HU | EN

Erdélyben nőttek a régiók közötti kereseti különbségek, az alkalmazásban állók száma még a tavalyi szint alatt maradt

Utolsó módosítás: 2021.06.15

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2021. március

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2021 márciusában 1994 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 0,2%-os, 3,3 ezer főnyi csökkenést jelent. A csökkenés elsősorban a szolgáltatási szektort érintette.

2021 márciusában Erdélyben az egy főre eső nettó átlagkereset 3265 lej volt, mely az előző év márciusához képest 8,7%-os (262 lejes) növekedést jelent. A nagyobb arányban magyarlakta régiók között nőttek a kereseti különbségek: Székelyföldön 2672 lej volt a nettó átlagkereset, ami 6,1%-os bővülést jelent. Ezzel szemben a Partiumban 2831 lej (8,9%-os növekedés), Közép-Erdélyben pedig már 3941 lej (10,4%-os növekedés) volt márciusban a nettó átlagkereset (és az éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2021 márciusában 84,3 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 18,5 ezer fővel (28,1%-kal) nőtt az álláskeresők száma.

 

Alkalmazottak száma

Az alkalmazásban állók száma Romániában 2021 márciusában 4951 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 0,5%-os, 24,9 ezer fős csökkenést jelent. A megyei statisztikai hivatalok által publikált adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy Erdélyben ennél valamivel kisebb mértékű, 0,2%-os egy év alatti csökkenést követően 1994,1 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma márciusban. Az idei év január–márciusa között az alkalmazotti létszám enyhe emelkedése figyelhető meg, márciusban az előző hónaphoz viszonyítva 7 ezerrel többen dolgoztak alkalmazottként.

Erdélyben az alkalmazottak 56,9%-a a szolgáltatási ágazatokban, 40,7%-a az iparban és építőiparban, 2,4%-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva a márciusi adatok szerint. A szolgáltatási szektorban alkalmazottak létszáma a tavalyi év márciusához viszonyítva mintegy 2,2 ezer fővel (-0,2%), az ipari, építőipari foglalkoztatottság pedig 1,1 ezer fővel (-0,1%) volt kevesebb. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás foglalkoztatottsága egy év alatt néhány fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiók közül Székelyföldön, Partiumban, valamint Közép-Erdélyben az erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 0,2%-kal apadt az alkalmazottak száma.

 

Nettó keresetek

Romániában 2021 márciusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3547 lej volt, mely a 2020 azonos hónapjához képest 7,7%-os növekedést mutat, az ugyanebben az időszakban megfigyelt 3,1%-os pénzromlás mellett. Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt a 3265 lej értékű erdélyi nettó átlagkereset, amelynek bővülése azonban átlag feletti volt: 8,7%. Az erdélyi átlagkeresetnek az országostól való elmaradását a bukaresti nettó átlagkereset (4748 lej) magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfele téríti a romániai átlagot.

Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy a koronavírus-járvány alatti időszakban nagyobb valószínűséggel olyanok veszítették el munkájukat (elsősorban szolgáltatásokban és iparban dolgozók), akik alacsonyabb bérrel rendelkeztek, így korábban lefelé húzták az átlagkeresetet. Tovább torzíthatja a kereseti adatokat, hogy pont a válság alatt bezárt, tevékenységüket felfüggesztett cégektől sok esetben nem érkeztek be a statisztikai adatok. Így a kereseti statisztika kedvezőbb képet mutathat a valóságnál. A keresetek növekedéséhez ugyanakkor hozzájárult a minimálbér és az ételjegyek összegének év eleji emelése is.

2021 márciusában az összes alkalmazott 3265 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (2793 lej), az ipart és építőipart (3102 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3411 lej) volt a nettó átlagkereset. 2020 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat szektort jellemezte Erdélyben (14,1%). A szolgáltatási és az ipari ágazatokban 8,5, illetve 8,8%-os volt a növekedés.

Az elmúlt évben a nagyobb arányban magyarlakta erdélyi régiók között nőttek a kereseti különbségek: Székelyföldön 6,1%, Partiumban 8,9%, Közép-Erdélyben pedig 10,4% volt a bővülés. 2021 márciusában Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb nettó átlagkereset, 3941 lej, a szolgáltatási szektor a 4698 lejt is elérte, ezt követi az ipari szektor (3478 lej) és a mezőgazdaság (3007 lej). Ehhez képest a Partiumban 2831 lejt vitt haza átlagosan egy személy.

Székelyföldön 2672 lej volt a márciusi nettó átlagkereset, amely 593 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 82%-át tette ki. A lemaradás az ipar és építőipar alkalmazottai esetében jelentős (az erdélyi átlag 79%-át teszi ki), a szolgáltatások esetében 84%, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás ágazatban pedig szintén 79% ugyanez az arány. Székelyföld helyzete annyiban javult, hogy 2021 márciusában, bár csak minimális mértékben, de a nettó átlagkeresetek meghaladták az észak-erdélyit, az utóbbi régióban ugyanis az éves növekedés mértéke csupán 4,7% volt.

 

Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 291 ezer főt tett ki 2021 márciusában, mely 16%-kal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 84,3 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 28,1%-kal emelkedett (abszolút értékben ez 18,5 ezer főt jelent), ami jóval az országos átlag feletti. Az idei évben a regisztrált munkanélküliek számának februárig tartó növekedését követően márciusban enyhe csökkenésbe fordult, ekkor az előző hónaphoz viszonyítva 537 fővel kevesebben voltak regisztrálva munkanélküliként.

Az előző év márciusához viszonyítva Erdély minden régiójában nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közép-Erdélyben 21,4%, Székelyföldön 35,3%, Partiumban 36,0% volt a regisztrált munkanélküliek számának a növekedése a tavalyi év azonos időszakához képest.

Említésre méltók a nemek közötti eltérések: míg a férfiak körében „csak” 22,4%-kal, addig a nők esetén 34,2%-kal nőtt márciusra a regisztrált munkanélküliek száma az előző év márciusához képest.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez1 méri – országos átlaga 3,3%-ot mutatott 2021 márciusában. A tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten 0,4%-ponttal nagyobb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték, 2,7%, de a növekedés nagyobb (2020 márciusához képest 0,59%-pont).

Erdélyen belül a legmagasabb, 4,6%-os munkanélküliségi ráta a Székelyföldön volt, amely 1,2%-ponttal nagyobb a tavalyi évhez viszonyítva.

 

Táblamelléklet

 

A gazdasági mutatók alakulása Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2021. március

 

Alkalmazottak száma

Változás az előző év azonos időszakához képest

Egy főre jutó nettó kereset

Változás az előző év azonos időszakához képest

%

lej

lej

%

Románia

4 951 400

-24 900

-0,5

3 547

253

7,7

Erdély

1 994 064

-3 274

-0,2

3 265

262

8,7

ebből:

Székelyföld

122 088

-271

-0,2

2 672

153

6,1

Partium

310 559

-564

-0,2

2 831

230

8,9

Közép-Erdély

403 487

-760

-0,2

3 941

372

10,4

 

 

Regisztrált munkanélküliek száma

Változás az előző év azonos időszakához képest

Munkanélküliségi ráta

Változás az előző év azonos időszakához képest

%

%

%-pont

Románia

291 000

40 100

16,0

3,3

0,40%-pont

Erdély

84 276

18 487

28,1

2,7

0,59%-pont

ebből:

Székelyföld

10 176

2 653

35,3

4,6

1,20%-pont

Partium

16 610

4 395

36,0

3,2

0,86%-pont

Közép-Erdély

12 832

2 259

21,4

2,1

0,37%-pont

 

Közzététel: 2021. június 15.

További információ: Lukács Andrea (info@erdelystat.ro)

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Erre vonatkozó igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.


1 Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak a civil foglalkoztatottak és a munkanélküliek.