HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Marosvásárhely (Târgu Mureș)

Municípium, megyeközpont Maros megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Közép-Erdély alrégió, Marosvásárhely vonzáskörzete.

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Iskolahálózat, diáklétszámok
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Târgu Mureş Marosvásárhely 133 124 56 994 45,2%
Remetea Remeteszeg 1 166 538 48,3%
Mureşeni Meggyesfalva 0 0 %

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
130 076
164 445
150 041
134 290
Román etnikum
45 639
(35,1%)
75 851
(46,1%)
75 533
(50,4%)
66 033
(51,9%)
Magyar etnikum
82 200
(63,2%)
84 493
(51,4%)
70 108
(46,7%)
57 532
(45,2%)
Roma etnikum
783
(0,6%)
3 259
(2,0%)
3 660
(2,4%)
3 110
(2,4%)
Német etnikum
773
(0,6%)
558
(0,3%)
304
(0,2%)
202
(0,2%)
Egyéb etnikum
678
(0,5%)
281
(0,2%)
380
(0,3%)
303
(0,2%)
nincs adat
3
3
56
7 110

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
66 581
52,3%
Magyar anyanyelvű
59 281
46,6%
Roma anyanyelvű
1 022
0,8%
Német anyanyelvű
143
0,1%
Egyéb anyanyelvű
186
0,1%
nincs adat
7 071

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
60 637
47,9%
Római katolikus
16 438
13,0%
Református
36 491
28,8%
Pünkösdista
1 094
0,9%
Görög katolikus
3 179
2,5%
Baptista
353
0,3%
Adventista
1 340
1,1%
Unitárius
3 296
2,6%
Jehova tanúi
1 563
1,2%
Evangélikus-lutheránus
248
0,2%
Egyéb
1 158
0,9%
Felekezeten kívüliek és ateisták
850
0,7%
nincs adat
7 643

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
4 100
3%
3 244
79%
3 750
91%
Néhányan
(5-20%)
Többség
(50-79%)
Néhányan
(5-20%)

Iskolahálózat, diáklétszámok

Az alábbi táblázatban az adott közigazgatási egységben működő magyar tannyelven (is) oktató iskolák (oktatási helyszínek), illetve diáklétszámok tekinthetők meg, a 2017/2018, 2018/2019, illetve 2019/2020-as tanévekre, oktatási szintek szerint. A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, ezekben mintegy 119 ezer diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Iskola magyar neve /
Magyarul tanuló diákok száma
Település Elemi Általános Líceum Szakiskola Posztlíceum
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola
Marosvásárhely
128
124
129
119
105
111
Aurel Persu Technológiai Líceum
Marosvásárhely
7
25
Avram Iancu Technológiai Líceum
Marosvásárhely
108
97
100
60
61
66
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Marosvásárhely
153
169
167
125
125
117
839
828
829
Constantin Brâncuși Technológiai Líceum
Marosvásárhely
11
27
28
51
52
39
Dacia Általános Iskola
Marosvásárhely
109
111
110
74
73
78
Dr. Bernády György Általános Iskola
Marosvásárhely
240
240
240
223
216
218
Elektromaros Technológiai Líceum
Marosvásárhely
431
437
425
20
44
54
Európa Általános Iskola
Marosvásárhely
165
170
159
168
150
152
Friedrich Schiller Általános Iskola
Marosvásárhely
97
88
90
86
78
72
George Coșbuc Általános Iskola
Marosvásárhely
100
99
101
74
79
74
Gheorghe Șincai Szakképző Líceum
Marosvásárhely
221
225
219
81
76
74
Henri Coandă Szakképző Posztliceális Iskola
Marosvásárhely
12
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum
Marosvásárhely
96
95
102
84
88
109
139
152
185
Ion Vlasiu Technológiai Líceum
Marosvásárhely
108
123
117
81
75
57
Liviu Rebreanu Általános Iskola
Marosvásárhely
343
330
287
239
256
265
Marosvásárhelyi 19-es Számú Besei Elemi Iskola
Marosvásárhely
44
41
46
Marosvásárhelyi 1-es Számú Inkluzív Oktatási Központ
Marosvásárhely
27
24
17
79
56
64
Marosvásárhelyi 2-es Számú Inkluzív Oktatási Központ
Marosvásárhely
24
27
32
35
29
34
Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola
Marosvásárhely
132
98
98
88
102
110
Marosvásárhelyi Református Kollégium
Marosvásárhely
136
131
124
28
56
236
243
242
89
92
92
Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium
Marosvásárhely
276
283
282
Mihai Viteazul Általános Iskola
Marosvásárhely
135
131
126
76
104
98
Művészeti Szaklíceum
Marosvásárhely
125
119
113
182
172
160
213
215
218
Nicolae Bălcescu Általános Iskola
Marosvásárhely
170
194
201
120
105
106
Romulus Guga Általános Iskola
Marosvásárhely
215
240
207
119
116
106
Serafim Duicu Általános Iskola
Marosvásárhely
172
185
163
65
72
46
Szász Adalbert Sportlíceum
Marosvásárhely
106
113
102
106
102
91
189
207
211
Traian Vuia Szakképző Líceum
Marosvásárhely
209
216
197
77
85
81
Tudor Vladimirescu Általános Iskola
Marosvásárhely
121
111
119
85
85
85
Unirea Nemzeti Kollégium
Marosvásárhely
82
29

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
49,3
100,0%
     ebből szántó
9,7
19,7%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
2,8
5,7%
     ebből erdő
12
24,3%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
24,8
50,3%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
323 665
313 467
307 032
321 981
326 340
343 358
385 953
381 179
391 026
278 817
310 569
Saját jövedelem aránya (%)
53,1%
56,7%
58,1%
54,2%
55,0%
55,8%
53,8%
56,8%
60,4%
70,5%
75,6%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
46,9%
43,3%
37,0%
44,0%
37,1%
38,5%
35,1%
39,0%
39,6%
27,5%
23,2%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
4,8%
1,8%
7,9%
5,6%
11,1%
4,3%
0,0%
2,0%
1,2%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
2 410
2 334
2 286
2 398
2 430
2 557
2 874
2 838
2 912
2 076
2 313
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
1 279
1 323
1 329
1 300
1 336
1 428
1 546
1 611
1 760
1 463
1 749

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
57 541
57 184
59 139
60 119
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
-0,6%
3,4%
1,7%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
57 685
100,0%
Vezetékes vízzel ellátott
57 114
99,0%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
57 114
99,0%
Konyhával rendelkező
56 059
97,2%
Fürdőszobával rendelkező
56 567
98,1%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
5 590
41,6
18 484,7
137,6
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
152,0%
218,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
174,0%
238,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
29,0%
21,7%
Komplex ipar
5,1%
56,0%
Könnyűipar
4,3%
3,0%
Szellemi szolgálatások
26,4%
4,2%
Egyéb szolgáltatások
13,2%
6,0%
Szállítás
8,9%
3,6%
Építkezés
7,4%
3,8%
Mezőgazdaság
0,8%
0,2%
Bányászat
0,1%
0,5%
Szállodák és vendéglátás
4,7%
1,0%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
24 403
38,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
25 116
45,1%
2
Partidul Național Liberal
12 216
19,4%
Partidul Național Liberal
8 170
14,7%
3
Partidul Social Democrat
11 167
17,7%
Partidul Social Democrat
5 503
9,9%
4
Partidul Oamenilor Liberi
6 557
10,4%
Partidul Mișcarea Populară
3 857
6,9%
5
Erdélyi Magyar Néppárt
2 352
3,7%
Partidul Pro România
3 705
6,7%
6
Partidul România Unită
1 864
3,0%
Partidul Oamenilor Liberi
3 314
5,9%
7
Partidul Mișcarea Populară
1 631
2,6%
Alianța USR-PLUS
2 110
3,8%
8
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
1 553
2,5%
Erdélyi Magyar Szövetség
1 613
2,9%
9
Uniunea Națională pentru Progresul României
1 000
1,6%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
824
1,5%
10
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
218
0,3%
Alianța pentru Unirea Românilor
785
1,4%
11
Partidul Verde
716
1,3%
Összesen
62 961
100,0%
Összesen
55 713
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Független jelölt
Florea Dorin
27 262
43,0%
Független jelölt
Soós Zoltán
28 211
50,5%
2
Független jelölt
Soós Zoltán
25 537
40,2%
Partidul Pro România
Maior Sergiu-Claudiu
9 527
17,1%
3
Partidul Oamenilor Liberi
Maşca Dan-Sorin
5 882
9,3%
Partidul Național Liberal
Benedek Theodora-Mariana-Nicoleta
7 549
13,5%
4
Partidul Social Democrat
Papuc Sergiu-Vasile
2 942
4,6%
Partidul Mișcarea Populară
Paşcan Emil-Marius
4 458
8,0%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
Ciotlăuş Ionela-Claudia
1 257
2,0%
Partidul Social Democrat
Papuc Sergiu-Vasile
2 010
3,6%
6
Partidul Mișcarea Populară
Matei Nicolae-Nicodin
588
0,9%
Partidul Oamenilor Liberi
Mureşan Adrian-Sorin
1 231
2,2%
7
Alianța USR-PLUS
Roman Ioana-Ştefana
728
1,3%
8
Partidul Verde
Cosma Lavinia-Corina
505
0,9%
9
Alianța pentru Unirea Românilor
Ploeşteanu Nicolae-Dragoş
437
0,8%
10
Független jelölt
Florea Florin
354
0,6%
11
Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională
Raţă Nadia-Dinuca
311
0,6%
12
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
Oltean Corneliu-Dorin
299
0,5%
13
Független jelölt
Gorea Horaţiu-Simion
200
0,4%
Összesen
63 468
100,0%
Összesen
55 820
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
24 147
38,3%
10
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
24 885
44,6%
11
2
Partidul Național Liberal
13 362
21,2%
6
Partidul Național Liberal
8 539
15,3%
4
3
Partidul Social Democrat
10 616
16,8%
4
Partidul Social Democrat
4 151
7,4%
2
4
Partidul Oamenilor Liberi
6 694
10,6%
3
Partidul Oamenilor Liberi
4 009
7,2%
2
5
Erdélyi Magyar Néppárt
2 444
3,9%
Partidul Pro România
4 000
7,2%
2
6
Partidul România Unită
1 624
2,6%
Partidul Mișcarea Populară
3 899
7,0%
2
7
Partidul Mișcarea Populară
1 593
2,5%
Alianța USR-PLUS
2 156
3,9%
8
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
1 538
2,4%
Erdélyi Magyar Néppárt
1 358
2,4%
9
Uniunea Națională pentru Progresul României
773
1,2%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
838
1,5%
10
Partidul Național Democrat
248
0,4%
Alianța pentru Unirea Românilor
726
1,3%
11
Partidul Verde
697
1,2%
12
Gorea Horaţiu-Simion
295
0,5%
13
Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională
271
0,5%
Összesen
63 039
100,0%
23
Összesen
55 824
100,0%
23

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
23 454
42,5%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
18 302
42,3%
2
Partidul Social Democrat
12 411
22,5%
Alianța USR PLUS
6 331
14,6%
3
Partidul Național Liberal
5 832
10,6%
Partidul Social Democrat
6 133
14,2%
4
Uniunea Salvați România
5 122
9,3%
Partidul Național Liberal
4 666
10,8%
5
Partidul România Unită
2 747
5,0%
Partidul Mișcarea Populară
2 919
6,8%
6
Partidul Mișcarea Populară
2 478
4,5%
Alianța Pentru Unirea Românilor
1 854
4,3%
7
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
1 402
2,5%
Partidul Pro România
1 436
3,3%
8
Partidul România Mare
616
1,1%
Bendorfean Traian
275
0,6%
9
Alianța Noastră România
351
0,6%
Partidul Ecologist Român
261
0,6%
10
Partidul Ecologist Român
260
0,5%
Partidul Verde
225
0,5%
Egyéb
Egyéb
555
1,0%
Egyéb
826
1,9%
Összesen
55 228
100,0%
Összesen
43 228
100,0%