HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Bákó megye (Județul Bacău)

Megye Régió: Moldva, Északkelet fejlesztési régió.

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
667 791
737 512
706 623
616 168
Román etnikum
659 041
(98,7%)
723 001
(98,0%)
688 719
(97,5%)
558 507
(96,4%)
Magyar etnikum
4 133
(0,6%)
4 373
(0,6%)
4 317
(0,6%)
4 208
(0,7%)
Roma etnikum
2 866
(0,4%)
8 154
(1,1%)
11 839
(1,7%)
15 284
(2,6%)
Német etnikum
176
(0,0%)
204
(0,0%)
171
(0,0%)
99
(0,0%)
Egyéb etnikum
1 527
(0,2%)
1 766
(0,2%)
1 487
(0,2%)
1 482
(0,3%)
nincs adat
48
14
90
36 588

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
565 017
97,4%
Magyar anyanyelvű
5 062
0,9%
Roma anyanyelvű
8 959
1,5%
Német anyanyelvű
57
0,0%
Egyéb anyanyelvű
717
0,1%
nincs adat
36 356

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
470 560
81,2%
Római katolikus
96 490
16,7%
Református
116
0,0%
Pünkösdista
5 492
0,9%
Görög katolikus
161
0,0%
Baptista
622
0,1%
Adventista
2 168
0,4%
Unitárius
14
0,0%
Jehova tanúi
446
0,1%
Evangélikus-lutheránus
20
0,0%
Egyéb
2 927
0,5%
Felekezeten kívüliek és ateisták
369
0,1%
nincs adat
36 783

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
30 462
5%
334
1%
24 186
79%
Többség
(50-79%)
(Szinte) senki
(5% alatt)
Többség
(50-79%)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
102
(0,3%)
100
(n.a.)
103
(0,4%)
111
(0,4%)
Általános
84
(0,4%)
99
(n.a.)
87
(0,4%)
86
(0,4%)
Elméleti líceum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Hivatási képzés
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Szaklíceum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Szakiskola
34
(1,0%)
30
(n.a.)
15
(0,4%)
21
(0,5%)
Posztlíceum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
6 621
100,0%
     ebből szántó
1 863
28,1%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
1 344
20,3%
     ebből erdő
2 809
42,4%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
604
9,1%

Bruttó hazai termék, GDP

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2011–2018 – az Eurostat és az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2019–2020 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai. Az elemzett évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Részletes eredmények és módszertani jegyzetek a 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP című elemzésünkben olvashatók.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP értéke (millió euró)
2 631
2 812
2 814
2 923
3 159
3 258
3 519
3 884
4 329
4 279
Arány az országos GDP-ből (%)
2,0%
2,1%
2,0%
1,9%
2,0%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
2,0%
Egy főre jutó GDP (euró)
4 265
4 594
4 624
4 824
5 241
5 447
5 931
6 603
7 421
7 404
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
65%
69%
64%
64%
65%
63%
62%
63%
64%
66%
A megye helyezése az egy főre jutó GDP alapján Románia 42 megyéje közül
31
29
33
31
31
31
33
34
32
31

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Social Democrat
102 991
41,7%
17
Partidul Social Democrat
96 420
42,3%
17
2
Partidul Național Liberal
66 864
27,1%
11
Alianța PNL-USR-PLUS
61 621
27,0%
11
3
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
28 907
11,7%
5
Partidul Mișcarea Populară
16 525
7,2%
3
4
Partidul Social Românesc
17 795
7,2%
3
Partidul Pro România
15 297
6,7%
3
5
Şova Sorin
16 013
6,5%
1
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
14 925
6,5%
2
6
Uniunea Națională pentru Progresul României
7 889
3,2%
Alianța pentru Unirea Românilor
8 297
3,6%
7
Partidul M10
6 725
2,7%
Partidul Ecologist Român
7 894
3,5%
8
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
3 802
1,7%
9
Partidul Verde
3 431
1,5%
Összesen
247 184
100,0%
 37
Összesen
228 212
100,0%
36

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
108 374
52,8%
6
Partidul Social Democrat
59 563
36,9%
2
Partidul Național Liberal
36 369
17,7%
2
Partidul Național Liberal
34 651
21,5%
3
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
16 783
8,2%
1
Alianța USR PLUS
21 101
13,1%
4
Uniunea Salvați România
13 029
6,3%
1
Alianța Pentru Unirea Românilor
18 277
11,3%
5
Partidul Mișcarea Populară
11 013
5,4%
Partidul Mișcarea Populară
7 694
4,8%
6
Partidul România Unită
4 522
2,2%
Partidul Pro România
5 897
3,7%
7
Partidul România Mare
2 975
1,4%
Partidul Ecologist Român
3 546
2,2%
8
Partidul Ecologist Român
2 640
1,3%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
3 015
1,9%
9
Sorin Șova
2 029
1,0%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
1 490
0,9%
10
Alianța Noastră România
1 503
0,7%
Partidul România Mare
1 163
0,7%
Egyéb
Egyéb
6 098
3,0%
Egyéb
4 829
3,0%
Összesen
205 335
100,0%
10
Összesen
161 226
100,0%