HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Partium

Régió

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
1 291 503
1 306 449
1 215 542
1 144 142
Román etnikum
831 820
(64,4%)
852 190
(65,2%)
797 224
(65,6%)
702 796
(64,7%)
Magyar etnikum
416 370
(32,2%)
385 246
(29,5%)
342 254
(28,2%)
300 970
(27,7%)
Roma etnikum
21 190
(1,6%)
40 843
(3,1%)
56 111
(4,6%)
67 032
(6,2%)
Német etnikum
7 934
(0,6%)
16 090
(1,2%)
7 682
(0,6%)
5 798
(0,5%)
Egyéb etnikum
14 178
(1,1%)
12 069
(0,9%)
12 102
(1,0%)
10 189
(0,9%)
nincs adat
11
11
169
57 357

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
723 012
66,5%
Magyar anyanyelvű
325 192
29,9%
Roma anyanyelvű
28 152
2,6%
Német anyanyelvű
1 317
0,1%
Egyéb anyanyelvű
9 245
0,9%
nincs adat
57 224

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
620 120
57,2%
Római katolikus
113 240
10,5%
Református
197 721
18,3%
Pünkösdista
58 311
5,4%
Görög katolikus
42 478
3,9%
Baptista
32 164
3,0%
Adventista
3 499
0,3%
Unitárius
441
0,0%
Jehova tanúi
6 962
0,6%
Evangélikus-lutheránus
428
0,0%
Egyéb
5 506
0,5%
Felekezeten kívüliek és ateisták
2 478
0,2%
nincs adat
60 794

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
94 767
8%
38 574
41%
73 192
77%
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
14 043
(25,1%)
13 695
(n.a.)
13 296
(24,3%)
12 937
(24,1%)
Általános
10 372
(24,7%)
10 202
(n.a.)
10 076
(23,6%)
9 988
(23,7%)
Elméleti líceum
3 768
(20,2%)
3 707
(n.a.)
3 529
(20,0%)
3 486
(19,8%)
Hivatási képzés
792
(25,8%)
793
(n.a.)
846
(25,8%)
880
(25,9%)
Szaklíceum
1 225
(9,7%)
1 023
(n.a.)
1 053
(8,6%)
1 022
(8,2%)
Szakiskola
1 657
(28,3%)
1 817
(n.a.)
1 867
(27,2%)
2 044
(27,9%)
Posztlíceum
128
(2,7%)
99
(n.a.)
119
(2,5%)
157
(3,3%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
15 827
100,0%
     ebből szántó
6 592
41,6%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
3 844
24,3%
     ebből erdő
3 782
23,9%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
1 610
10,2%

Bruttó hazai termék, GDP

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2011–2018 – az Eurostat és az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2019–2020 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai. Az elemzett évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Részletes eredmények és módszertani jegyzetek a 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP című elemzésünkben olvashatók.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP értéke (millió euró)
5 575
5 629
6 124
6 569
6 939
7 402
8 392
9 039
9 927
9 282
Arány az országos GDP-ből (%)
4,2%
4,2%
4,3%
4,4%
4,3%
4,4%
4,5%
4,4%
4,4%
4,3%
Egy főre jutó GDP (euró)
4 867
4 933
5 384
5 796
6 151
6 598
7 520
8 147
8 993
8 446
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
74%
75%
75%
77%
76%
76%
78%
78%
78%
76%

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
170 217
33,9%
Partidul Național Liberal
207 660
43,4%
2
Partidul Social Democrat
140 059
27,9%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
112 329
23,5%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
118 065
23,5%
Partidul Social Democrat
84 368
17,6%
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
35 374
7,1%
Alianța USR-PLUS
19 664
4,1%
5
Uniunea Națională pentru Progresul României
13 540
2,7%
Partidul Mișcarea Populară
14 652
3,1%
6
Erdélyi Magyar Néppárt
11 223
2,2%
Partidul Pro România
12 574
2,6%
7
Partidul Mișcarea Populară
8 748
1,7%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
11 967
2,5%
8
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
2 997
0,6%
Erdélyi Magyar Néppárt
5 831
1,2%
9
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
1 334
0,3%
Magyar Polgári Párt
2 367
0,5%
10
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
1 981
0,4%
11
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
1 905
0,4%
12
Partidul Ecologist Român
1 328
0,3%
13
Alianța pentru Unirea Românilor
1 045
0,2%
14
Erdélyi Magyar Szövetség
876
0,2%
Összesen
501 557
100,0%
Összesen
478 547
100,0%

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
127 878
31,5%
Partidul Național Liberal
95 390
28,0%
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
114 549
28,2%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
88 295
25,9%
3
Partidul Național Liberal
96 711
23,8%
Partidul Social Democrat
61 397
18,0%
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
18 134
4,5%
Alianța USR PLUS
29 048
8,5%
5
Uniunea Salvați România
17 420
4,3%
Alianța Pentru Unirea Românilor
25 041
7,3%
6
Partidul România Unită
10 496
2,6%
Partidul Pro România
13 243
3,9%
7
Partidul Mișcarea Populară
10 353
2,5%
Partidul Mișcarea Populară
8 642
2,5%
8
Alianța Noastră România
2 009
0,5%
Papici Marcela Anamaria
2 790
0,8%
9
Partidul România Mare
1 889
0,5%
Alianța Renașterea Națională
2 665
0,8%
10
Partidul Ecologist Român
1 838
0,5%
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
2 381
0,7%
Egyéb
Egyéb
5 320
1,3%
Egyéb
12 366
3,6%
Összesen
406 597
100,0%
Összesen
341 258
100,0%