HU | EN

Csökkenő foglalkoztatottság, növekvő munkanélküliség a járvány időszakában

Utolsó módosítás: 2021.01.12

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2020. január–október

Erdélyben 2020 októberében 1979,7 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma, mely az előző év azonos időszakához képest 1,7%-os, azaz 33,3 ezer főnyi csökkenést jelent. A csökkenés elsősorban az ipart és az építőipart érintette (–3,1%), másodsorban a szolgáltatási szektort, miközben a mezőgazdaságban alkalmazottak száma enyhén növekedett.

2020 októberében az egy főre eső nettó átlagkereset Erdélyben 3113 lej volt, mely az előző év októberéhez képest 8,2%-os (237 lejes) növekedést jelent. Székelyföldön 2615 lej (3,8%-os növekedés), Partiumban 2749 lej (5,8%-os növekedés), Közép-Erdélyben pedig 3679 lej (11,3%-os növekedés) volt októberben a nettó átlagkereset (és az éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2020 októberében 84,6 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 25,8%-kal nőtt az álláskeresők száma.

 

Alkalmazottak száma

Az alkalmazásban állók száma Romániában 2020 októberében 4926,4 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 1,3%-os, 62,7 ezer főnyi csökkenést jelent. Erdélyben ennél valamivel nagyobb, azaz 1,7%-os volt az egy év alatti csökkenés: az alkalmazásban állók száma1979,7 ezer főt tett ki októberben.

Erdélyben az alkalmazottak 56,9%-a a szolgáltatási ágazatokban, 40,7%-a az iparban és az építőiparban, 2,4%-a a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva az októberi adatok szerint. Az ipari és az építőipari foglalkoztatottság a tavalyi év októberéhez viszonyítva mintegy 26 ezer fővel csökkent (–3,1%), a szolgáltatási szektorban alkalmazottak száma pedig 7,7 ezer fővel (–0,7%). A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a foglalkoztatottság egy év alatt néhány száz fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiók közül a Partiumban volt a legnagyobb az alkalmazottak számának apadása (–2,1%), Székelyföldön –1,3%, Közép-Erdélyben pedig –0,4%.

Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy a járvány alatti időszakban sokan – elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és más szolgáltatási ágazatokban – úgy vesztették el a munkájukat, hogy munkaadójuk nem bocsátotta el őket, hanem állami kompenzáció fejében alkalmazotti jogviszonyukat megtartotta (a kényszerszabadság intézményén keresztül vagy csökkentett munkarendben) annak ellenére, hogy tényleges munkát nem, vagy alig végeztek. Ők a fenti statisztikákban alkalmazottként szerepelnek.

 

Nettó keresetek

Romániában 2020 októberében az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3343 lej volt, mely a 2019 azonos hónapjához képest 7,3%-os növekedést mutat. Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt az erdélyi nettó átlagkereset, amely 3113 lej értékű (8,2%-os bővülés). Ennek az elmaradásnak az oka a bukaresti nettó átlagkereset (4243 lej), amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfelé téríti a romániai átlagot.

2020 októberében az összes alkalmazott 3113 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (2657 lej), az ipart és az építőipart (2990 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3230 lej) volt a nettó átlagkereset. 2019 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a szolgáltatás- és az iparszektorokat jellemezte Erdélyben (8,3% mindkét ágazatban). A mezőgazdaság-, az erdőgazdálkodás-, a halászatszektorban 3,6%-os volt a növekedés.

A szükségállapot bevezetése után a nettó átlagkereset csökkenése áprilisban volt megfigyelhető, 138 lejjel kevesebb összeget vihettek haza a kereseti statisztikában számba vett erdélyi alkalmazottak márciushoz képest. A júniusi átlagkereset már enyhén meghaladta a márciusit. A járvány alatti időszak kereseti statisztikáinak értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a számításba nem kerülnek be – vagyis az átlagos értéket nem húzzák le – azok, akik ideiglenesen fizetés nélküli szabadságra kerültek, ennyiben tehát ez a statisztika is kedvezőbb képet mutathat a valóságnál.

2020 októberében Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemzi a legmagasabb nettó átlagkereset, 3679 lej. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak (átlagban 3968 lej), a szolgáltatásszektor a 4239 lejt is elérte, ezt követi az ipari szektor (3385 lej) és a mezőgazdaság (2962 lej). Partiumban 2749 lejt vitt haza átlagosan egy személy. Székelyföldön 2615 lej volt az októberi nettó átlagkereset, amely 498 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 84%-át tette ki. A lemaradás az iparban alkalmazottak esetében jelentős (az erdélyi átlag 80%-át teszi ki), a szolgáltatások esetében 87%, a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási ágazatban pedig 83% ugyanez az arány.

 

Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 285,7 ezer főt tett ki 2020 októberében, mely 10,4%-kal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 84,6 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 25,8%-kal emelkedett (abszolút értékben 17,4 ezer fő), ami jóval az országos átlag felett van. Az idei évben márciusig a regisztrált munkanélküliek számának csökkenését, augusztusig növekedését, ezt követően pedig a stagnálását figyelhettük meg.

Forrás: INS- adatok alapján, Buletin statistic lunar al județelor nr. 10/2020

 

Látható, hogy az alkalmazottak száma nagyobb mértékben (33 299 fő) csökkent, mint amennyit nőtt a munkanélkülieké (17 360 fő). Ennek oka az lehet, hogy a járvány időszakában a munkájukat hivatalosan is elvesztettek jelentős része még „kivár”, nem jelentkezik be a munkanélküli-ellátórendszerbe, például mert a fertőződéstől tartva nem kezd bele az ügyintézésbe, vagy mert úgy gondolja, érdemes kivárni a pandémia végét.

Az előző év októberéhez viszonyítva Erdély minden régiójában nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közép-Erdélyben 13,5%, Székelyföldön 32%, Partiumban 46,5% volt a regisztrált munkanélküliek számának növekedése a tavalyi év azonos időszakához képest.

Említésre méltó a nemek közötti eltérés: míg a férfiak körében „csak” 18,6%-kal, addig a nők esetén 33,3%-kal nőtt októberre a regisztrált munkanélküliek száma az előző év októberéhez képest. Ez az adat arra utalhat, hogy a járvány munkaerőpiaci vesztesei Erdélyben – is – elsősorban a nők lehetnek.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez1 méri – országos átlaga 3,3%-ot mutatott 2020 októberében. A tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten 0,3% ponttal nagyobb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték (2,7%), de a növekedés nagyobb (2019 októberéhez képest 0,55% pont).

Erdélyen belül a legmagasabb munkanélküliségi ráta Székelyföldön figyelhető meg (4,7%), amely 1,15% ponttal nagyobb a tavalyi évhez viszonyítva. 

 

Táblamelléklet

A gazdasági mutatók alakulása Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2020. október

 

Alkalmazottak
száma, fő

Változás az előző év
azonos időszakához
képest

Egy főre
jutó nettó
kereset, lej

Változás az előző év
azonos időszakához
képest

%

lej

%

Románia

4 926 400

–62 700

–1,3

3 343

227

7,3

Erdély

1 979 732

33 299

1,7

3 113

237

8,2

ebből:

Székelyföld

121 221

–1 554

–1,3

2 615

95

3,8

Partium

308 278

–6 607

–2,1

2 749

151

5,8

Közép-Erdély

400 565

–1 586

–0,4

3 679

375

11,3

 
 

Regisztrált
munkanélküliek
száma, fő

Változás az előző év
azonos időszakához
képest

Munkanélküliségi
ráta, %

Változás az előző év
azonos időszakához
képest

%

%-pont

Románia

285 700

27 000

10,4

3,3

0,30% pont

Erdély

84 615

17 360

25,8

2,7

0,55% pont

ebből:

Székelyföld

10 481

2 541

32,0

4,7

1,15% pont

Partium

16 057

5 095

46,5

3,1

1,01% pont

Közép-Erdély

12 307

1 460

13,5

2,0

0,21% pont

 

Közzététel: 2021. január 12.

További információ: Lukács Andrea (info@erdelystat.ro)

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Erre vonatkozó igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.

 


1 Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak a civil foglalkoztatottak és a munkanélküliek.