HU | EN

Gyenge első félév után, a nyári hónapokban valamelyest javultak a népesedési mutatók Erdélyben

Utolsó módosítás: 2018.12.06

Népmozgalom, 2018. január–augusztus

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint 2018 első nyolc hónapjában Erdélyben a születések száma 0,6%-kal, a halálozásoké 0,9%-kal alacsonyabb volt, mint 2017 azonos időszakában. A magas augusztusi születésszám következtében 2018-ban a népességfogyás tempója Erdélyben valamelyest lassult a 2017. január–augusztusi időszakhoz képest, azonban így is nyolc hónap alatt csaknem elérte a 12 ezer főt.

A két magyar többségű székely megyében 2018 január–augusztusában az élveszületések száma 2,9%-kal alacsonyabb, a halálozások száma ugyanakkor 3,6%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Így ebben az időszakban Székelyföldön a fogyás tempója erőteljesen gyorsult. 2018 első nyolc hónapja alatt – a vándorlási folyamatokat figyelembe sem véve – csaknem ezer fővel csökkent a Székelyföld lakossága.

 

2018. január–augusztusban Erdélyben

44 326 gyermek jött világra, ami 261 fővel, 0,6%-kal elmaradt a 2017. január–augusztusi születésszámtól. Míg az ez év első felében gyenge volt a gyermekvállalási kedv, augusztusban a születések száma jelentősen meghaladta az előző évit: 2018 augusztusában 6909 gyermek született Erdélyben, míg egy évvel korábban csak 6127.

Az első nyolc hónapban Erdélyben 56 186-an haltak meg, 0,9%-kal, számszerűen 537-tel kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. Augusztus hónapban 6640-en hunytak el, ami 61 fővel alacsonyabb ez előző évi adatnál.

Mivel augusztusban a születések száma meghaladta a halálozásokét, így ebben a hónapban – szemben ez előző hónapokkal – Erdély lakossága növekedett, 269 fővel. Az ilyen pozitív természetes népmozgalmi egyenleggel rendelkező hónap sajnos meglehetően ritka Erdélyben. Nyári, kora őszi hónapokban szokott előfordulni, hogy az ebben az időszakban jellemzően alacsony halálozási számot meghaladja a születések száma. 2018 augusztusát megelőzően 2017 júliusa és szeptembere volt utoljára ilyen.

A pozitív augusztusi egyenleg ellenére az első nyolc hónapban összességében Erdélyben a népességfogyás 11 963 fő volt, ami – Erdély lakosságához viszonyítva – továbbra is magas érték, bár a népességfogyás tempójának csökkenését mutatja 2017 hasonló adataival összevetve.

Az év első nyolc hónapjában csaknem 31 ezer (30 958) házasságot kötöttek Erdélyben. Ez az érték minimálisan (49 házassággal) elmarad ez előző évitől.

 

2018. január–augusztusban a Székelyföldön

Hargita és Kovászna megyében az év első nyolc hónapjában mintegy 3473 gyermek jött világra, ami 103 gyermekkel, 2,9%-kal elmaradt a 2017. január–augusztusi születésszámtól.

Ugyanebben az időszakban a Székelyföldön mintegy 4338-an haltak meg. Ez az érték növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, amikor 4188 fő volt az elhunytak száma.

A születésszám csökkenése és a halálozások növekedése együttesen azt eredményezte, hogy a Székelyföldön – szemben a teljes Erdéllyel – egyértelműen gyorsult a népesség fogyása (az ún. természetes fogyás, ami a vándorlási folyamatokat nem veszi figyelembe). A természetes fogyás 2018. január–augusztusban mintegy 965 főre becsülhető, ami lényegesen magasabb, mint 2017 ugyanezen időszakára számolt 612 fő.

Ha csak az augusztusi adatokra koncentrálunk, megállapíthatjuk, hogy Székelyföldön – szemben az összesített erdélyi adatokkal –, bár csak minimális mértékben, de továbbra is csökkent a népesség: 485 születésre 492 halálozás jutott.

 

2018. január–augusztusban a Partiumban

A másik jelentős arányban magyarok lakta erdélyi régióban, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből összesített partiumi régióban, a székelyföldinél valamivel kedvezőbb demográfiai folyamatok figyelhetők meg az év első nyolc hónapjában.

Partiumban augusztus végéig 7608 gyermek született, és ugyanebben az időszakban 10 052 halálozás történt. A régióban júliusban és augusztusban is többen születtek, mint ahányan elhunytak. Így az év első nyolc hónapjában a népességfogyás mértéke 2453 fő volt, ami szinte megegyezett az egy évvel ezelőtti mértékkel (2432 fő).

 

2018. január–augusztusban a Közép-Erdélyben

A Kolozs és Maros megyéből álló Közép-Erdélyben 8313 gyermek született az év első nyolc hónapjában, ez 2,3%-kal elmarad az előző évi adatoktól. Mivel a halálozások száma (10 218 fő) valamelyest növekedett az előző évhez képest, így összességében Közép-Erdélyben is a népességfogyás felgyorsulása figyelhető meg.

A régiót alkotó Kolozs és Maros megye demográfiai helyzete azonban jelentősen eltér. Kolozs megyében – ahol a nyári hónapokban összességében is nőtt a népesség – abszolút számban (825 fő) és arányában is lényegesen alacsonyabb népességfogyást figyelhetünk meg, mint az egyébként alacsonyabb népességszámú Marosban (180 fős fogyás), ahol még augusztusban is többen haltak meg, mint ahányan születtek.

 

Táblamelléklet

A népmozgalom főbb adatai Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2018. január–augusztus

  Élve-
születés
Változás az előző év
azonos időszakához képest, %
Halálozás Változás az előző év
azonos időszakához képest, %
Házasság-kötés Változás az előző év
azonos időszakához képest, %
Erdély 44 326 -0,6% 56 186 -0,9% 30 958 -0,2%
ebből:
Székelyföld 3 473 -2,9% 4 338 +3,6% 1 930 +2,0%
Partium 7 608 -1,1% 10 052 -0,8% 5 091 +0,1%
Közép-Erdély 8 313 -2,3% 10 218 +0,4% 5 634 +1,6%

 

Közzététel: 2018. december 6.

További információ: Kapitány Balázs (kapitany.balazs@erdelystat.ro).

A következő demográfiai témájú Erdélystat publikáció várható megjelenési ideje: 2019. február

Korábbi Erdélystat közlemények és elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Ilyen igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.