partiumban viszont – Székelyfölddel szemben – az autósok jobban preferálják a dízelmeghajtású autókat, mint a benzinmeghajtást: Közép-Erdélyben az állomány 54,3%-a, Partiumban pedig az 56,8%-a volt dízelmeghajtású 2020 végén.

Erdély régiói közül Észak-Erdélyben lényegesen eltér az üzemanyag-eloszlás, Észak-Erdély két megyéjében az állomány 64,1%-a dízel, illetve 35,4%-a benzinmeghajtású.

 

5. Személygépkocsi-állomány márkák szerint

A gépjármű-nyilvántartási statisztikákban minden jelenleg és egykor létezett autómárka szerepel, így például az adatbázisban részletes adatok találhatóak az Erdélyben jelenleg forgalomban lévő 45 Rolls-Royce-ról is. Az autóállomány márkák szerinti elemzésében azonban csak a húsz legelterjedtebb erdélyi autómárkával foglalkozunk. Ezek – piaci arányuk szerint csökkenő sorrendben – a következők: Volkswagen, Dacia, Opel, Ford, Audi, BMW, Renault, Skoda, Mercedes-Benz, Peugeot, Suzuki, Hyundai, Fiat, Seat, Daewoo, Nissan, Citroen, Toyota, Mazda, Volvo. Ez a húsz márka jelenleg a teljes erdélyi gépkocsiállománynak a 94,3%-át, a romániai állománynak pedig a 93,8%-át teszi ki.

Erdélyben a piacvezető márka a Volkswagen. Ebből mintegy 531 ezer fut az erdélyi utakon, ez a teljes személyautó-állomány 21,1%-a. Erdély 16 megyéjéből 15-ben a Volkswagen a legelterjedtebb autó. Beszterce-Naszód és Maros megyében arányuk meghaladja az egynegyedet, Szilágy megyében pedig a német „népautók” aránya egyenesen 29,5%. Így az sem zárható ki, hogy a világon Szilágy megyében a legmagasabb a VW-k aránya a forgalomban lévő személygépkocsik között.2 Erdélybe azonban jellemzően nem új autóként kerülnek a piacvezető Volkswagenek, mivel a márka láthatóan nem szerepel jól az újautó-eladásokban: 2020 végén csupán 2,9 ezer gyártmánya volt 2 évnél fiatalabb. A Volkswagen esetében az állomány 67,4%-a dízel, ez átlag feletti aránynak számít; ugyanakkor a VW piacvezető a tisztán elektromos autók között: összesen 226 tisztán elektromos VW közlekedett 2020 végén, a teljes tiszta elektromos autóállomány 22,4%-a.

Románia piacvezető márkája a hazai gyártású Dacia, amely azonban Erdélyben csak egy megyében (Hunyadban) áll a márkaranglista élén. Jellemző, hogy míg országos aránya a Daciának 18,6%, addig az erdélyi csúcsot jelentő Hunyad megyében is csak 17,3%-os arányt képvisel. A 356 ezer erdélyi Dacia az itteni gépkocsiállomány 14,2%-át teszi ki. Legritkábban Daciával Beszterce-Naszód megyében találkozhatunk, itt arányuk csak 8,9%, de arányuk Szilágyban és Máramarosban is átlag alatti mértékben alacsony. A Dacia azon márkák között szerepel, amelyet gyakran új autóként vásárolnak az erdélyiek: Daciából 19,6 ezer 2 évesnél fiatalabb személygépkocsi volt forgalomban 2020 végén, ezzel a fiatal kocsik között egyértelműen piacvezető a hazai márka, ebben a korcsoportban a Daciák aránya 37%. A Daciákra a benzinmotor a jellemző: a forgalomba lévő Daciák 81,1%-a benzinnel üzemel.

A harmadik legelterjedtebb márka Erdélyben az Opel, 268 ezer ilyen márkajelzésű személyautó viseli valamelyik erdélyi megye rendszámát, ez 10,6%-os piaci részesedést jelent. Az Opel népszerűsége Székelyföldön kiemelkedő, itt arányuk meghaladja a 16%-ot (Hargita 17,2%, Kovászna 15,7%), és ezzel a Daciát is a harmadik helyre szorítják. Az Opelek aránya viszonylag magas még Arad megyében is (14,3%), ezzel szemben Máramarosban csak 6,6% a piaci részesedésük.

Az erdélyi személygépjármű-toplista negyedik helyén a Ford áll (216 ezer autó, 8,6%-os részesedés). A márka súlya Beszterce-Naszód, Kolozs, Máramaros és Szatmár megyében magas, ezeken a területeken – ahol minden tizedik kocsi Ford – még le is tudták taszítani az Opelt a dobogó harmadik helyéről.

Az ötödik és a hatodik helyen két német prémiummárka található, amelyeket jellemzően idős használt gépjárműként hoznak be tulajdonosaik: a mintegy 155 ezer erdélyi Audi 6,2%-os, a 128 ezer BMW 5,1%-os részesedéssel rendelkezik az erdélyi személygépjárművek piacán. E két márka „paradicsoma” Beszterce-Naszód megye, ahol arányuk 8,9, illetve 6,7%. A másik véglet a két székely megye, amelyekben úgy tűnik, kevesebben rajonganak a használt német prémiumtechnika iránt: Hargita megyében 4,1 és 2,8%, Kovászna megyében 4,6 és 2,9% a két márka piaci részesedése.

Forrás: Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal adatai alapján, 2020

 

Természetesen a kisebb márkák esetén is találunk érdekes eltéréseket. A „magyar márkának” számító Suzuki részesedése például Romániában csak 1,1%, Erdélyben 1,4%, Székelyföldön azonban 2,8%. Valamilyen oknál fogva a Skodák előfordulása szintén Székelyföldön átlag feletti: arányuk itt 6,8%, míg Erdélyben csak 4,5%. A harmadik német prémiummárkának számító Mercedes-Benz Szatmár megyében a legnépszerűbb, a svéd gyökerű, szintén prémiumnak számító Volvókkal pedig Kolozs megyében találkozhatunk az átlagnál gyakrabban. A négy prémiummárka közül a Volvók korszerkezete a leginkább fiatalos, persze ez viszonylagos, mivel még így is a kocsik csaknem 60%-a 12 év feletti. A Volvók további jellegzetessége a dízelmotorok dominanciája: 83%-ukba ilyen üzemanyagot kell tölteni (a BMW-k esetén 77, a Mercedesek esetén 75% ez az arány).

A járműállomány korát tekintve is vannak jelentős eltérések a márkák között. A legszélsőségesebb a helyzet a Daewook esetén, amelyekből mintegy 32,8 ezer fut még az erdélyi utakon. A 2008-ig Romániában is gyárat üzemeltető cég időközben teljesen megszűnt, így mára a Daewoo-állomány 100%-a 12 év feletti.

 

Forrás: Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal adatai alapján, 2020

 

A megfigyelt márkák között a legkedvezőbb az életkor szerinti megoszlása a Hyundai gyártmányoknak. A Hyundai személygépkocsik 16,5%-a 4 évnél fiatalabb, és a többi márkához képest csupán 6,2%-a 20 év feletti.

A Toyota gyártmányainak is viszonylag kedvező az életkor szerinti megoszlása, az állomány 12,4%-a 4 évnél fiatalabb. A Toyota jellegzetessége még, hogy ez a márka dominálja a hibrid szegmenst: a személyautóknak csak az 1,5%-a Toyota Erdélyben, ugyanakkor a cég modelljei tették ki a teljes erdélyi hibrid meghajtású állomány 49%-át (összesen 5,2 ezer személygépkocsi).

 

6. Térkép

 

 

Táblamelléklet

 

1. Személygépkocsi-állomány életkor szerint Erdélyben és régióiban, 2020

Régió

Személygépkocsi-állomány életkor szerint

0–4

5–8

9–12

13–20

20 felett

db

%

db

%

db

%

db

%

db

%

Románia

537 724

7,4

541 748

7,4

870 401

12,0

3 558 476

48,9

1 766 379

24,3

Erdély

105 934

4,2

152 060

6,0

301 453

12,0

1 274 315

50,7

681 335

27,1

ebből:

Székelyföld

6 788

3,8

9 185

5,2

19 549

11,0

93 754

52,8

48 418

27,2

Közép-Erdély

22 788

4,9

33 302

7,1

61 914

13,2

230 703

49,3

119 300

25,5

Partium

12 369

3,0

22 180

5,3

47 542

11,5

217 028

52,3

115 856

27,9

Dél-Erdély

32 646

5,0

42 736

6,6

80 081

12,4

323 445

50,0

168 362

26,0

Bánság

23 557

4,3

31 537

5,7

61 766

11,2

274 225

49,9

158 745

28,9

Észak-Erdély

7 786

3,0

13 120

5,1

30 601

11,9

135 160

52,5

70 654

27,5

 

2. Személygépkocsi-állomány hajtóanyag szerint Erdélyben és régióiban, 2020

Régió

Személygépkocsi-állomány hajtóanyag szerint

Benzinmeghajtás

Dízelmeghajtás

Elektromos meghajtás

Hibrid meghajtás

db

%

db

%

db

%

db

%

Románia

3 687 728

50,69

3 512 622

48,29

5 803

0,08

44 994

0,62

Erdély

1 179 555

46,90

1 318 624

52,43

1 008

0,04

10 633

0,42

ebből

Székelyföld

97 561

54,90

79 059

44,49

40

0,02

585

0,33

Közép-Erdély

209 862

44,84

254 068

54,29

354

0,08

2 848

0,61

Partium

177 252

42,71

235 742

56,81

128

0,03

1 195

0,29

Dél-Erdély

325 718

50,32

316 444

48,89

213

0,03

3 005

0,46

Bánság

278 062

50,57

268 365

48,81

220

0,04

2 091

0,38

Észak-Erdély

91 100

35,40

164 946

64,10

53

0,02

909

0,35

 

3. Személygépkocsi-állomány megoszlása gyártmány szerint Erdélyben és régióiban, 2020

 

Románia

Erdély

Székely-föld

Közép-Erdély

Partium

Dél-Erdély

Bánság

Észak-Erdély

VOLKSWAGEN

17,7%

21,1%

19,8%

21,3%

23,6%

19,8%

19,6%

24,2%

DACIA

18,6%

14,2%

14,2%

14,0%

13,5%

15,5%

15,1%

10,2%

OPEL

10,4%

10,6%

16,6%

9,6%

10,9%

10,1%

12,0%

6,7%

FORD

7,6%

8,6%

7,0%

8,9%

8,8%

8,3%

8,2%

10,3%

AUDI

5,0%

6,2%

4,3%

6,4%

6,8%

5,8%

5,9%

7,8%

BMW

5,0%

5,1%

2,8%

5,2%

5,5%

4,6%

5,9%

5,5%

RENAULT

5,3%

5,0%

4,3%

4,8%

4,4%

5,4%

5,2%

5,4%

SKODA

5,1%

4,5%

6,8%

4,9%

4,0%

5,0%

3,9%

3,6%

MERCEDES-BENZ

3,4%

3,6%

2,0%

3,4%

4,0%

3,3%

4,1%

4,1%

PEUGEOT

2,4%

2,5%

1,8%

2,6%

2,2%

2,7%

2,6%

2,8%

FIAT

1,9%

1,9%

1,4%

1,8%

1,7%

1,9%

2,1%

1,9%

SEAT

1,5%

1,6%

1,6%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,6%

TOYOTA

1,6%

1,5%

2,0%

1,7%

1,1%

1,5%

1,2%

1,8%

SUZUKI

1,1%

1,4%

2,8%

1,3%

1,0%

1,8%

0,8%

2,1%

HYUNDAI

1,6%

1,4%

1,1%

1,5%

1,2%

1,7%

1,2%

1,2%

DAEWOO

2,4%

1,3%

1,9%

1,0%

1,4%

1,4%

1,5%

0,7%

CITROEN

1,0%

1,1%

0,6%

1,2%

0,9%

1,1%

1,0%

1,3%

NISSAN

1,0%

1,0%

0,9%

1,1%

0,9%

1,1%

1,0%

1,2%

MAZDA

0,8%

1,0%

0,9%

1,1%

0,9%

0,8%

1,2%

0,8%

VOLVO

0,7%

0,7%

0,8%

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,9%

 

Közzététel: 2021. július 27.

További információ: Lukács Andrea, Kapitány Balázs (info@erdelystat.ro).

Korábbi Erdélystat közlemények és elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Ha érdekli az Erdélystat tevékenysége, látogasson el honlapunkra vagy keresse fel Facebook-oldalunkat. Ha elsőként szeretné megkapni az aktuális elemzéseinket és közleményeinket, iratkozzon fel hírlevelükre.

 


1 Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor: https://www.drpciv.ro. Letöltés dátuma: 2021.04.20.

2 Németországban ugyanis országosan szinten a VW a piacvezető, 21%-os aránnyal, ezen belül azonban a wolfsburgi márkának otthont adó Alsó-Szászországban arányuk „csak” 28,9%.