HU | EN

2017-ben Erdély hét megyéjében haladta meg a GDP növekedése az országos átlagot

Utolsó módosítás: 2018.12.06

GDP, 2007–2017

Az uniós csatlakozás utáni időszakban Románia bruttó hazai összterméke nominális lej értéken megduplázódott. Az egy főre jutó GDP 6159-ről 9565 euróra emelkedett 2007–2017 között. Az országon belül a fővárosi régió súlya nőtt jelentős mértékben, Erdély relatív gazdasági teljesítménye enyhén, Moldváé jelentős mértékben csökkent. Erdélyen belül a székelyföldi és a partiumi régió mutat számottevő lemaradást, itt a gazdasági növekedés lassúbb ütemű volt. Ugyanakkor az egy főre jutó GDP tekintetében a jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék középmezőnyben helyezkednek el (Bihar, Maros és Szilágy a felső, Szatmár, Kovászna és Hargita az alsó középben). 2017-ben Erdélyben átlag feletti volt a GDP reálértéken számolt éves növekedési üteme 2016-hoz képest, ez hét erdélyi megyében haladta meg az országos, 6,9%-os átlagot.

 

1. Régiók és megyék súlya az országos GDP-ben

2017-ben Erdély tizenhat megyéje1 állította elő Románia bruttó hazai össztermékének (GDP-jének) 32,4%-át.2 Erdély az ország területének 42%-át, lakosságának 34%-át teszi ki. Az uniós csatlakozás utáni időszakban Erdély súlya enyhén csökkenő tendenciát mutat, míg 2007-ben a régió hozzájárulása az országos GDP-hez 33,7%-os volt, az elmúlt öt évben 32% körül ingadozott. Növekvő tendencia a főváros és környéke, Bukarest-Ilfov régióban érhető tetten, 2007-ben itt állították elő a GDP 24,1%-át, ez 2017-re 27,3%-ra emelkedett. Románia történelmi régiói közül Moldva relatív gazdasági súlya csökkent a leginkább az utóbbi tíz évben, 14,1-ről 12,8%-ra. Havasalföld kisebb kilengésekkel, de őrzi 28% körüli GDP–részesedését.

2016-hoz viszonyítva 2017-ben Erdély és Havasalföld hozzájárulási aránya az országos GDP-hez 0,2 százalékponttal nőtt, a Moldváé szinten maradt, a Bukarest-Ilfov régióé 0,4 százalékponttal csökkent az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai szerint.

Az erdélyi régiókon3 belül – a 2007–2017-es periódus átlagaival számolva – Dél-Erdély a régiós GDP 27,5%-át, a Bánság a 24,6%-át, Közép-Erdély a 19,9%-át, a Partium a 13,7%-át, Észak-Erdély a 8,5%-át, Székelyföld pedig az 5,7%-át adja. Az elmúlt tíz évben a relatív súlya a Bánságnak, Észak- és Közép-Erdélynek növekedett, a dél-erdélyi régióé enyhén csökkent, viszont jelentősen gyengült a székelyföldi és partiumi területek hozzájárulása Erdély GDP-jéhez.

 

A 2017-es évre vonatkozó GDP–számítások alapján a legnagyobb gazdasági teljesítménnyel Temes és Kolozs megye rendelkezik Erdélyben, az ország GDP-jének 4,8, illetve 4,5%-át e két megye állította elő. A harmadik legnagyobb részesedés Brassó megyét jellemezte 3,3%-kal. A legkisebb gazdasági teljesítményt Beszterce-Naszód (1%), Szilágy (0,8%) és Kovászna (0,7%) megye nyújtja.

 

2. A bruttó hazai termék változása

Nominális értéken számolva Románia bruttó hazai terméke 2017-ben egy év alatt 12,6%-kal emelkedett. Ennél valamelyest magasabb volt Erdély gazdasági teljesítményének növekedése, 13,3%-os. A reálértéken számolt GDP–növekedés országos átlagban 6,9%-os volt 2017-ben az előrejelzési bizottság adatai alapján. A reál GDP növekedése mintegy 2,1 százalékponttal gyorsult 2017-ben, a 2016-os 4,8%-os növekedéshez képest.

Az országos trendtől eltérően Erdély 16 megyéjéből háromban (Arad, Hunyad és Kovászna megyében) 2017-ben lassult a GDP éves növekedése, míg 13 megyében szintén gyorsulás volt megfigyelhető 2016-hoz képest. A GDP reálértéken számolt éves növekedési üteme hét erdélyi megyében haladta meg az országos, 6,9%-os átlagot. A rangsor élén Fehér megye áll, ahol kiemelkedő mértékű GDP–növekedést regisztráltak 2017-ben (16,6%), ezt követi a rangsorban Szeben (9,1%), Máramaros (8,5%), Szilágy (8,5%), Temes (8,4%), Kolozs (8,0%) és Hargita megye (7,0%).

Nominális értéken számolva 2007-hez képest Románia bruttó hazai összterméke a duplájára nőtt. A legnagyobb arányú növekedés Bukarest-Ilfov régióban volt regisztrálható, itt a bővülés 227%-os. Havasalföld gazdasági teljesítménye 196, Erdélyé 192, Moldváé pedig 181%-ra nőtt az utóbbi tíz évben.

Erdélyen belül 2007 és 2017 között a nominális értéken számolt GDP–növekedés a Bánságban volt a leginkább hangsúlyos, 207%-os. Észak- és Közép-Erdélyben átlagosnak mondható a bővülés, 199, illetve 197%-os. Mind a romániai, mind pedig az erdélyi átlag alatt teljesített Dél-Erdély, 188%-os növekedéssel 2007-hez képest. Partium és Székelyföld gazdasági erősödése pedig jelentősen elmaradt az országos és regionális trendekhez képest, 175, illetve 168%-os bővüléssel.


3. Egy főre jutó GDP

A gazdasági teljesítmény volumene, illetve változása mellett fontos figyelemmel követni az egy főre eső GDP mutatóját is, ez mutatja meg mekkora népességű térség állította elő az adott gazdasági eredményt. Az egy főre eső GDP-t 2007–2015 között az Eurostat adatai alapján, 2016–2017 között pedig az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai alapján számítottuk.4

Románia régióit tekintve Bukarest-Ilfov megye értéke kiugró, itt az egy főre jutó GDP 22 444 euró a 2017-es adatok alapján, illetve a bővülés is itt volt a legmagasabb az elmúlt tíz évben, 157%-os nominális értéken. Erdélyben 9087 euró az egy főre eső GDP, az országos 9565 eurós átlaghoz mérhető. Itt volt viszont a legkisebb a növekedés 2007–2017 között, 146%-os. Havasalföldön 7840 euró és 156%-os bővülés, Moldvában pedig 5879 euró és 149%-os növekedés volt regisztrálva.


Erdélyen belül a Bánság, Közép- és Dél-Erdély emelkedik ki, itt az egy főre jutó GDP 2017-ben 10 760, 9986, illetve 9981 euró volt. Ezektől viszonylag leszakadva következik a Partium (7249 euró), Észak-Erdély (7036 euró), majd a Székelyföld (6414 euró). A 2007–2017-es periódusban a legnagyobb bővülés Észak-Erdélyben és a Bánságban volt (156, illetve 152%-os), a legalacsonyabb a székelyföldi és a partiumi régióban (128, illetve 133%-os).

Megyék szintjén, sorrendben, Temes, Kolozs, Brassó, Fehér és Szeben megyében a legmagasabb az egy főre jutó GDP értéke, míg a legalacsonyabb Hargita, Kovászna, Szatmár, Beszterce-Naszód és Máramaros megyében. A legalacsonyabb és a legmagasabb egy főre jutó GDP–értékkel bíró megye (Hargita és Temes) között több mint kétszeres a különbség mértéke.

 

 

4. Táblamellékletek5

 

Megyék és régiók hozzájárulása az országos, illetve a régiós GDP-hez (%)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arad

2,21

2,14

2,16

2,18

2,21

2,19

2,15

2,07

2,15

2,19

2,15

Argeș

3,34

3,21

3,59

3,15

2,95

2,66

2,65

2,68

2,68

2,65

2,63

Bacău

2,34

2,30

2,35

2,29

2,00

2,12

1,96

1,92

1,96

2,00

2,02

Beszterce-Naszód

1,18

1,17

1,21

1,14

1,11

1,11

1,03

1,01

1,05

1,04

1,03

Bihar

2,76

2,58

2,52

2,55

2,26

2,21

2,19

2,29

2,28

2,30

2,28

Botoșani

1,09

1,08

1,09

1,09

1,09

1,00

1,05

0,99

0,97

0,96

0,97

Brăila

1,37

1,29

1,35

1,16

1,24

1,17

1,17

1,10

1,08

1,07

1,06

Brassó

3,26

3,12

3,31

3,34

3,17

3,40

3,33

3,29

3,29

3,28

3,27

Bukarest

21,71

23,50

22,03

22,56

23,67

23,53

24,12

24,21

25,07

25,04

24,63

Buzău

1,49

1,53

1,53

1,49

1,44

1,47

1,51

1,41

1,44

1,41

1,44

Călărași

0,76

0,91

0,84

1,06

0,98

0,93

0,91

0,87

0,92

0,90

0,92

Constanța

3,94

3,66

3,93

4,00

4,44

4,48

4,85

5,07

4,60

4,66

4,58

Dâmbovița

1,91

1,79

1,83

2,03

1,89

1,92

1,85

1,74

1,77

1,75

1,77

Dolj

2,52

2,58

2,65

2,63

2,58

2,49

2,45

2,48

2,42

2,39

2,60

Fehér

1,88

1,73

1,69

1,75

1,67

1,71

1,63

1,65

1,65

1,71

1,87

Galați

2,13

2,03

1,93

2,06

1,95

1,90

1,92

1,89

1,77

1,76

1,71

Giurgiu

0,65

0,70

0,78

0,95

0,88

0,84

0,72

0,90

0,93

0,91

0,93

Gorj

1,69

1,50

1,76

1,88

1,57

1,76

1,70

1,49

1,59

1,56

1,58

Hargita

1,24

1,19

1,18

1,15

1,14

1,10

1,08

1,06

1,03

1,04

1,04

Hunyad

2,11

1,87

1,87

1,79

1,67

1,87

1,64

1,63

1,53

1,54

1,51

Ialomița

0,79

0,91

0,90

0,91

0,95

0,93

0,92

0,92

0,93

0,93

0,97

Iași

2,91

2,92

2,92

3,07

2,88

2,95

3,09

3,08

3,05

3,05

3,01

Ilfov

2,41

2,64

2,54

2,37

2,41

2,95

2,69

2,57

2,68

2,69

2,69

Kolozs

4,29

3,97

4,05

4,01

3,97

4,33

4,35

4,46

4,37

4,43

4,47

Kovászna

0,84

0,80

0,80

0,77

0,79

0,73

0,73

0,71

0,72

0,72

0,70

Krassó-Szörény

1,21

1,14

1,28

1,26

1,11

1,17

1,06

1,02

1,07

1,07

1,06

Máramaros

1,63

1,55

1,63

1,70

1,61

1,67

1,60

1,63

1,70

1,74

1,76

Maros

2,40

2,20

2,15

2,11

2,06

2,22

2,14

2,16

2,19

2,17

2,14

Mehedinți

0,87

0,84

0,87

0,82

0,78

0,78

0,73

0,71

0,72

0,72

0,71

Neamț

1,55

1,46

1,47

1,41

1,36

1,40

1,38

1,32

1,37

1,33

1,32

Olt

1,31

1,29

1,21

1,31

1,24

1,31

1,27

1,27

1,21

1,19

1,21

Prahova

3,90

3,89

4,09

3,34

4,48

3,60

4,10

4,88

3,94

3,99

3,88

Suceava

2,08

1,88

2,00

1,94

1,90

1,87

1,87

1,83

1,79

1,79

1,82

Szatmár

1,27

1,24

1,24

1,23

1,20

1,21

1,23

1,21

1,21

1,20

1,19

Szeben

2,20

2,21

2,29

2,29

2,28

2,21

2,15

2,08

2,18

2,20

2,24

Szilágy

0,90

0,86

0,88

0,85

0,80

0,84

0,84

0,86

0,85

0,83

0,84

Teleorman

1,12

1,14

1,14

1,05

0,98

1,06

1,05

1,00

0,99

0,98

1,00

Temes

4,33

4,70

4,59

4,94

4,94

4,55

4,65

4,46

4,72

4,73

4,79

Tulcea

0,76

0,80

0,79

0,85

0,93

0,82

0,83

0,77

0,77

0,77

0,77

Vâlcea

1,58

1,54

1,48

1,41

1,41

1,44

1,38

1,29

1,37

1,36

1,41

Vaslui

0,89

0,99

0,94

0,93

0,90

0,98

0,92

0,90

0,88

0,87

0,89

Vrancea

1,09

1,07

1,06

1,09

1,01

1,05

1,04

1,01

1,02

1,01

1,03

 

Erdély

33,71

32,47

32,84

33,04

32,00

32,52

31,81

31,61

31,98

32,19

32,38

Moldva

14,09

13,72

13,75

13,86

13,08

13,27

13,22

12,96

12,82

12,76

12,77

Havasalföld

28,00

27,59

28,75

28,04

28,75

27,65

28,09

28,59

27,36

27,25

27,46

Bukarest-Ilfov

24,12

26,14

24,57

24,93

26,08

26,49

26,80

26,78

27,75

27,73

27,32

Románia

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Székelyföld

6,17

6,11

6,03

5,80

6,01

5,64

5,71

5,60

5,47

5,48

5,38

Közép-Erdély

19,87

19,01

18,87

18,51

18,86

20,15

20,40

20,95

20,52

20,49

20,42

Partium

14,64

14,42

14,13

13,99

13,34

13,08

13,43

13,81

13,56

13,45

13,33

Dél-Erdély

28,03

27,47

27,87

27,75

27,48

28,27

27,49

27,39

27,04

27,12

27,48

Bánság

22,96

24,61

24,44

25,37

25,81

24,32

24,71

23,88

24,82

24,83

24,75

Észak-Erdély

8,33

8,37

8,66

8,58

8,50

8,54

8,26

8,37

8,59

8,64

8,64

Erdély

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Egy főre jutó nominális GDP megyék és régiók szerint (euró)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arad

6 394

7 153

6 196

6 379

6 846

6 807

7 240

7 286

8 111

8 755

9 594

Argeș

6 926

7 675

7 360

6 546

6 499

5 811

6 334

6 681

7 174

7 560

8 369

Bacău

4 325

4 894

4 286

4 259

3 938

4 611

4 640

4 764

5 229

5 646

6 370

Beszterce-Naszód

4 945

5 630

4 987

4 757

4 930

5 165

5 204

5 366

5 933

6 269

6 909

Bihar

6 182

6 654

5 558

5 730

5 365

5 128

5 517

6 017

6 412

6 849

7 574

Botoșani

3 186

3 647

3 172

3 258

3 429

3 264

3 743

3 718

3 912

4 116

4 674

Brăila

4 952

5 445

4 892

4 346

4 919

4 890

5 354

5 329

5 657

6 005

6 674

Brassó

7 273

7 975

7 231

7 414

7 437

8 244

8 724

8 989

9 570

10 103

11 160

Bukarest

14 864

18 460

14 830

15 420

17 347

16 769

18 601

19 583

21 750

23 050

25 336

Buzău

4 044

4 808

4 127

4 148

4 231

4 376

4 907

4 829

5 311

5 562

6 358

Călărași

3 203

4 453

3 505

4 532

4 406

4 049

4 307

4 377

4 953

5 187

5 897

Constanța

7 316

7 827

7 168

7 341

8 609

8 732

10 225

11 155

10 821

11 603

12 676

Dâmbovița

4 735

5 156

4 515

5 120

5 012

4 952

5 191

5 108

5 587

5 877

6 638

Dolj

4 679

5 573

4 916

4 991

5 213

5 096

5 430

5 760

6 039

6 324

7 686

Fehér

6 666

7 095

5 907

6 259

6 309

6 685

6 926

7 335

7 890

8 709

10 591

Galați

4 594

5 065

4 137

4 510

4 544

4 758

5 226

5 413

5 431

5 736

6 251

Giurgiu

3 015

3 804

3 637

4 532

4 445

3 979

3 725

4 874

5 406

5 631

6 370

Gorj

5 943

6 086

6 170

6 662

5 881

6 914

7 307

6 748

7 718

8 088

9 185

Hargita

5 019

5 590

4 734

4 710

4 918

4 720

5 026

5 148

5 356

5 739

6 391

Hunyad

5 930

6 107

5 261

5 144

5 137

6 012

5 759

6 052

6 107

6 545

7 240

Ialomița

3 574

4 793

4 070

4 247

4 644

4 551

4 930

5 168

5 590

5 965

6 947

Iași

4 664

5 392

4 592

4 949

4 919

5 096

5 722

5 908

6 214

6 559

7 167

Ilfov

10 839

13 293

10 649

9 828

10 136

9 858

9 391

9 087

9 808

10 292

10 971

Kolozs

8 218

8 758

7 667

7 704

8 089

8 315

8 993

9 586

10 014

10 713

11 942

Kovászna

4 986

5 451

4 711

4 600

4 995

4 656

5 033

5 096

5 531

5 948

6 448

Krassó-Szörény

4 887

5 383

5 176

5 234

4 900

5 321

5 283

5 340

6 046

6 447

7 161

Máramaros

4 223

4 632

4 179

4 432

4 438

4 670

4 886

5 191

5 779

6 295

7 113

Maros

5 475

5 800

4 828

4 841

5 011

5 371

5 615

5 932

6 422

6 777

7 443

Mehedinți

3 869

4 355

3 903

3 764

3 813

3 943

4 058

4 151

4 529

4 846

5 368

Neamț

3 627

3 961

3 401

3 339

3 412

3 981

4 307

4 312

4 775

4 940

5 482

Olt

3 646

4 191

3 397

3 783

3 817

4 032

4 275

4 511

4 661

4 903

5 574

Prahova

6 363

7 332

6 605

5 457

7 772

6 323

7 849

9 789

8 505

9 136

9 958

Suceava

3 906

4 067

3 700

3 650

3 755

3 930

4 258

4 361

4 563

4 828

5 460

Szatmár

4 594

5 201

4 431

4 497

4 661

4 679

5 196

5 346

5 702

6 026

6 643

Szeben

6 890

7 988

7 052

7 149

7 525

7 386

7 735

7 818

8 710

9 335

10 549

Szilágy

4 890

5 379

4 773

4 684

4 683

5 004

5 507

5 886

6 271

6 496

7 339

Teleorman

3 621

4 278

3 709

3 545

3 501

3 771

4 073

4 137

4 407

4 674

5 354

Temes

8 589

10 655

8 844

9 692

10 215

8 830

9 702

9 653

10 871

11 529

12 904

Tulcea

4 033

4 887

4 170

4 599

5 383

5 209

5 722

5 594

6 049

6 446

7 167

Vâlcea

5 113

5 754

4 734

4 622

4 908

5 192

5 441

5 316

6 072

6 428

7 416

Vaslui

2 595

3 345

2 740

2 746

2 827

3 321

3 379

3 456

3 642

3 828

4 336

Vrancea

3 677

4 176

3 539

3 726

3 654

4 133

4 469

4 531

4 928

5 186

5 891

 

Erdély

6 231

6 922

5 992

6 144

6 295

6 392

6 776

7 030

7 610

8 130

9 087

Moldva

3 944

4 441

3 811

3 927

3 919

4 253

4 602

4 708

4 990

5 274

5 879

Havasalföld

5 032

5 744

5 140

5 116

5 556

5 392

5 970

6 379

6 566

6 962

7 840

Bukarest-Ilfov

14 332

17 762

14 251

14 627

16 276

15 557

16 938

17 634

19 463

20 573

22 444

Románia

6 159

7 114

6 095

6 210

6 581

6 656

7 217

7 550

8 088

8 591

9 565

 

Székelyföld

5 006

5 533

4 724

4 665

4 950

4 694

5 029

5 127

5 426

5 823

6 414

Közép-Erdély

6 965

7 408

6 370

6 398

6 685

7 015

7 507

7 983

8 443

8 994

9 986

Partium

5 438

5 955

5 057

5 145

5 014

4 969

5 418

5 790

6 171

6 533

7 249

Dél-Erdély

6 724

7 332

6 432

6 558

6 663

7 188

7 418

7 679

8 209

8 801

9 981

Bánság

7 062

8 378

7 203

7 673

7 995

7 485

8 045

8 055

9 060

9 668

10 760

Észak-Erdély

4 499

5 014

4 489

4 556

4 626

4 855

5 005

5 257

5 837

6 285

7 036

Erdély

6 231

6 922

5 992

6 144

6 295

6 392

6 776

7 030

7 610

8 130

9 087

 

Közzététel: 2018. december 6.

További információ: Barna Gergő (barna.gergo@erdelystat.ro), Kapitány Balázs (kapitany.balazs@erdelystat.ro).

Korábbi Erdélystat közlemények és elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Ilyen igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.


1Romániát négy régióra osztottuk: Erdély, Moldva, Havasalföld és Bukarest-Ilfov. Lásd a részletes leírást az http://erdelystat.ro/modszertan menüpont alatt.

2A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2007–2015 – Országos Statisztikai Intézet (INS), 2016–2017 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNP) előzetes adatai.

3Erdélyi régiók: Székelyföld (Hargita és Kovászna megye); Közép-Erdély (Kolozs és Maros); Partium (Bihar, Szatmár és Szilágy); Dél-Erdély (Brassó, Fehér, Hunyad és Szeben); Bánság (Arad, Krassó-Szörény és Temes); Észak-Erdély (Beszterce-Naszód és Máramaros).

4Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság a GDP értékét lejben adja meg, ezt a Nemzeti Bank éves árfolyamain, illetve a Statisztikai Intézet által közölt, 2016-ra és 2017-re vonatkozó népességszám alapján számítottuk át.

5Zölddel kiemelve az első tíz megye, pirossal az utolsó tíz megye.