HU | EN

Erdély etnikai térszerkezete – óravázlat-pályázat

Utolsó módosítás: 2021.09.01

Interaktív infografika használati lehetőségei az erdélyi magyar közoktatásban

Az Erdélystat pályázatot hirdet magyar tannyelven tanító pedagógusok, magyar pedagógushallgatók számára óravázlat készítésére.

A pályázat keretében egy 45 perces tanórára kialakított óravázlatot várunk, amely kreatív módon, a romániai magyar oktatás 5-8., illetve 9-12. évfolyamok valamelyik tantárgyának (pl. földrajz, állampolgári ismeretek, történelem, informatika stb.) tanrendjébe beépítve használja az Erdélystat honlapján elérhető Erdély etnikai térszerkezete interaktív térkép és adattárat.

A nyertes pályaműveket az Erdélystat a saját honlapján (a szerző feltüntetésével) közzéteszi, hogy azt mások is felhasználhassák a magyar oktatásban.

A pályázati díjalap 2000 lej, amely a beérkezett pályaművek függvényében, egyben vagy megosztva adható ki. A kiíró fenntartja a díjalap részbeni kiosztásának jogát. A díjat szerzői jogdíjas szerződés alapján biztosítjuk.

A pályázat beérkezési határideje 2021. október 31., vasárnap éjfél. A pályázatokat az Erdélystat munkatársai értékelik, az eredményt 2021. november 15-én tesszük közzé honlapunkon.

A pályázatokat elektronikusan .pptx, .pdf vagy .docx kiterjesztésben várjuk az info@erdelystat.ro e-mail címre.

A pályázatok kísérőlevelében kérjük feltüntetni a pályázó nevét, iskoláját (vagy az intézményt, ahol pedagógusképzésben vesz részt), illetve hogy az óravázlat milyen tantárgy, hányadik évfolyam részére készült.