HU | EN

Nőtt Erdélyben a foglalkoztatottság és emelkedtek a keresetek 2018 folyamán. Lassan, de felzárkóznak a székelyföldi bérek

Utolsó módosítás: 2019.03.07

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2018. január–december

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2018 decemberében 1985,3 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 3,4%-os, 65,6 ezer főnyi emelkedést jelent.
Erdélyben 2018 decemberében 2701 lej volt az egy főre eső nettó átlagkereset. Ez novemberhez képest 2,1%-os emelkedést jelent, egy év alatt pedig jelentős, 13,6%-os növekedést mutat. Székelyföldön 2319 lej (20,9%-os növekedés), Partiumban 2314 lej (13,8%-os), Közép-Erdélyben 3088 lej (16,8%-os) volt decemberben a nettó átlagkereset (és az éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2018 decemberében 73,5 ezer főt tett ki Erdélyben, egy év alatt 18,4%-kal csökkent az állástalanok száma.

 

Alkalmazottak száma

A megyei statisztikai hivatalok által 2019. február végén publikált adatok szerint Romániában egy év alatt 1,6%-kal bővült az alkalmazásban állók száma,1 és 2018 decemberében 4930,4 ezer főt tett ki. Erdélyben ennél nagyobb, 3,4%-os egy év alatti növekedést követően, 1985,3 ezer főt számlált az alkalmazottak száma decemberben, míg 2018 éves átlagát tekintve számuk 1981,7 ezer főt tett ki.

Erdélyben az elmúlt három évben folyamatos volt az alkalmazottak számának az előző év azonos időszakához képesti bővülése, mértéke 2-4% között szóródott. Az alkalmazottak 2,3%-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, 42,3%-a az iparban és építőiparban, 55,4%-a pedig a szolgáltatásokban volt foglalkoztatva Erdélyben a 2018-as évre vonatkozó adatok szerint.

A Székelyföldön (Hargita és Kovászna megyékben), valamint a Partiumban (Bihar, Szatmár és Szilágy megyékben) az erdélyi átlagnak lényegében megfelelő mértékben bővült az alkalmazásban állók létszáma egy év viszonylatában, míg Közép-Erdélyben (Kolozs és Maros megyékben) valamivel erőteljesebb növekedés volt megfigyelhető (5,2%). Székelyföldön az alkalmazásban állók száma 2018 decemberében 121,4 ezer főt, Partiumban 311,8 ezer főt, Közép-Erdélyben 392,2 ezer főt számlált.

 

Nettó keresetek

2018 decemberében 2957 lej volt az országos átlagkereset Romániában, ettől valamelyest elmaradtak az erdélyi nettó keresetek (2701 lej). Ennek ez elmaradásnak a legfontosabb oka Bukarest, az ottani átlagos keresetek (3882 lej) ugyanis kiemelkedőek Románia többi részéhez viszonyítva, és felfelé térítik el a romániai átlagot.

2018 éves átlagát tekintve a nettó keresetek 2504 lejt tettek ki Erdélyben, mely a 2017-es év adatához képest 14,1%-os bővülést mutat. Abszolút értékben ez több mint 300 lejes növekedést jelent. Az év során a július–augusztusi hónapokban megtorpant a keresetek növekedése az előző hónapokhoz képest, ekkor némi visszaesést lehetett regisztrálni, az év többi hónapjában viszont nőttek a keresetek. Különösen nagy mértékű nettó keresetnövekedést októberről novemberre lehetett látni.

2018 éves adatait tekintve az összes alkalmazott 2504 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlagkeresetek jellemezték a mezőgazdaságot (2353 lej), az ipar- és építőipart (2363 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (2623 lej) volt a nettó átlagkereset.

2018-ban 2017-hez képest a legnagyobb mértékű keresetemelkedés a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szektort jellemezte Erdélyben (18,8%). A szolgáltatási szektorban 15,7%-os volt az emelkedés mértéke, míg az iparban, építőiparban a teljes gazdaságra jellemzőnél valamivel kisebb mértékben (11,7%) nőttek a nettó bérek.

Székelyföldön az egy főre eső átlagkeresetek 86%-át tették ki az erdélyi átlagnak 2018 decemberében. Az elmúlt három évben konvergencia figyelhető meg a két székely megyében az erdélyi átlaghoz, ugyanis 2015 decemberében még 77%-ot tett ki az itteni keresetek aránya Erdélyhez képest. 2018 decemberében Kovászna és Hargita megyékben átlagosan 2319 lejt vihettek haza a kereseti statisztikában számba vett alkalmazottak, ami 382 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás ágazatban Székelyföldön magasabb nettó átlagkereseteket lehetett mérni, mint Erdély egészében.

Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemzik a legmagasabb nettó keresetek, 2018 decemberében 3088 lejt vihettek haza átlagosan az itt dolgozók. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak, itt a 3300 lejt is meghaladták a nettó keresetek (3303 lej), míg Maros megyében valamivel az erdélyi átlag alatti keresetek voltak jellemzőek. A Bánságban szintén magas, 2833 lej volt a nettó, ezt követi Dél-Erdély 2771 lejjel. Partium három megyéjében 2314 lejt vitt haza átlagosan egy személy decemberben, Észak-Erdély két megyéjében 2254 lej volt az átlagkereset. Decemberben, a korábbi hónapokkal ellentétben már nem Székelyföld, hanem Észak-Erdély számított a legalacsonyabb keresetű régiónak Erdélyen belül.

 

Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában 288,9 ezer főt tett ki a regisztrált munkanélküliek száma 2018 decemberében, és 17,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés Erdélyben is megfigyelhető: az év során rögzített folyamatos mérséklődés eredményeképpen 2018 decemberére 73,5 ezer főre csökkent a számuk. Ez az előző év azonos időszakához képest 18,4%-os (16,6 ezer fős) mérséklődést jelent. A 2018-as évben elmaradt az a korábbi évben megfigyelt jelenség, hogy az év utolsó hónapjában emelkedik a regisztráltak száma. A 2018-as év egészét tekintve 79,0 ezer fő volt a regisztrált álláskeresők havi átlagos száma Erdélyben, ami 18,5%-kal (17,9 ezer fővel) kisebb, mint 2017-ben.

Észak-Erdélyt kivéve az év utolsó hónapjában mindenhol kisebb volt a regisztrált munkanélküliek száma, mint egy évvel ezelőtt. Székelyföld esetében az erdélyi átlagnál némileg kisebb mértékben csökkent a munkanélküliek száma egy év alatt (13,2%). A Székelyföldet alkotó két megyében a regisztrált munkanélküliek létszáma 8,8 ezer főt tett ki 2018 decemberében. Erdély régiói közül Közép-Erdélyben figyelhető meg a regisztrált munkanélküliek legnagyobb mértékű csökkenése: számuk egy év alatt 29,4%-kal (4,9 ezer fővel) mérséklődött. Az erdélyi átlagnál nagyobb csökkenés volt megfigyelhető Partiumban (22,0%) és Dél-Erdélyben (20,7%) is.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez2 méri – országos átlaga 3,3%-ot mutatott 2018 decemberében. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték, 2,3%. A két székelyföldi megye ebből a szempontból valamelyest kedvezőtlenebb helyzetben van, munkanélküliségi rátájuk 4,0%-os, ami az országos átlag feletti és Erdély régiói közül is a legmagasabbnak számít.

A munkanélküliség csökkenő: Erdélyben egy év alatt 0,5%-ponttal csökkent a ráta értéke, Székelyföldön 0,6%-pontos volt a mérséklődés. A régiók közül a Bánságban a legkedvezőbb a helyzet: a regisztrált munkanélküliségi ráta itt mindössze 1,4%-os (Temes megyében 1% alatti).

 

Táblamelléklet

A gazdasági mutatók alakulása Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2018. december

  Alkalmazottak száma, fő Változás az előző év azonos időszakához képest Egy főre eső nettó kereset, lej Változás az előző év azonos időszakához képest
% lej %
Románia 4 930 400 80 000 1,6 2 957 328 12,5
Erdély 1 985 259 65 598 3,4 2 701 323 13,6
ebből:
Székelyföld 121 351 3 571 3,0 2 319 400 20,9
Partium 311 836 9 364 3,1 2 314 280 13,8
Közép-Erdély 392 226 19 222 5,2 3 088 443 16,8

 

  Regisztrált munkanélküliek száma, fő Változás az előző év azonos időszakához képest Munkanélküliségi ráta, % Változás az előző év azonos időszakához képest, %-pont
%
Románia 288 900 - 62 200 -17,7 3,3% -0,7%-pont
Erdély 73 522 - 16 610 -18,4 2,3% -0,5%-pont
ebből:
Székelyföld 8 809 - 1 345 -13,2 4,0% -0,6%-pont
Partium 12 518 - 3 527 -22,0 2,4% -0,7%-pont
Közép-Erdély 11 846 - 4 928 -29,4 2,0% -0,9%-pont

 

Közzététel: 2019. március 7.
További információ: Kapitány Balázs (kapitany.balazs@erdelystat.ro).
A következő gazdasági témájú Erdélystat publikáció várható megjelenési ideje: 2019. május
Korábbi Erdélystat közlemények és elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.
Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Ilyen igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.


1Munkaszerződéssel rendelkező teljes és részmunkaidős állásúak száma a megfigyelt gazdasági szervezeteknél és közintézményeknél. A katonaság létszáma és hasonló intézményeknél dolgozók (pl. belügyi, védelmi minisztérium létszáma) nem szerepelnek az adatokban. Szintén hiányoznak a megfigyelési körből a segítő családtagok; valamint azon cégtulajdonosok, akik jövedelme kizárólag a cég profitjából és osztalékból származik (nincs bérjövedelmük). Ugyanerre a megfigyelési körre vonatkoznak a kereseti adatok is.

2Ez magában foglalja az ún. „civil” gazdaságilag aktív népességet: a regisztrált munkanélkülieket és civil foglalkoztatottakat, utóbbiba beleértve a segítő családtagokat, az önfoglalkoztatókat és a vállalkozókat, de számuk nem tartalmazza a fegyveres erők és a kapcsolódó intézményekben dolgozók létszámait.