HU | EN

Felére csökkent az erdélyi turizmus a nyári idényben

Utolsó módosítás: 2021.01.06

Turizmus, 2020. június–október

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2020-as nyári (június–októberi) turisztikai szezonban Erdélyben, annak ellenére, hogy a tavaszi koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása után beindult a turizmus, a turistaérkezések és vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest felére (–49%, illetve –50%) csökkent. A visszaesés mértéke enyhén meghaladja az országos átlagot (46,5%). Ugyanebben a periódusban a turisztikai szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága 23,3%-os volt, amely ugyancsak jelentős (15%-pontos) visszaesést jelent az előző évhez viszonyítva.

Hasonló mértékben csökkent a két magyar többségű székely megye turistaforgalma is: az előző évhez képest a 2020. június–októberi időszakban 50%-kal kevesebb turista érkezett, és 52,9%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak Székelyföldön. Ugyanakkor a Partiumban az erdélyi átlagnál kisebb, míg Közép-Erdélyben jelentősen nagyobb mértékben csökkent a turistaforgalom.

 

2020. június–októberi időszak Erdélyben

A hivatalosan bejegyzett turisztikai fogadóegységek 1 542 840 turistaérkezést regisztráltak 2020 júniusa és októbere1 között Erdélyben, ami 1 483 846 fővel (49%-kal) alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A vendégéjszakák száma ugyanebben a periódusban 3 364 632 volt, ami 3 360 321-gyel (50%-kal) kevesebb, mint a 2019-es nyári szezonban. Egy turista átlagosan 2,2 napot töltött egy erdélyi szálláshelyen a nyári időszakban. Országos összehasonlításban Erdély a romániai turistaérkezések és vendégéjszakák több mint egyharmadát adta (40,2% és 35,2%), ami az erdélyi turizmus országos súlyának visszaesését jelenti az előző évekhez képest (2019-ben 42,1% és 37,7%).

A havi szintű adatok alapján Erdélyben – az év egészét tekintve – tipikusan a nyári hónapokban a legnagyobb a turistaforgalom. 2020-ban ez kizárólag az augusztusi hónapról mondható el (csak ebben a hónapban emelkedett ötszázezer fölé a vendégek száma), viszont sem a júliusi, sem a szeptemberi turistaérkezések nem haladják meg a koronavírus-járvány előtti téli hónapok forgalmát.

A téli időszakhoz hasonlóan a nyári idényben is az erdélyi turistaforgalom legnagyobb részét (turistaérkezések 41,3%-át és a vendégéjszakák 35,3%-át) a dél-erdélyi megyékben regisztrálták. Brassó megye 354 980 turistaérkezéssel és 690 594 vendégéjszakával Erdélyben az első helyet, míg országosan a második helyet foglalja el a megyék rangsorában (Konstanca megye mögött). További 17,8%-kal járult hozzá az erdélyi vendégéjszakák számához a két közép-erdélyi megye (Kolozs és Maros), valamint 14,3%-kal a Bánság és 13%-kal a Partium. Az észak-erdélyi és székelyföldi megyék részesedése 10% alatti.

Az erdélyi megyék közül az előző év június–októberi időszakához viszonyított visszaesés legsúlyosabban Hunyad, Szilágy, Kolozs, Temes Hargita és Arad megyéket (59% fölötti csökkenés), míg legkevésbé súlyosan Fehér és Krassó-Szörény megyéket (40% alatti csökkenés) érintette.

Az erdélyi szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága2 a nyári szezonban 23,3%-os volt, amely enyhén elmarad az országos értéktől (26,8%), és 15%-ponttal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. E tekintetben Erdélyből a partiumi megyék teljesítettek a legjobban, 29,2%-os kihasználtsági aránnyal, míg az észak-erdélyi megyék a legrosszabbul (18,6%).

 

2020. június–októberi időszak a Székelyföldön

Székelyföldön a nyári szezonban 97 407 turistaérkezést (45 768 Kovászna és 51 639 Hargita megyében) és 308 174 vendégéjszakát (201 494 Kovászna és 106 680 Hargita megyében) regisztráltak. Az előző év azonos időszakához viszonyítva ez 50%-os csökkenést jelent a turisták, illetve52,9%-os csökkenést a vendégéjszakák számában. Különösen Hargita megye mutatott jelentős csökkenést ebben az időszakban (57,3% és 61,6%).

Ezzel a két székelyföldi megye a teljes erdélyi turistaérkezések 6,3%-át és a vendégéjszakák 9,2%-át adta, ami enyhe csökkenést jelent az előző évekhez mérve.

Csökkenő tendenciát mutat a székelyföldi szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága is. Ez az érték a 2020-as nyári szezonban 26,6%, míg egy évvel korábban 40,8% volt.

 

2020. június–októberi időszak a Partiumban

A másik jelentős arányban magyarok lakta erdélyi régióban, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyékből összesített partiumi régióban, a székelyföldi vendégforgalom közel dupláját regisztrálták: 199 057 turistaérkezést és 561 956 vendégéjszakát. Ez elsősorban a kiemelkedő Bihar megyei vendégforgalomnak köszönhető (159 916 turistaérkezés és 503 770 vendégéjszaka).

Az előző év nyári időszakához viszonyítva Partiumban az erdélyi átlagnál kisebb mértékben csökkent a vendégek (–43,7%) és a vendégéjszakák száma (–45,1%). Ez a régión belüli súlyából adódóan valójában a Bihar megyei turizmus alakulását tükrözi (–42,6%, illetve –44%). Ugyanakkor a régióbeli Szilágy megye jelentősen erdélyi átlag fölötti csökkenést könyvelhetett el ebben a szezonban (–62,4%, illetve –63,7%).

A szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága ebben a régióban is csökkent, 29,2%-ra az előző évi 46,8%-ról. Ugyanakkor ez a kihasználtság ebben az évben is a legmagasabb az erdélyi régiók között, ami elsősorban az országos szinten is kimagasló Bihar megyei értéknek köszönhető (35,8%).

 

2020. június–októberi időszak Közép-Erdélyben

Az elmúlt nyári időszakban a közép-erdélyi régióban (Kolozs és Maros) az erdélyi átlag feletti vendégforgalom-csökkenést tapasztalhattunk. A turistaérkezések száma 275 160 (ami 57,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban) és a vendégéjszakák száma 525 178 volt, ami 57,9%-os csökkenést jelent.

A régiót alkotó két megye szálláshelykapacitás-kihasználtsága az előző évekkel ellentétben jelentős különbséget mutat: Kolozs megye jóval erdélyi átlag alatti (18%-os), Maros megye pedig átlag fölötti (31%-os).

 

Táblamellékletek

 

A turizmus főbb adatai Erdélyben és egyes kiemelt régióiban,
2020. 
június–október

 

Turista-
érkezések

Változás az előző év
azonos időszakához
képest

Vendég-
éjszakák

Változás az előző év
azonos időszakához
képest

Erdély

1 542 840

–49,0%

3 364 632

–50,0%

Ebből:

Székelyföld

97 407

–50,0%

308 174

–52,9%

Partium

199 057

–43,7%

561 956

–45,1%

Közép-Erdély

275 160

–57,2%

525 178

–57,9%

 

A turizmus főbb adatai az erdélyi megyékben,
2020. 
június–október

 

Turista-
érkezések

Változás az előző
év azonos
időszakához
képest

Vendég-
éjszakák

Változás az előző
év azonos
időszakához
képest

Kapacitás-
kihasz-
náltság

Százalékpontos
változás az
előző évhez
képest

Erdély

1 542 840

–49,0%

3 364 632

–50,0%

23,3%

–15,0%

Ebből:

Brassó

354 980

–47,0%

690 594

–48,0%

19,5%

–13,8%

Szeben

167 099

–44,5%

282 886

–45,3%

25,3%

–14,1%

Bihar

159 916

–42,6%

503 770

–44,0%

35,8%

–20,0%

Maros

141 263

–54,1%

293 262

–52,1%

31,0%

–15,6%

Kolozs

133 897

–60,1%

231 916

–63,5%

18,0%

–22,7%

Krassó-

Szörény

99 260

–27,9%

313 273

–34,4%

34,8%

–10,5%

Fehér

81 045

–28,7%

146 647

–30,2%

25,7%

–5,0%

Máramaros

80 217

–44,5%

157 469

–42,8%

18,1%

–9,9%

Temes

72 314

–60,5%

166 838

–61,9%

19,7%

–22,5%

Hargita

51 639

–57,3%

106 680

–61,6%

17,8%

–10,6%

Arad

49 398

–58,7%

85 108

–59,6%

17,3%

–14,5%

Kovászna

45 768

–38,2%

201 494

–46,4%

36,3%

–24,2%

Hunyad

34 490

–65,5%

67 843

–68,1%

14,2%

–14,1%

Beszterce-

Naszód

32 413

–49,7%

58 666

–55,3%

20,2%

–9,9%

Szatmár

30 019

–41,0%

38 243

–44,2%

12,2%

–8,6%

Szilágy

9 122

–62,4%

19 943

–63,7%

9,9%

–12,5%

 

Közzététel: 2021. január 6.

További információ: Deák Attila (deak.attila@erdelystat.ro).

A következő turizmus témájú Erdélystat-publikáció várható megjelenési ideje: 2021. július.

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Erre vonatkozó igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.

 


1 Az előző évtől eltérően idén a májusi hónapot nem számoljuk a nyári idényhez, mivel a koronavírus-járvány nyomán hozott intézkedések hatására májusban minden megyében minimálisra csökkent a turisztikai forgalom, illetve néhány megyei statisztikai hivatal nem publikált adatokat erre a hónapra vonatkozóan.

2 Ez a mutató a turisztikai fogadóegységek férőhelyeinek kihasználtságát mutatja. Egy adott időszakban regisztrált vendégéjszakák és a rendelkezésre álló férőhelyek számából számoljuk.