HU | EN

Közép-Erdély

Régió

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
1 320 852
1 346 354
1 283 606
1 241 952
Román etnikum
829 748
(62,8%)
888 816
(66,0%)
867 266
(67,6%)
798 257
(67,8%)
Magyar etnikum
439 682
(33,3%)
398 837
(29,6%)
350 576
(27,3%)
304 449
(25,9%)
Roma etnikum
27 733
(2,1%)
51 132
(3,8%)
60 259
(4,7%)
69 478
(5,9%)
Német etnikum
20 625
(1,6%)
5 995
(0,4%)
2 989
(0,2%)
2 165
(0,2%)
Egyéb etnikum
3 048
(0,2%)
1 555
(0,1%)
2 315
(0,2%)
3 347
(0,3%)
nincs adat
16
19
201
64 256

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
833 585
70,8%
Magyar anyanyelvű
309 378
26,3%
Roma anyanyelvű
30 579
2,6%
Német anyanyelvű
1 763
0,1%
Egyéb anyanyelvű
2 773
0,2%
nincs adat
63 874

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
754 209
64,3%
Római katolikus
71 100
6,1%
Református
211 798
18,1%
Pünkösdista
30 336
2,6%
Görög katolikus
34 241
2,9%
Baptista
9 001
0,8%
Adventista
12 412
1,1%
Unitárius
19 294
1,6%
Jehova tanúi
12 764
1,1%
Evangélikus-lutheránus
1 211
0,1%
Egyéb
9 983
0,9%
Felekezeten kívüliek és ateisták
6 525
0,6%
nincs adat
69 078

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
90 895
7%
21 779
24%
55 000
61%
Többség
(50-79%)
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
13 388
100,0%
     ebből szántó
4 056
30,3%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
4 383
32,7%
     ebből erdő
3 732
27,9%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
1 216
9,1%

Bruttó hazai termék, GDP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GDP értéke (millió lej)
28 733
33 215
32 625
32 389
33 920
39 005
41 358
44 252
46 773
50 286
56 734
Arány az országos GDP-ből (%)
6,7%
6,2%
6,2%
6,1%
6,0%
6,6%
6,5%
6,6%
6,6%
6,6%
6,6%
Egy főre jutó GDP (euró)
6 965
7 408
6 370
6 398
6 685
7 015
7 507
7 983
8 443
8 994
9 986
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
113,1%
104,1%
104,5%
103,0%
101,6%
105,4%
104,0%
105,7%
104,4%
104,7%
104,4%

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2007–2015 – az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2016–2017 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNP) előzetes adatai. Az egy főre jutó GDP-t 2007–2015 között az Eurostat adatai alapján, 2016–2017 között pedig az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai alapján számítottuk. Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság a GDP értékét lejben adja meg, ezt a Román Nemzeti Bank éves árfolyamain, illetve az Országos Statisztikai Intézet által közölt, 2016-ra és 2017-re vonatkozó népességszám alapján számítottuk át.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
150 135
30,7%
Partidul Național Liberal
163 219
34,6%
2
Partidul Social Democrat
123 872
25,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
110 543
23,4%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
114 939
23,5%
Partidul Social Democrat
72 753
15,4%
4
Partidul Mișcarea Populară
21 064
4,3%
Alianța USR-PLUS
37 609
8,0%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
15 284
3,1%
Partidul Mișcarea Populară
25 349
5,4%
6
Partidul Oamenilor Liberi
10 335
2,1%
Partidul Pro România
19 743
4,2%
7
Erdélyi Magyar Néppárt
8 802
1,8%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
11 377
2,4%
8
Partidul România Mare
6 046
1,2%
Partidul Verde
7 028
1,5%
9
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
5 691
1,2%
Alianța pentru Unirea Românilor
6 793
1,4%
10
Partidul România Unită
4 979
1,0%
Partidul Oamenilor Liberi
6 558
1,4%
11
Uniunea Națională pentru Progresul României
4 913
1,0%
Erdélyi Magyar Szövetség
4 145
0,9%
12
Partidul M10
4 750
1,0%
Partidul România Mare
1 809
0,4%
13
Partidul Uniunea Creștin Democrată din România
4 108
0,8%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
1 522
0,3%
14
Partidul Social Românesc
3 992
0,8%
Partidul Republican din România
1 036
0,2%
15
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
3 600
0,7%
Fancsali Ernő
861
0,2%
Egyéb
Egyéb
6 490
1,3%
Egyéb
1 138
0,2%
Összesen
489 000
100,0%
Összesen
471 483
100,0%

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
109 189
26,2%
Partidul Național Liberal
89 651
25,5%
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
103 198
24,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
78 682
22,4%
3
Partidul Național Liberal
91 285
21,9%
Alianța USR PLUS
64 119
18,2%
4
Uniunea Salvați România
47 031
11,3%
Partidul Social Democrat
51 313
14,6%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
18 017
4,3%
Alianța Pentru Unirea Românilor
20 425
5,8%
6
Partidul Mișcarea Populară
14 808
3,6%
Partidul Mișcarea Populară
16 129
4,6%
7
Partidul România Unită
14 397
3,5%
Partidul Pro România
11 863
3,4%
8
Partidul România Mare
4 499
1,1%
Partidul Ecologist Român
3 104
0,9%
9
Alianța Noastră România
3 806
0,9%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
2 792
0,8%
10
Partidul Ecologist Român
3 155
0,8%
Alianța Renașterea Națională
2 688
0,8%
Egyéb
Egyéb
7 048
1,7%
Egyéb
10 592
3,0%
Összesen
416 433
100,0%
Összesen
351 358
100,0%