HU | EN

Erdély: enyhén növekvő születésszám és csökkenő házasodási kedv

Utolsó módosítás: 2020.03.10

A 2019-es évre vonatkozó előzetes adatok szerint Erdélyben 66 619 gyermek jött a világra, ami 1,6%-os növekedést jelent az előző év hasonló adataihoz viszonyítva. Székelyföldön 2,4%-kal, 126-tal több gyermek született, mint 2018-ban. A születések számának növekedése és a halálozások jelentős csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás tempója. Teljes Erdélyt tekintve megfigyelhető a házasságkötések számának csökkenése, amely folyamat azonban Székelyföldön nem tapasztalható.

 

Erdélyben

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint 66 619 gyermek jött világra 2019-ben Erdélyben, ami 1059 fővel, 1,6%-kal felülmúlta az egy évvel korábbi, 2018-as születésszámot. Az élveszületések száma a július–szeptemberi időszakban volt magas, a legkiemelkedőbb júliusban, amikor szám szerint 6630 gyermek született.

A halálozások száma 83 944 volt, ez 431 fős, mintegy 0,5%-os mérséklődést jelent 2018-hoz viszonyítva. Mivel a születések száma nőtt, a halálozások száma pedig csökkent, így valamelyest lassult a népességfogyás üteme is: 2019-ben 17 325 fővel többen haltak meg Erdélyben, mint ahányan születtek, ez 7,5%-os mérséklődést jelent az előző évhez képest.

A házasságkötések számában negatív tendencia figyelhető meg: 2019-ben az előzetes adatok szerint 43 284 házasságot kötöttek Erdélyben, 1421-gyel kevesebbet, mint 2018-ban. Noha a végleges adatok valamennyire el szoktak térni az előzetesektől, ezek a számok azonban azt valószínűsítik, hogy 2019-re véget ért a 2015–18-as időszakban megfigyelhető növekedett házasodási kedv.

 

Székelyföldön

Az erdélyi átlagnál pozitívabb népesedési trendek voltak megfigyelhetők 2019-ben Székelyföldön. Hargita és Kovászna megyében az előzetes adatok szerint 2019-ben 5314 gyermek jött a világra, ami 126 gyermekkel, 2,4%-kal magasabb, mint a 2018-as év hasonló adatai. A többlet lényegében Hargita megyére vezethető vissza, ahol 111 gyermekkel nőtt a születésszám. Az év első 11 hónapja még pozitívabb trendeket, mintegy 4%-os növekedést vetített előre, azonban a decemberi születésszám (386 gyermek a tavalyi 448-cal szemben) igen alacsony, és ez visszahúzta az éves növekményt.

Ugyanebben az időszakban Székelyföldön 6322 ember halt meg. Ez az érték mintegy 3,0%-kal való csökkenést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, amikor 6518 fő volt az elhunytak száma. Az adatok értelmezésekor azonban érdemes figyelembe venni, hogy a 2018. évi adatok igen kedvezőtlenek voltak, így a javulás a halálozások számában inkább csak visszatérést jelent a korábbi évek trendjéhez. A születésszám az erdélyi átlagnál jelentősebb növekedése és a halálozások jelentősebb csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás tempója (az ún. természetes fogyás, ami a vándorlási folyamatokat nem veszi figyelembe). A természetes fogyás 2019. január–decemberében mintegy 1008 főre becsülhető, ami 24,2%-kal alacsonyabb, mint a 2018-ban számolt érték.

Erdély más régióitól eltérően Székelyföldön növekedett a házasodási kedv, a 2019-es évben 2729 pár mondta ki a boldogító igent, ami minimális, 0,8%-os növekedés az előző évhez viszonyítva.

 

Partiumban

A másik jelentős magyarlakta erdélyi régióban, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből összesített Partiumban, a 2019-es évben 11 524 gyermek született és 14 702 halálozás történt. A 2018-as hasonló adatokhoz viszonyítva 2019-ben az élveszületések száma 1,9%-kal nőtt, az elhunytak száma 2,4%-kal csökkent, így a népességfogyás tempója itt is csökkent, bár valamivel alacsonyabb mértékben, mint Székelyföldön. A házasodási kedv a Partiumban jelentősen csökkent: 2019-ben 7066 házasságot kötöttek, ami 4,7%-kal múlta alul az előző évi adatot.

 

Közép-Erdélyben

Erdély harmadik jelentősebb magyar lakosságot tömörítő régiója a Kolozs és Maros megyéből álló Közép-Erdély. Itt 12 513 gyermek született, ez 1,9%-kal fölülmúlta az előző évi adatot. A halálozások száma, bár minimális mértékben – 0,1%-kal –, de nőtt, összességében így a népességfogyás tempójának 7,4%-os lassulása figyelhető meg. A házasságkötések száma 7803 volt, ami a házasságkötési kedv 1,9%-os visszaesését mutatja.

 

Táblamelléklet

A népmozgalom főbb adatai Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2019

 

Élve-

születés

Változás az előző év azonos időszakához képest, %

Halálozás

Változás az előző év azonos időszakához képest, %

Házasság-

kötés

Változás az előző év azonos időszakához képest, %

Erdély

66 619

+1,6%

83 944

-0,5%

43 284

-3,2%

ebből:

Székelyföld

5 314 +2,4% 6 322 -3,0% 2 729 +0,8%

Partium

11 524 +1,9% 14 702 -2,4% 7 066 -4,7%

Közép-Erdély

12 513 +1,9% 15 258 +0,1% 7 803 -1,9%

 

Közzététel: 2020. március 10.

További információ: Gálfi Pálma, Nagy Noémi (info@erdelystat.ro).

A következő népmozgalmi témájú Erdélystat közlemény várható megjelenési ideje: 2020. június 10.

Korábbi Erdélystat közlemények és elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Ilyen igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.