HU | EN

Kilenc hónap Covid19: fertőzöttségi és halálozási mutatók

Utolsó módosítás: 2020.11.19

Egészségügy

Romániában 2020. február 26-án jelent meg az első SARS-CoV-2 vírussal fertőzött eset. 2020. november 14-ig az ismert fertőzöttek száma elérte a 352 423-at, a rezidens lakosság 1,8%-át. A Covid19-cel összefüggésbe hozható halálesetek száma eddig az időpontig 8879, a rezidens lakosság 0,46‰-e (ezreléke), ami azt jelenti, hogy 2175 romániai lakosra jutott egy Covid-halálozás. A vírusfertőzés eseti halálozási rátája jelenleg 2,52%-os, ez jelentősen eltérő a különböző korosztályokban. Míg a kiskorúak esetében 0,02%-os, addig a 80 év feletti populációban 15,1%-os. A járvány kitörése óta április és augusztus között a romániai halálesetek mintegy 3-4%-a hozható összefüggésbe a koronavírussal.

Rövid elemzésünkben a fertőzöttségi és halálozási mutatókat áttekintjük regionális és korosztályi bontásban, minden esetben kitérve az adatok értelmezhetőségének korlátaira. Az adatok forrását az Országos Közegészségügyi Intézettől igényelt, 2020. november 14-i, megyei és korosztályi szintű hivatalos statisztikák képezik. A járvány terjedési ütemére szándékosan nem térünk ki elemzésünkben, ez a naponta frissülő Erdélyi koronamonitorunkon követhető.

 

1. Fertőzöttségi arány régiók és korosztályok szerint

A járvány körüli számos ellentmondás egyik forrása, hogy a betegség jelenlétének és terjedésének alapvető mutatóját képező fertőzöttségi szám csak részben tekinthető megbízhatónak. Egyrészt az elvégzett tesztek számától függ (különböző megyékben, különböző időpontokban, különböző korosztályokban ez nagyon eltérő lehet), ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy a ténylegesen fertőzöttek száma magasabb, azaz sokan (tünetmentesek, enyhe tünetekkel rendelkezők) nem is végeznek tesztet. Ezeket a problémákat jól érzékelteti, hogy jelenleg nagyon magas a pozitív tesztek aránya (az új pozitív esetek aránya az új esetek szűrését célzó tesztek összességéből) az elmúlt hetekben 25% fölött volt.1

Romániában 2020. november 14-ig az ismert fertőzöttek száma 352 423 volt,2 ez a rezidens lakosság 18,2‰-ét teszi ki (1,82%-át).3 Az adott időpontban az ismert esetek alapján számított, ezer rezidens lakosra jutó fertőzöttségi arány a fővárosi régióban a legmagasabb (25,9‰), ezt követi Erdély (19,1‰), Havasalföldön és Moldvában valamivel kisebb, 16,9, illetve 15,3‰. Erdélyen belül is jelentősek az eltérések, a leginkább érintett régiók Dél-Erdély, Közép-Erdély és a Bánság. A fertőzöttségi arány Brassó (25,6‰), Szeben (24,9‰), Fehér (23,8‰), Kolozs (21,8‰), Szilágy (21,7‰), Temes (20,9‰), Arad (20,1‰) megyékben haladja meg a 2%-ot. A székelyföldi, az észak-erdélyi és a partiumi megyék kevésbé érintettek (Szilágyot leszámítva), Szatmáron például ezer lakosból 11, Hargitában 13 fertőzött esetről van feljegyzés a járvány kitörése óta.


Koronavírussal fertőzöttek ismert száma és a rezidens lakossághoz viszonyított
fertőzöttségi arány régiók szerint (2020. november 14-ig)

 

Rezidens lakosság

Fertőzöttek száma

Fertőzöttségi arány
(ezrelék,
)

Románia

19 317 984

352 423

18,24

Romániai régiók

Erdély

6 631 743

126 775

19,12

Moldva

3 997 860

67 767

16,95

Havasalföld

6 368 854

97 726

15,34

Bukarest-Ilfov

2 319 527

60 155

25,93

Erdélyi régiók

Székelyföld

502 887

7 276

14,47

Közép-Erdély

1 242 509

24 447

19,68

Partium

1 100 994

18 828

17,10

Dél-Erdély

1 658 211

38 339

23,12

Bánság

1 390 947

26 786

19,26

Észak-Erdély

736 195

11 099

15,08


Korosztályok szerint kiugró eltérések vannak az egyes generációk között, alapvetően a 30 és 59 év közötti, aktív korcsoportok esetében a legnagyobb a fertőzöttségi arány (2% feletti). A kiskorúak esetében nagyon alacsony (a 0 és 19 évesek között 5,3‰), a 60 év felettiek esetében pedig átlagos, 18‰ körüli. Nagy valószínűséggel ezen eltérések hátterében az eltérő tesztelési gyakoriság áll: a betegségen alapvetően tünetmentesen áteső gyerekek, fiatalok kisebb mértékben végeznek Covid-tesztet, míg az aktív korosztály (saját vagy a munkaadói kérésre) nagyobb arányban.


Koronavírussal fertőzöttek ismert száma és a rezidens lakossághoz viszonyított
fertőzöttségi arány korosztályok szerint (Románia, 2020. november 14-ig)

Korosztályok

Rezidens lakosság

Fertőzöttek száma

Fertőzöttségi arány
(ezrelék,
)

0–9 év

1 957 747

6 782

3,46

10–19 év

2 089 623

14 890

7,13

20–29 év

2 052 011

36 269

17,67

30–39 év

2 690 055

60 483

22,48

40–49 év

3 018 910

76 419

25,31

50–59 év

2 545 829

68 391

26,86

60–69 év

2 502 299

46 811

18,71

70–79 év

1 532 013

27 227

17,77

80 év felett

929 497

15 151

16,30

Összesen

19 317 984

352 423

18,24

 

2. Halálozási mutatók

Míg a fertőzöttségi arányok esetében több torzító tényező is nehezíti az értelmezhetőséget, addig a halálozási adatokat megbízhatóbbnak ítéljük meg. A Covid-halálozási statisztikába minden olyan elhunyt bekerül, akinek pozitív koronavírus tesztje volt, függetlenül attól, hogy mi a halál közvetlen oka. Itt is lehetséges, hogy történnek olyan elhalálozások, amelyek esetében nem ismert a koronavírus-fertőzés ténye, de valószínűleg kevés ilyen helyzet van. A Covid-halálozások esetében a leginkább vitatott kérdés, hogy a koronavírus a halál kizárólagos oka, avagy már meglévő, krónikus betegség hirtelen romlásán keresztül vezet halálhoz. A hivatalos statisztikák szerint az elhunytak jelentős része rendelkezett valamilyen alapbetegséggel, az Országos Közegészségügyi Intézet legfrissebb jelentése szerint a koronavírusban elhunytak 95%-ának volt társbetegsége.4

A halálozások esetében több mutatóval számolunk. A fertőzöttségi arányhoz hasonlóan kiszámítjuk a halálozási arányt, ami az ezer rezidens lakosra jutó elhalálozást mutatja. Egy második indikátor az eseti halálozási ráta (CFR),5 ami az ismert esetek és az elhalálozások aránya, százalékban kifejezve. Ez utóbbinál pontosabb mutató a fertőzés–halálozási arány (IFR),6 amely az elhunytak számát a fertőzöttek számához hasonlítja, de a már befejezett kimenetelű esetek körében. Mivel az összes fertőzött száma a korábbiakban már tárgyalt okok miatt nem ismert, ennek kiszámítása csak célzott kutatásokkal lehetséges. Az Egészségügyi Világszervezet jelenlegi becslései szerint az IFR 0,5-1% körüli lehet.7

2020. november 14-ig Romániában a rezidens lakosság 0,46‰-e hunyt el koronavírussal összefüggésbe hozhatóan, azaz minden 2175. személyre jut egy Covid-halálozás. Az eseti halálozási arány ugyanakkor 2,5%, azaz 40 ismert fertőzöttből egy hunyt el. Érdekes módon a halálozási mutatók nincsenek összefüggésben a fertőzöttségi mutatókkal. Például a fővárosban alacsony az érintettség, a magas fertőzöttségi arány (27‰) ellenére a lakosságra vetített halálozási arány 0,36‰, az eseti halálozási ráta 1,3%. A halálozási mutatók Moldvában a legmagasabbak, ez jelentős részben Suceava megye érintettségéből következik, itt a rezidens lakosság 0,9‰-e hunyt el a Coviddal összefüggésben, a CFR 5%-os.

Erdélyben a halálozási arány átlagon felüli, 0,51‰, a CFR pedig 2,7%. Leginkább Dél-Erdély érintett, a halálozási arány itt 0,65‰, Szeben, Brassó és Hunyad megyében is 0,6‰ feletti a Covid-halálozások aránya a rezidens lakossághoz viszonyítva. A bánsági megyék közül Arad (0,82‰) és Krassó (0,72‰) érintett. Temesben bár magas a fertőzöttségi ráta, viszonylag alacsony a halálozási arány (0,45‰). Ez hasonlóan alacsony a két székelyföldi megyében is, Hargitában 0,48‰, Kovásznában pedig 0,40‰. A Partiumban Szilágy és Bihar nagyon hasonló halálozási aránnyal bír, a rezidens lakosság 0,5‰-e hunyt el a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben a járvány kitörése és 2020. november 14. között. Szatmár megye országos viszonylatban is jól áll, a halálozási arány csupán 0,15‰ jelenleg. Közép-Erdélyben is kedvező a helyzet, alapvetően Kolozs megyében, itt a magas fertőzöttségi (tesztelési) arány mellett csupán 0,11‰ a halálozási arány. Maros megyében enyhén átlag feletti, 0,58‰.

Az egyes régiók, megyék közötti eltérések a járvány terjedésén túl nagy valószínűséggel a tesztelési gyakorisággal, a lakosság általános egészségi állapotával, az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságával függhetnek össze. Erre utalnak a bukaresti, Kolozs, Temes vagy akár Brassó és Szeben megyei adatok, ahol magas az ismert fertőzöttek aránya, viszont a halálozási ráták viszonylag alacsonyak.


Koronavírussal fertőzöttek és elhunytak száma, illetve a halálozási arány és
az eseti elhalálozási ráta régiók szerint (2020. november 14-ig)

 

Fertőzöttek száma

Elhunytak száma

Halálozási arány
(ezrelék, ‰)

Eseti halálozási ráta – CFR 
(százalék, %)

Románia

352 423

8 879

0,46

2,5

Romániai régiók

Erdély

126 775

3 401

0,51

2,7

Moldva

67 767

2 193

0,55

3,2

Havasalföld

97 726

2 504

0,39

2,6

Bukarest-Ilfov

60 155

781

0,34

1,3

Erdélyi régiók

Székelyföld

7 276

226

0,45

3,1

Közép-Erdély

24 447

390

0,31

1,6

Partium

18 828

440

0,40

2,3

Dél-Erdély

38 339

1 083

0,65

2,8

Bánság

26 786

851

0,61

3,2

Észak-Erdély

11 099

411

0,56

3,7

 

A halálozási mutatók korosztályonkénti eltérése nagyon jelentős. Az életkor növekedésével egyenes arányban nő az eseti halálozási ráta: míg a 0–19 éves korosztályban 0,02% (5 elhunytat regisztráltak 2020. november 14-ig), addig a 80 év felettiek körében a fertőzöttek 15%-a életét vesztette a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben. A 70–79-es korcsoportban 10,1%, a 60-as éveikben járók körében 5%, az 50–59-es korosztályban 1,4% az eseti halálozási ráta. Így a populáció érintettsége is a 80 év felettiek esetében a leghangsúlyosabb, az ebbe a korcsoportba tartozók 2,5‰-e hunyt el Covidban (vagy Coviddal), azaz minden 405. idősre jut egy koronavírus-halálozás.


Koronavírussal fertőzöttek és elhunytak száma, illetve a halálozási arány és
az eseti elhalálozási ráta korosztályok szerint (Románia, 2020. november 14-ig)

Korosztályok

Fertőzöttek száma

Elhunytak száma

Halálozási arány
(ezrelék, ‰)

Eseti halálozási ráta – CFR
(százalék, %)

0–9 év

6 782

3

0,00

0,0

10–19 év

14 890

2

0,00

0,0

20–29 év

36 269

37

0,02

0,1

30–39 év

60 483

113

0,04

0,2

40–49 év

76 419

378

0,13

0,5

50–59 év

68 391

986

0,39

1,4

60–69 év

46 811

2 313

0,92

4,9

70–79 év

27 227

2 756

1,80

10,1

80 év felett

15 151

2 291

2,46

15,1

Összesen

352 423

8 879

0,46

2,5

 

 

A populációhoz viszonyított halálozási arányt a 19 év feletti korosztályokra kiszámítottuk régiók szerint is. A régiók közötti esetleges eltéréseket alapvetően a Covid-halálozások gyakorisága határozza meg. Minden régió esetében tetten érhetőek a generációs eltérések, a fiatalok a legkevésbé, az idősek a leginkább veszélyeztettek. Az elhalálozások több mint fele a 70 év feletti személyek körében volt regisztrálva, ez Székelyföldön eléri a kétharmados arányt. Az elhunytak 37%-a az 50–69-es korosztályba tartozik, ez alapvetően a Partiumban átlag feletti Erdélyen belül (40%). A Covid-halálozások mintegy 6%-át teszik ki az 50 év alattiak, jelentősebb arányok Közép-Erdélyben (8,2%) és a Bánságban (7,1%) vannak a jelenlegi adatok szerint. A fiatalabb populáció érintettsége is Bánságban a legnagyobb, 0,1‰ körüli, minden 11 403. 20 és 49 év közötti lakosra jut egy Covid-halálozás.


Halálozási arány és a halálesetek megoszlása korosztályok szerint
Románia és Erdély régióiban (2020. november 14-ig)

 

Halálozási arány (ezrelék, ‰)

 

Halálesetek megoszlása korcsoportok szerint (%)

20–49 év

50–69 év

70+ év

 

20–49 év

50–69 év

70+ év

Románia

0,07

0,65

2,05

 

5,9%

37,2%

56,8%

Romániai régiók

Erdély

0,08

0,72

2,42

 

6,2%

36,6%

57,2%

Moldva

0,08

0,79

2,52

 

5,7%

36,1%

58,1%

Havasalföld

0,06

0,58

1,48

 

6,1%

40,3%

53,6%

Bukarest-Ilfov

0,04

0,44

1,97

 

5,1%

32,7%

62,2%

Erdélyi régiók

Székelyföld

0,07

0,53

2,37

 

6,2%

29,2%

64,6%

Közép-Erdély

0,06

0,44

1,42

 

8,2%

34,6%

56,9%

Partium

0,06

0,62

1,83

 

6,4%

40,2%

53,4%

Dél-Erdély

0,08

0,88

3,05

 

4,8%

36,7%

58,4%

Bánság

0,10

0,86

2,94

 

7,1%

36,8%

56,2%

Észak-Erdély

0,08

0,82

2,70

 

6,1%

37,7%

56,2%

 

3. A Covid-halálozások demográfiai és egészségügyi kontextusban

A járvány sok kérdést felvet annak következményeivel kapcsolatban. Röviden kitekintünk arra, hogy a demográfiai trendeket miként érintheti, illetve az elérhető egészségügyi statisztikák mit mutatnak az idei évben.

Az általános halálozási statisztikákról, azok megbízhatóságról korábbi közleményünkben írtunk részletesen.8 Fontos kérdés, hogy a járvány miként befolyásolja (majd) az általános halálozási trendeket. Bár a 2020-as adatok még nem véglegesek, az elhunytak havi megoszlásából arra lehet következtetni, hogy az idei évben a halálozások száma nagyobb lesz. A járvány kitörése óta április és augusztus között a többlet 5%-os, június és augusztus között pedig 10%-os, a tavalyi év azonos periódusaihoz viszonyítva.9 Az elmúlt tíz évben az évenkénti eltérések a halálozások számában ±3% körül alakultak Romániában.10 Jelenleg a Covid-halálozások mintegy 3-4%-át teszik ki az április és augusztus közötti összhalálozásnak, a járvány terjedésével ez tovább nőhet.

 

Az is egyértelmű, hogy a halálozási többlet nem írható (majd) közvetlenül a koronavírus számlájára, a statisztikákban kimutatható „halálozási felesleg” jelentősen meghaladja a Covid-halálozásokat. Ebben a megközelítésben a járvány közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására nagyobb mértékű lehet, mint a Covid19 betegség. Ezt jól érzékelteti az egészségügyi rendszer igénybevételének alakulása az idei évben, a kórházi kiutalások (alapvetően a fekvőbeteg-ellátás) száma majdnem felére esett március és október között a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva (a csökkenés 47%-os).11

 

Ennek oka sokféle lehet, viszont rövid és közép távon jelentősen hozzájárulhat a halálozások növekedéséhez, akár nagyobb mértékben, mint a koronavírus okozta betegség. Az egészségügyi problémák elhanyagolása, a krónikus betegségek kezelésének megszakítása, a szűrővizsgálatok elhalasztása a népesség egészségi állapotának jelentős hanyatlásához vezethet.


Közzététel: 2020. november 19.

További információ: Barna Gergő, Lorenzovici László (info@erdelystat.ro).

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Erre vonatkozó igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.

 

Melléklet

Fertőzöttségi és halálozási arányok megyei bontásban 
(2020. november 14-ig)

Régió

Megye

Fertőzöttségi arány 
(ezrelék, )

Halálozási arány 
(ezrelék, ‰) ↓

Eseti halálozási ráta –
CFR 
(százalék, %)

Moldva

Suceava

18,19

0,90

5,0

Erdély

Arad

20,15

0,82

4,1

Erdély

Szeben

24,87

0,72

2,9

Erdély

Krassó-Szörény

13,66

0,72

5,3

Erdély

Brassó

25,55

0,66

2,6

Erdély

Beszterce-Naszód

15,93

0,64

4,0

Erdély

Hunyad

17,19

0,62

3,6

Erdély

Fehér

23,75

0,59

2,5

Moldva

Vaslui

16,95

0,58

3,4

Erdély

Maros

16,90

0,58

3,4

Moldva

Bacău

18,12

0,58

3,2

Havasalföld

Prahova

20,71

0,56

2,7

Havasalföld

Dâmbovița

18,23

0,55

3,0

Havasalföld

Gorj

11,93

0,54

4,5

Havasalföld

Argeș

17,06

0,52

3,1

Moldva

Vrancea

13,76

0,52

3,8

Havasalföld

Brăila

15,36

0,52

3,4

Erdély

Szilágy

21,73

0,51

2,3

Erdély

Máramaros

14,56

0,51

3,5

Erdély

Bihar

18,84

0,50

2,7

Havasalföld

Mehedinți

12,19

0,49

4,1

Moldva

Galați

15,67

0,48

3,1

Erdély

Hargita

13,35

0,48

3,6

Moldva

Botoșani

12,31

0,47

3,8

Erdély

Temes

20,87

0,45

2,1

Moldva

Neamț

17,90

0,42

2,3

Havasalföld

Tulcea

11,33

0,41

3,6

Erdély

Kovászna

16,14

0,40

2,5

Moldva

Iași

18,88

0,39

2,1

Havasalföld

Ialomița

12,93

0,39

3,0

Havasalföld

Olt

14,22

0,37

2,6

Havasalföld

Călărași

10,02

0,37

3,7

Bukarest-Ilfov

Bukarest

27,21

0,36

1,3

Havasalföld

Buzău

12,91

0,34

2,7

Havasalföld

Constanța

15,67

0,28

1,8

Bukarest-Ilfov

Ilfov

21,13

0,25

1,2

Havasalföld

Dolj

15,70

0,25

1,6

Havasalföld

Teleorman

13,30

0,22

1,6

Havasalföld

Vâlcea

19,27

0,19

1,0

Havasalföld

Giurgiu

10,69

0,19

1,7

Erdély

Szatmár

11,23

0,15

1,4

Erdély

Kolozs

21,76

0,11

0,5

Románia

18,24

0,46

2,5

 


1 Az Egészségügyi Világszervezet szerint ahhoz, hogy egyrészt az epidemiológiai kontaktkutatás hatékony, másrészt pedig a járvány valós trendje látható és előrejelezhető legyen, a pozitív tesztek arányának 5% alattinak kellene lennie. Lásd: https://ourworldindata.org/coronavirus-testing#the-positive-rate-a-crucial-metric-for-understanding-the-pandemic. Letöltés dátuma: 2020.11.16.

2 A fertőzöttek esetében eltekintünk a hivatalos adatbázisban szereplő további 5282 esettől, amelyeknek vagy a megyéje vagy az életkora nem ismert.

3 Elemzésünkben az egyes mutatók kiszámításánál az adott régiók, megyék, korcsoportok rezidens lakosságát vesszük figyelembe (azon román és külföldi állampolgárok száma, akik az elmúlt 12 hónapban életvitelszerűen Romániában tartózkodtak). Ennek forrása az Országos Statisztikai Intézet 2020. január 1-jére vonatkozó lakosságszáma (POP105A-adattábla). A hivatalos adatközlésben vannak olyan statisztikák is, amelyben az állandó lakosságot veszik alapul (azon román állampolgárok száma, akiknek állandó lakhelye az országban van). A két referenciaszám között jelentős az eltérés, 2020. január 1-jén Románia állandó lakossága 22,2 millió, rezidens lakossága 19,3 millió volt az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint.

4 http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-cazuri-confirmate-covid19/2080-raport-saptamanal-episaptamana44/file. Letöltés dátuma: 2020.11.16.

5 Az angol nyelvű szakirodalomban Case Fatality Rate. Lásd: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19. Letöltés dátuma: 2020.11.16.

6 Infection Fatality Rate (IFR). Lásd: uo.

7 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf?ua=1. Letöltés dátuma: 2020.11.16.

8 Erdélyi népmozgalmi folyamatok a koronavírus árnyékában: megugró halálozás, zuhanó házasságkötések. Letöltés: 2020.11.18

9 Az adatok forrása a megyei statisztikai hivatalok havi jelentése. Letöltés: 2020.11.18

10 Országos Statisztikai Intézet (INS) – Decedați (táblakódja: POP206A)

11 Az adatok forrása az Egészségügyi Szolgáltatások Kutatási és Értékelési Központja (Centrul de Cercetare și Evaluare a Serviciilor de Sănătate – DRG), a letöltött adatokat a Hospital Consulting bocsátotta rendelkezésünkre. A cég részletes elemzése a betegellátásról ezen a linken olvasható. Letöltés dátuma: 2020.11.18