HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Maroshévíz (Toplița)

Municípium Hargita megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió.

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Iskolahálózat, diáklétszámok
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Topliţa Maroshévíz 9 536 2 504 28,2%
Vale Válya 1 328 87 6,6%
Călimănel Kelemenpatak 941 36 3,9%
Zencani Zsákhegy 789 165 21,4%
Măgheruş Magyarós 521 155 31,6%
Moglăneşti Moglán 285 10 3,5%
Luncani Lunkány 229 4 2,1%
Vâgani Vigán 219 54 25,2%
Secu Székpatak 81 65 80,2%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
13 618
17 212
15 880
13 929
Román etnikum
8 580
(63,0%)
11 903
(69,2%)
11 291
(71,1%)
9 540
(72,6%)
Magyar etnikum
4 903
(36,0%)
5 038
(29,3%)
4 039
(25,4%)
3 080
(23,4%)
Roma etnikum
57
(0,4%)
214
(1,2%)
486
(3,1%)
507
(3,9%)
Német etnikum
36
(0,3%)
32
(0,2%)
15
(0,1%)
11
(0,1%)
Egyéb etnikum
42
(0,3%)
25
(0,1%)
48
(0,3%)
8
(0,1%)
nincs adat
*
783

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
9 935
75,5%
Magyar anyanyelvű
3 140
23,9%
Roma anyanyelvű
67
0,5%
Német anyanyelvű
10
0,1%
Egyéb anyanyelvű
0
0,0%
nincs adat
775

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
9 403
71,7%
Római katolikus
2 674
20,4%
Református
544
4,1%
Pünkösdista
183
1,4%
Görög katolikus
111
0,8%
Baptista
56
0,4%
Adventista
70
0,5%
Unitárius
11
0,1%
Jehova tanúi
28
0,2%
Evangélikus-lutheránus
0
0,0%
Egyéb
16
0,1%
Felekezeten kívüliek és ateisták
25
0,2%
nincs adat
808

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
870
6%
417
48%
480
55%
Kisebbség
(20-49%)
Többség
(50-79%)
Mindenki, nagy
többség (80% felett)

Iskolahálózat, diáklétszámok

Az alábbi táblázatban az adott közigazgatási egységben működő magyar tannyelven (is) oktató iskolák (oktatási helyszínek), illetve diáklétszámok tekinthetők meg, a 2017/2018, 2018/2019, illetve 2019/2020-as tanévekre, oktatási szintek szerint. A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, ezekben mintegy 119 ezer diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Iskola magyar neve /
Magyarul tanuló diákok száma
Település Elemi Általános Líceum Szakiskola Posztlíceum
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Kemény János Elméleti Líceum
Maroshévíz
70
60
65
66
62
63
54
56
62

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
337,7
100,0%
     ebből szántó
3,3
1,0%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
197,6
58,5%
     ebből erdő
128,8
38,1%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
8
2,4%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
24 505
21 546
18 569
22 810
33 459
44 808
39 551
38 737
38 643
23 449
24 677
Saját jövedelem aránya (%)
24,2%
33,5%
42,2%
38,7%
36,2%
25,4%
22,7%
25,0%
51,1%
58,3%
68,1%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
75,8%
66,5%
57,8%
55,2%
45,8%
50,9%
70,6%
65,3%
48,9%
41,7%
31,7%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
-
6,1%
18,0%
23,7%
6,6%
9,6%
-
-
0,3%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 759
1 547
1 333
1 638
2 402
3 217
2 839
2 781
2 774
1 683
1 772
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
426
518
563
634
870
818
646
697
1 417
982
1 206

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
5 526
5 742
5 962
6 039
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
3,9%
3,8%
1,3%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
5 681
97,9%
Vezetékes vízzel ellátott
4 719
81,3%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
4 499
77,5%
Konyhával rendelkező
5 261
90,7%
Fürdőszobával rendelkező
4 421
76,2%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
270
19,4
225,9
16,2
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
71,0%
26,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
88,0%
45,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
33,0%
33,7%
Komplex ipar
1,9%
1,5%
Könnyűipar
17,4%
35,8%
Szellemi szolgálatások
13,3%
3,6%
Egyéb szolgáltatások
5,9%
2,9%
Szállítás
8,9%
5,5%
Építkezés
7,4%
4,7%
Mezőgazdaság
4,1%
2,1%
Bányászat
0,0%
0,0%
Szállodák és vendéglátás
8,1%
10,3%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
2 108
45,0%
Partidul Național Liberal
1 753
38,7%
2
Partidul Social Democrat
1 618
34,5%
Partidul Social Democrat
1 435
31,7%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
790
16,9%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
591
13,1%
4
Partidul România Mare
116
2,5%
Alianța USR-PLUS
228
5,0%
5
Erdélyi Magyar Néppárt
28
0,6%
Partidul Mișcarea Populară
215
4,7%
6
Magyar Polgári Párt
25
0,5%
Partidul Oamenilor Liberi
148
3,3%
7
Partidul Pro România
117
2,6%
8
Erdélyi Magyar Szövetség
41
0,9%
Összesen
4 685
100,0%
Összesen
4 528
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Partidul Național Liberal
Platon Stelu
2 892
60,4%
Partidul Social Democrat
Olariu Dumitru
1 713
36,4%
2
Partidul Social Democrat
Petruţ Danuţ-Emanuel
1 254
26,2%
Partidul Național Liberal
Platon Stelu
1 434
30,5%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Bodor Attila-Béla
645
13,5%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Bodor Attila-Béla
450
9,6%
4
Független jelölt
Manolache Ludovic
298
6,3%
5
Alianța USR-PLUS
Calinovici Mihai-Achim
284
6,0%
6
Partidul Mișcarea Populară
Hirişcău Horaţiu-Sever-Nicu
253
5,4%
7
Független jelölt
Jîmborean Ovidiu-Dorin
232
4,9%
8
Partidul Pro România
Păşcan Constantin
45
1,0%
Összesen
4 791
100,0%
Összesen
4 709
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
2 277
48,0%
9
Partidul Social Democrat
1 602
34,8%
7
2
Partidul Social Democrat
1 481
31,2%
5
Partidul Național Liberal
1 531
33,3%
6
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
752
15,9%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
590
12,8%
2
4
Bucur Alexandru-Gheorghe
173
3,6%
Alianța USR-PLUS
337
7,3%
1
5
Partidul România Mare
58
1,2%
Partidul Mișcarea Populară
251
5,5%
1
6
Partidul Pro România
109
2,4%
7
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
91
2,0%
8
Erdélyi Magyar Szövetség
90
2,0%
Összesen
4 741
100,0%
17
Összesen
4 601
100,0%
17

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
2 078
51,3%
Partidul Național Liberal
860
28,3%
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
762
18,8%
Partidul Social Democrat
763
25,1%
3
Partidul Național Liberal
742
18,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
577
19,0%
4
Partidul Mișcarea Populară
113
2,8%
Alianța Pentru Unirea Românilor
283
9,3%
5
Uniunea Salvați România
85
2,1%
Alianța USR PLUS
220
7,2%
6
Partidul România Unită
71
1,8%
Partidul Mișcarea Populară
161
5,3%
7
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
61
1,5%
Partidul Pro România
61
2,0%
8
Partidul România Mare
53
1,3%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
41
1,3%
9
Partidul Ecologist Român
19
0,5%
Partidul Noua Românie
16
0,5%
10
Uniunea Sârbilor din România
12
0,3%
Partidul Ecologist Român
13
0,4%
Egyéb
Egyéb
55
1,4%
Egyéb
43
1,4%
Összesen
4 051
100,0%
Összesen
3 038
100,0%