HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Kolozsvár (Cluj-Napoca)

Municípium, megyeközpont Kolozs megyében. Régió: Erdély, Északnyugat fejlesztési régió, Közép-Erdély alrégió, Kolozsvár vonzáskörzete.

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Iskolahálózat, diáklétszámok
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Cluj-Napoca Kolozsvár 324 576 49 565 16,4%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
262 858
328 602
317 953
324 576
Román etnikum
173 003
(65,8%)
248 572
(75,6%)
252 433
(79,4%)
245 737
(81,5%)
Magyar etnikum
86 215
(32,8%)
74 871
(22,8%)
60 287
(19,0%)
49 565
(16,4%)
Roma etnikum
628
(0,2%)
3 201
(1,0%)
3 029
(1,0%)
3 273
(1,1%)
Német etnikum
1 480
(0,6%)
1 149
(0,3%)
734
(0,2%)
544
(0,2%)
Egyéb etnikum
1 532
(0,6%)
798
(0,2%)
1 415
(0,4%)
2 292
(0,8%)
nincs adat
11
55
23 165

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
249 002
82,5%
Magyar anyanyelvű
49 425
16,4%
Roma anyanyelvű
824
0,3%
Német anyanyelvű
466
0,2%
Egyéb anyanyelvű
1 972
0,7%
nincs adat
22 884

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
212 975
71,3%
Római katolikus
14 940
5,0%
Református
31 597
10,6%
Pünkösdista
8 083
2,7%
Görög katolikus
14 152
4,7%
Baptista
3 603
1,2%
Adventista
1 028
0,3%
Unitárius
2 946
1,0%
Jehova tanúi
1 907
0,6%
Evangélikus-lutheránus
434
0,1%
Egyéb
4 437
1,5%
Felekezeten kívüliek és ateisták
2 809
0,9%
nincs adat
25 665

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
3 300
1%
450
14%
3 290
100%
Mindenki, nagy
többség (80% felett)
Néhányan
(5-20%)
Többség
(50-79%)

Iskolahálózat, diáklétszámok

Az alábbi táblázatban az adott közigazgatási egységben működő magyar tannyelven (is) oktató iskolák (oktatási helyszínek), illetve diáklétszámok tekinthetők meg, a 2017/2018, 2018/2019, illetve 2019/2020-as tanévekre, oktatási szintek szerint. A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, ezekben mintegy 119 ezer diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Iskola magyar neve /
Magyarul tanuló diákok száma
Település Elemi Általános Líceum Szakiskola Posztlíceum
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Kolozsvár
148
185
202
114
110
121
322
323
327
Báthory István Elméleti Líceum
Kolozsvár
378
402
417
290
305
278
332
324
333
Brassai Sámuel Elméleti Líceum
Kolozsvár
116
101
103
96
94
86
159
152
157
János Zsigmond Unitárius Kollégium
Kolozsvár
309
281
276
210
235
240
212
211
211
Kolozsvári Református Kollégium
Kolozsvár
128
132
128
108
108
115
198
194
204
217
225
220
55
51
52
Kolozsvári Waldorf Líceum
Kolozsvár
75
88
91
40
47
60
Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája
Kolozsvár
45
34
27
74
70
58
Nicolae Titulescu Általános Iskola
Kolozsvár
103
112
104
62
71
77
Octavian Goga Általános Iskola
Kolozsvár
99
94
97
79
80
82
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum
Kolozsvár
99
85
65
51
56
56
63
41
19
Samus Speciális Szakiskola
Kolozsvár
7
6
9
Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium
Kolozsvár
120
125
128
85
93
88
83
82
81
Tálentum Református Iskola
Kolozsvár
86
88
87
31
46
52
Transilvania Szállítási Szakközépiskola
Kolozsvár
58
64
65
75
74
62

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
179,5
100,0%
     ebből szántó
48,8
27,2%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
49,5
27,6%
     ebből erdő
28,3
15,7%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
52,9
29,5%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
609 073
590 752
642 736
647 196
708 760
731 796
832 301
934 349
915 398
704 449
924 762
Saját jövedelem aránya (%)
65,0%
68,1%
71,2%
69,6%
70,8%
68,4%
66,7%
65,9%
70,2%
80,5%
76,4%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
35,0%
31,9%
23,7%
24,8%
24,8%
27,8%
28,6%
28,2%
30,0%
13,5%
11,1%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
5,1%
5,6%
4,4%
3,8%
4,7%
5,9%
-0,2%
6,0%
12,5%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 877
1 820
1 980
1 994
2 184
2 255
2 564
2 879
2 820
2 170
2 849
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
1 220
1 240
1 410
1 388
1 546
1 543
1 710
1 898
1 979
1 748
2 178

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
113 159
115 464
135 419
145 119
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
2,0%
17,3%
7,2%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
128 693
99,1%
Vezetékes vízzel ellátott
128 081
98,6%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
127 916
98,5%
Konyhával rendelkező
126 048
97,1%
Fürdőszobával rendelkező
126 742
97,6%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
20 031
61,7
46 841,2
144,3
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
225,0%
229,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
136,0%
158,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
20,9%
42,8%
Komplex ipar
4,5%
12,9%
Könnyűipar
4,1%
3,0%
Szellemi szolgálatások
31,1%
14,3%
Egyéb szolgáltatások
14,3%
6,7%
Szállítás
10,8%
7,3%
Építkezés
9,2%
10,4%
Mezőgazdaság
0,7%
0,5%
Bányászat
0,1%
0,3%
Szállodák és vendéglátás
4,2%
1,9%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
46 188
46,7%
Partidul Național Liberal
49 802
51,2%
2
Partidul Social Democrat
16 681
16,9%
Alianța USR-PLUS
18 003
18,5%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
16 128
16,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
11 377
11,7%
4
Partidul M10
2 830
2,9%
Partidul Social Democrat
7 572
7,8%
5
Partidul Mișcarea Populară
2 695
2,7%
Partidul Mișcarea Populară
2 819
2,9%
6
Partidul Uniunea Creștin Democrată din România
2 416
2,4%
Partidul Pro România
1 816
1,9%
7
Partidul Mișcarea Liberală
2 292
2,3%
Partidul Verde
1 365
1,4%
8
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
2 060
2,1%
Alianța pentru Unirea Românilor
1 280
1,3%
9
Partidul România Mare
1 956
2,0%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
1 175
1,2%
10
Partidul Social Românesc
1 802
1,8%
Partidul România Mare
566
0,6%
11
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
1 579
1,6%
Partidul Republican din România
434
0,4%
12
Erdélyi Magyar Néppárt
1 036
1,0%
Partidul Forța Națională
347
0,4%
13
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
931
0,9%
Fancsali Ernő
297
0,3%
14
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
223
0,2%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
253
0,3%
15
Partidul Socialist Român
94
0,1%
Összesen
98 817
100,0%
Összesen
97 200
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Partidul Național Liberal
Boc Emil
64 311
64,8%
Partidul Național Liberal
Boc Emil
73 182
74,8%
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Horváth Anna
12 573
12,7%
Alianța USR-PLUS
Ungureanu Emanuel-Dumitru
8 094
8,3%
3
Független jelölt
Buzoianu Octavian
8 721
8,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Csoma Botond
6 955
7,1%
4
Partidul Mișcarea Liberală
Alexa Liviu-Doru-Alin
3 496
3,5%
Partidul Social Democrat
Cuibus Valentin-Claudiu
4 480
4,6%
5
Partidul Social Românesc
Giurgiu Mircia
3 184
3,2%
Partidul Mișcarea Populară
Fiţiu Avram
1 440
1,5%
6
Partidul Uniunea Creștin Democrată din România
Ille David
2 119
2,1%
Partidul Pro România
Codrean Dan-Cristian
758
0,8%
7
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
Roschnafsky Marius-Bruno
1 776
1,8%
Alianța pentru Unirea Românilor
Roşca-Neacşu Simona-Teodora
637
0,7%
8
Partidul Mișcarea Populară
Gurzău Adrian
1 289
1,3%
Partidul Verde
Gȃrbovan Bogdan
539
0,6%
9
Partidul M10
Pop Irina-Maria
1 253
1,3%
Partidul România Mare
Gîfu Daniela
394
0,4%
10
Erdélyi Magyar Néppárt
Fancsali Ernő
574
0,6%
Partidul Republican din România
Lupaş Radu-Călin
374
0,4%
11
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
Siserman Paul-Eugen
342
0,3%
12
Partidul Forța Națională
Naş Sorin-Valeriu
296
0,3%
13
Partidul Alternativa Dreaptă
Mîrza Adela-Dorina
255
0,3%
14
Partidul România Noastră
Mîndru Petru
141
0,1%
Összesen
99 296
100,0%
Összesen
97 887
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
49 218
49,9%
17
Partidul Național Liberal
53 117
54,5%
16
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
16 490
16,7%
5
Alianța USR-PLUS
16 691
17,1%
5
3
Alianţa Electorală PSD + ALDE
13 955
14,1%
5
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
11 005
11,3%
4
4
Partidul Social Românesc
3 214
3,3%
Partidul Social Democrat
7 250
7,4%
2
5
Partidul Mișcarea Liberală
2 974
3,0%
Partidul Mișcarea Populară
1 817
1,9%
6
Partidul M10
2 946
3,0%
Partidul Pro România
1 737
1,8%
7
Partidul Mișcarea Populară
2 834
2,9%
Alianța pentru Unirea Românilor
1 127
1,2%
8
Partidul Uniunea Creștin Democrată din România
2 729
2,8%
Partidul Verde
1 122
1,2%
9
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
1 814
1,8%
Partidul România Mare
791
0,8%
10
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
1 649
1,7%
Cozma Călin-Valentin
764
0,8%
11
Erdélyi Magyar Néppárt
881
0,9%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
763
0,8%
12
Partidul Republican din România
467
0,5%
13
Partidul Alternativa Dreaptă
337
0,3%
14
Partidul Forța Națională
313
0,3%
15
Partidul România Noastră
217
0,2%
Összesen
98 704
100,0%
27
Összesen
97 518
100,0%
27

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Național Liberal
32 920
27,3%
Partidul Național Liberal
32 651
32,4%
2
Uniunea Salvați România
26 747
22,2%
Alianța USR PLUS
31 415
31,1%
3
Partidul Social Democrat
23 111
19,2%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
11 290
11,2%
4
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
17 714
14,7%
Partidul Social Democrat
10 711
10,6%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
7 040
5,8%
Alianța Pentru Unirea Românilor
3 966
3,9%
6
Partidul România Unită
3 862
3,2%
Partidul Mișcarea Populară
3 227
3,2%
7
Partidul Mișcarea Populară
3 628
3,0%
Partidul Pro România
2 447
2,4%
8
Alianța Noastră România
1 611
1,3%
Alianța Renașterea Națională
1 253
1,2%
9
Partidul Ecologist Român
1 320
1,1%
Partidul Ecologist Român
1 182
1,2%
10
Partidul România Mare
1 187
1,0%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
795
0,8%
Egyéb
Egyéb
1 349
1,1%
Egyéb
1 953
1,9%
Összesen
120 489
100,0%
Összesen
100 890
100,0%