HU | EN

Növekedésben lévő erdélyi turizmust állított le a koronavírus-járvány a téli idényben

Utolsó módosítás: 2020.07.07

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2019/2020-as téli (november–március) turisztikai szezonban1 Erdélyben a turistaérkezések száma 14,1%-kal, a vendégéjszakáké pedig 13,7%-kal alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A csökkenés az országos átlaghoz hasonló (14,1%, illetve 12,9%), és elsősorban már a koronavírus-járvány által meghatározott februári és márciusi hónapokban tapasztalt visszaeséssel magyarázható. Ugyanebben a periódusban a turisztikai szálláshelyek kapacitáskihasználtsága2 24,9%-os volt, amely megegyezik az előző év hasonló időszakával.

A visszaesés a két magyar többségű székely megyét is érintette, viszont az erdélyi átlagnál kisebb mértékben: az előző évhez képest a 2019. november és 2020. március közötti időszakban 10,4%-kal kevesebb turista érkezett, és 4,7%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak Székelyföldön.

Teljes éves szinten, 2018-hoz viszonyítva, 2019-ben Erdélyben a turistaérkezések száma 4,1%-kal, a vendégéjszakák száma pedig 5,5%-kal növekedett.

 

2019. november és 2020. március közötti időszak Erdélyben
A hivatalosan bejegyzett turisztikai fogadóegységek 1 717 205 turistaérkezést regisztráltak 2019. november és 2020. március között Erdélyben, ami 281 279 fővel (14,1%-kal) alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A vendégéjszakák száma ugyanebben a periódusban 3 502 602 volt, ami 556 441-gyel (13,7%-kal) kevesebb, mint a 2018/19-es téli szezonban. Egy turista átlagosan 2 napot töltött egy erdélyi szálláshelyen a téli időszakban. Országos összehasonlításban Erdély a romániai turistaérkezések és vendégéjszakák közel felét adta (49,5% és 49,0%).

A turistaforgalom visszaesése a vizsgált periódusban elsősorban a februárra és márciusra tehető koronavírus-járvány megjelenésével, felgyorsulásával és a válaszintézkedések meghozatalával magyarázható. A járvány előtti időszakban (november–január) még az előző évek pozitív trendjébe illeszkedő, habár már lassuló bővülés volt megfigyelhető. Az előző év azonos időszakához viszonyítva november–januárban az erdélyi turistaérkezések 2,1%-kal, a vendégéjszakák 1,4%-kal növekedtek. Februárban viszont már 5,7%-os, illetve 8%-os visszaesés következett 2019-hez képest, és márciusban az előző éves turistaforgalom több mint kétharmada eltűnt (72,2%-os, illetve 70,2%-os csökkenés).

A téli időszakban az erdélyi turistaforgalom nagy részét, a turistaérkezések 42,2%-át és a vendégéjszakák 39,1%-át továbbra is a dél-erdélyi megyékben regisztrálták. Brassó megye továbbra is nemcsak Erdély, de az egész ország (Bukarestet nem számítva) leglátogatottabb megyéje, egymaga adja az ország teljes turistaérkezéseinek 13,2%-át. További 18,4%-kal járult hozzá az erdélyi vendégéjszakák számához a két közép-erdélyi megye (Kolozs és Maros), valamint 16,4%-kal a Bánság.

Az erdélyi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága a téli szezonban 24,9%-os volt, amely megegyezik az országos és az előző év azonos időszakában regisztrált értékkel. E tekintetben Erdélyből a közép-erdélyi és partiumi megyék teljesítettek a legjobban, 27,5%-os aránnyal, míg az észak-erdélyi megyék a leggyengébben (17,1%).

Éves összevetésben az látható, hogy Erdélyben 2019-ben is folytatódott a turizmus 2010 óta tartó stabil növekedése. 2010 és 2019 között 153,3%-kal nőtt a turistaérkezések és 108,2%-kal a vendégéjszakák száma. 2019 egészét tekintve az előző évhez viszonyított növekedés 4,1%, illetve 5,5%-os volt.

 

2019. november és 2020. március közötti időszak Székelyföldön
Székelyföldön a téli szezonban 101 184 turistaérkezést (amiből 40 880 Kovászna, illetve 60 304 Hargita megyében) és 284 038 vendégéjszakát (152 581 Kovászna, illetve 131 457 Hargita megyében) regisztráltak. Az előző év azonos időszakához viszonyítva ez az erdélyi átlagnál valamivel enyhébb, 10,4%-os csökkenést jelent a turisták, valamint 4,7%-os csökkenést a vendégéjszakák számában. Amíg Hargita megyében az országos átlagnál nagyobb mértékben csökkent a turistaforgalom (18,2% és 17,1%), addig Kovászna megyében összességében a koronavírus-járvány okozta visszaeséssel együtt is növekedni tudott (4,2% és 9,4%), ami a járvány előtti időszak (november–január) kimagasló (20% fölötti) növekedésének köszönhető.

Ezzel Székelyföld a teljes erdélyi turistaérkezések 5,9%-át és a vendégéjszakák 8,1%-át adta, ami enyhe bővülést jelent az előző évekhez mérve.

Növekvő tendenciát mutatott a székelyföldi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága az előző idényhez viszonyítva. Ez az érték a 2019/20-as szezonban 23,7%, míg egy évvel korábban 22,3% volt. A mutató Kovászna megyében a tavalyi értéket is jóval meghaladó 36,2%-os, miközben Hargita megyében az előző évi 17,9%-ról 16,9%-ra mérséklődött.

 

2019. november és 2020. március közötti időszak a Partiumban
A másik jelentős arányban magyarok lakta erdélyi, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyékből összesített partiumi régióban, a székelyföldi vendégforgalom közel dupláját regisztrálták: 201 397 turistaérkezést és 448 817 vendégéjszakát. Ez elsősorban a kiemelkedő Bihar megyei vendégforgalomnak köszönhető (365 528 vendégéjszaka).

Az előző év téli időszakához viszonyítva ez a régió is jelentős visszaesést mutatott a vendégek (12,6%) és vendégéjszakák számában (14,6%). A szálláshelyek kapacitáskihasználtsága is csökkent, viszont az erdélyi és országos átlag fölött (27,7%) volt.

 

2019. november és 2020. március közötti időszak Közép-Erdélyben
Az elmúlt téli időszakban a két közép-erdélyi megyében (Kolozs és Maros) az erdélyi átlagnál magasabb volt vendégforgalom-csökkenés. A turistaérkezések száma 337 418 (ami 16,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban), és a vendégéjszakák száma 644 386 volt (ami 14,8%-os csökkenést jelent).

Ugyanakkor a régiót alkotó mindkét megye továbbra is igen magas szálláshelykapacitás-kihasználtsággal büszkélkedhetett: Kolozs megye 25,1%-os, Maros megye pedig 30,5%-os, az előző évhez viszonyítva valamivel csökkenő, kihasználtságot regisztrált.

 

Táblamellékletek


A turizmus főbb adatai Erdélyben és egyes kiemelt régióiban,
2019. november – 2020. március

 

Turista-

érkezések

Változás az előző év

azonos időszakához

képest

Vendég-

éjszakák

Változás az előző év

azonos időszakához

képest

Erdély

1 717 205

-14,1%

3 502 602

-13,7%

Ebből:

Székelyföld

101 184

-10,4%

284 038

-4,7%

Partium

201 397

-12,6%

448 817

-14,6%

Közép-Erdély

337 418

-16,4%

644 386

-14,8%

 

 

A turizmus főbb adatainak változása az előző év azonos időszakához viszonyítva

 

2019. november –

2020. január

2020. február

2020. március

Turista-

érkezések

Vendég-

éjszakák

Turista-

érkezések

Vendég-

éjszakák

Turista-

érkezések

Vendég-

éjszakák

Erdély

+2,1%

+1,4%

-5,7%

-8,0%

-72,2%

-70,2%

Ebből:

Székelyföld

+5,9%

+10,6%

-4,2%

-4,2%

-63,9%

-63,5%

Partium

+5,6%

-1,1%

-8,4%

-13,8%

-72,3%

-66,7%

Közép-Erdély

-0,7%

+2,1%

-5,0%

-5,1%

-72,5%

-73,0%

 

 

Közzététel: 2020. július 7.

További információ: Deák Attila (deak.attila@erdelystat.ro).

A következő turizmus témájú Erdélystat-publikáció várható megjelenési ideje: 2021. január.

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Erre vonatkozó igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.

 

1 Az előző évtől eltérően idén az áprilisi hónapot nem számoljuk a téli idényhez, mivel a koronavírus-járvány nyomán hozott intézkedések hatására áprilisban minden megyében minimálisra csökkent a turisztikai forgalom, illetve néhány megyei statisztikai hivatal nem publikált adatokat erre a hónapra.

2 Ez a mutató a turisztikai fogadóegységek férőhelyeinek kihasználtságát mutatja. Egy adott időszakban regisztrált vendégéjszakák és a rendelkezésre álló működő férőhelyek számából (kapacitás) számoljuk. A működő férőhelyek száma nem tartalmazza az ideiglenesen bezárt egységek férőhelyeit, ezért a koronavírus-járvány ideje alatt a turisztikai kapacitás is csökkent.