HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Székelyföld

Régió

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
525 327
581 591
548 671
521 044
Román etnikum
83 742
(15,9%)
103 534
(17,8%)
97 660
(17,8%)
84 217
(16,6%)
Magyar etnikum
433 707
(82,6%)
470 606
(80,9%)
440 196
(80,3%)
408 175
(80,6%)
Roma etnikum
6 750
(1,3%)
6 468
(1,1%)
9 808
(1,8%)
13 593
(2,7%)
Német etnikum
557
(0,1%)
451
(0,1%)
338
(0,1%)
184
(0,0%)
Egyéb etnikum
569
(0,1%)
516
(0,1%)
457
(0,1%)
326
(0,1%)
nincs adat
*
16
212
14 549

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
89 893
17,7%
Magyar anyanyelvű
415 145
82,0%
Roma anyanyelvű
1 204
0,2%
Német anyanyelvű
136
0,0%
Egyéb anyanyelvű
153
0,0%
nincs adat
14 513

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
81 169
16,0%
Római katolikus
274 402
54,2%
Református
104 551
20,7%
Pünkösdista
5 295
1,0%
Görög katolikus
757
0,1%
Baptista
1 273
0,3%
Adventista
1 367
0,3%
Unitárius
29 705
5,9%
Jehova tanúi
2 989
0,6%
Evangélikus-lutheránus
998
0,2%
Egyéb
1 754
0,3%
Felekezeten kívüliek és ateisták
1 628
0,3%
nincs adat
15 156

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
48 479
9%
38 750
80%
29 985
62%
Kisebbség
(20-49%)
Többség
(50-79%)
Néhányan
(5-20%)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
21 760
(81,1%)
21 376
(n.a.)
20 969
(79,6%)
20 829
(79,7%)
Általános
16 411
(81,9%)
16 613
(n.a.)
16 689
(80,5%)
16 304
(80,3%)
Elméleti líceum
4 454
(67,6%)
4 426
(n.a.)
4 391
(65,9%)
4 429
(64,7%)
Hivatási képzés
1 873
(88,8%)
1 834
(n.a.)
1 799
(86,5%)
1 846
(84,9%)
Szaklíceum
4 250
(82,4%)
3 973
(n.a.)
3 925
(79,2%)
3 911
(79,7%)
Szakiskola
3 079
(88,2%)
3 143
(n.a.)
3 179
(87,2%)
3 315
(86,4%)
Posztlíceum
683
(64,4%)
671
(n.a.)
799
(68,5%)
780
(69,6%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
10 349
100,0%
     ebből szántó
1 616
15,6%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
4 197
40,6%
     ebből erdő
4 027
38,9%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
508
4,9%

Bruttó hazai termék, GDP

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2011–2018 – az Eurostat és az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2019–2020 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai. Az elemzett évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Részletes eredmények és módszertani jegyzetek a 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP című elemzésünkben olvashatók.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP értéke (millió euró)
2 513
2 413
2 599
2 656
2 778
3 033
3 492
3 808
4 161
4 011
Arány az országos GDP-ből (%)
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,8%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
Egy főre jutó GDP (euró)
4 817
4 637
5 004
5 129
5 388
5 918
6 856
7 521
8 258
7 990
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
74%
70%
70%
68%
67%
69%
72%
72%
72%
72%

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
110 111
60,0%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
105 798
61,4%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
18 190
9,9%
Erdélyi Magyar Szövetség
18 730
10,9%
3
Magyar Polgári Párt
16 824
9,2%
Partidul Național Liberal
13 309
7,7%
4
Partidul Social Democrat
16 497
9,0%
Partidul Social Democrat
12 018
7,0%
5
Partidul Național Liberal
13 016
7,1%
Partidul Oamenilor Liberi
7 565
4,4%
6
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
3 652
2,0%
Partidul Mișcarea Populară
4 622
2,7%
7
Uniunea Națională pentru Progresul României
2 233
1,2%
Alianța USR-PLUS
3 166
1,8%
8
Partidul România Mare
1 055
0,6%
Partidul Pro România
2 924
1,7%
9
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
1 029
0,6%
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
2 152
1,2%
10
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
509
0,3%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
2 139
1,2%
11
Partidul România Unită
464
0,3%
Összesen
183 580
100,0%
Összesen
172 423
100,0%

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
149 510
80,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
121 812
80,3%
2
Partidul Social Democrat
15 761
8,5%
Partidul Social Democrat
8 321
5,5%
3
Partidul Național Liberal
6 321
3,4%
Partidul Național Liberal
5 913
3,9%
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
2 772
1,5%
Alianța USR PLUS
4 242
2,8%
5
Partidul Mișcarea Populară
2 682
1,5%
Alianța Pentru Unirea Românilor
2 899
1,9%
6
Uniunea Salvați România
2 413
1,3%
Partidul Mișcarea Populară
1 974
1,3%
7
Partidul România Unită
1 478
0,8%
Partidul Pro România
1 957
1,3%
8
Partidul Ecologist Român
722
0,4%
Asociația Liga Albanezilor din România
1 142
0,8%
9
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
698
0,4%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
936
0,6%
10
Partidul România Mare
513
0,3%
Asociația Partida Romilor “Pro-Europa”
500
0,3%
Egyéb
Egyéb
2 092
1,1%
Egyéb
2 006
1,3%
Összesen
184 962
100,0%
Összesen
151 702
100,0%