HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Mezőbánd (Band)

Község Maros megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Közép-Erdély alrégió, Marosvásárhely vonzáskörzete.

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Iskolahálózat, diáklétszámok
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Band Mezőbánd 3 950 1 576 41,5%
Mărăşeşti Marosesd 337 58 17,6%
Oroiu Mezőuraly 320 8 2,6%
Fânaţe Fönáce 304 4 1,4%
Valea Rece Hidegvölgy 264 62 24,5%
Valea Mare Nagyvölgy 229 0 0%
Petea Mezőpete 215 11 5,4%
Negrenii De Câmpie Feketelak 147 130 90,9%
Ţiptelnic Száltelek 132 18 13,8%
Iştan-Tău Istentó 128 9 7,1%
Drăculea Bandului Drekulya 119 17 15%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
6 654
5 974
6 104
6 145
Román etnikum
3 641
(54,7%)
2 757
(46,1%)
2 748
(45,0%)
2 359
(39,9%)
Magyar etnikum
2 791
(41,9%)
2 379
(39,8%)
2 178
(35,7%)
1 893
(32,0%)
Roma etnikum
218
(3,3%)
837
(14,0%)
1 178
(19,3%)
1 655
(28,0%)
Német etnikum
*
(-)
*
(-)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Egyéb etnikum
3
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
nincs adat
238

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
2 517
40,5%
Magyar anyanyelvű
2 476
39,9%
Roma anyanyelvű
1 215
19,6%
Német anyanyelvű
0
0,0%
Egyéb anyanyelvű
0
0,0%
nincs adat
238

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
2 541
41,3%
Római katolikus
124
2,0%
Református
2 367
38,4%
Pünkösdista
1 045
17,0%
Görög katolikus
17
0,3%
Baptista
*
-
Adventista
38
0,6%
Unitárius
4
0,1%
Jehova tanúi
14
0,2%
Evangélikus-lutheránus
0
0,0%
Egyéb
4
0,1%
Felekezeten kívüliek és ateisták
5
0,1%
nincs adat
286

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
1 800
29%
758
42%
1 690
94%
Többség
(50-79%)
Kisebbség
(20-49%)
Többség
(50-79%)

Iskolahálózat, diáklétszámok

Az alábbi táblázatban az adott közigazgatási egységben működő magyar tannyelven (is) oktató iskolák (oktatási helyszínek), illetve diáklétszámok tekinthetők meg, a 2017/2018, 2018/2019, illetve 2019/2020-as tanévekre, oktatási szintek szerint. A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, ezekben mintegy 119 ezer diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Iskola magyar neve /
Magyarul tanuló diákok száma
Település Elemi Általános Líceum Szakiskola Posztlíceum
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Mezőbándi Szakiskola
Mezőbánd
102
104
94
83
73
76

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
89,7
100,0%
     ebből szántó
62,3
69,5%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
19,4
21,6%
     ebből erdő
3,7
4,1%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
4,3
4,8%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
11 205
7 335
6 139
10 289
10 890
8 373
10 389
10 442
13 339
12 984
15 852
Saját jövedelem aránya (%)
9,5%
13,5%
17,3%
9,8%
10,3%
15,5%
15,4%
17,3%
15,4%
16,5%
17,8%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
90,5%
86,5%
82,7%
54,4%
43,5%
74,1%
67,0%
68,6%
63,4%
74,7%
72,0%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
-
35,8%
46,2%
10,4%
17,6%
14,1%
21,2%
8,8%
10,3%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 823
1 194
999
1 674
1 772
1 363
1 691
1 699
2 171
2 113
2 580
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
174
161
173
164
183
211
260
294
335
349
458

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
*
*
2 269
2 277
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
0,0%
0,0%
0,4%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
2 079
92,6%
Vezetékes vízzel ellátott
396
17,6%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
396
17,6%
Konyhával rendelkező
1 720
76,6%
Fürdőszobával rendelkező
390
17,4%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
48
7,8
42,5
6,9
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
27,0%
10,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
31,0%
11,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
35,4%
18,4%
Komplex ipar
0,0%
0,0%
Könnyűipar
8,3%
5,8%
Szellemi szolgálatások
10,4%
2,7%
Egyéb szolgáltatások
12,5%
1,3%
Szállítás
6,3%
8,9%
Építkezés
2,1%
0,0%
Mezőgazdaság
16,7%
62,1%
Bányászat
0,0%
0,0%
Szállodák és vendéglátás
8,3%
0,9%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
840
38,7%
Partidul Social Democrat
661
31,1%
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
601
27,7%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
630
29,6%
3
Partidul Social Democrat
535
24,7%
Partidul Național Liberal
412
19,4%
4
Erdélyi Magyar Néppárt
39
1,8%
Partidul Pro România
164
7,7%
5
Partidul Mișcarea Populară
37
1,7%
Partidul Oamenilor Liberi
102
4,8%
6
Partidul România Unită
37
1,7%
Alianța pentru Unirea Românilor
37
1,7%
7
Partidul Oamenilor Liberi
31
1,4%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
33
1,6%
8
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
22
1,0%
Partidul Mișcarea Populară
31
1,5%
9
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
18
0,8%
Erdélyi Magyar Szövetség
23
1,1%
10
Uniunea Națională pentru Progresul României
10
0,5%
Alianța USR-PLUS
19
0,9%
11
Partidul Verde
13
0,6%
Összesen
2 170
100,0%
Összesen
2 125
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
Radu Mircea
1 294
56,0%
Partidul Social Democrat
Radu Mircea
1 283
54,5%
2
Partidul Național Liberal
Rus Mircea
1 017
44,0%
Partidul Național Liberal
Rus Adrian-Valeriu
818
34,8%
3
Partidul Pro România
Socol Sebastian
251
10,7%
Összesen
2 311
100,0%
Összesen
2 352
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
931
42,2%
7
Partidul Social Democrat
698
31,9%
5
2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
535
24,2%
4
Partidul Național Liberal
587
26,8%
4
3
Partidul Social Democrat
520
23,6%
4
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
574
26,2%
4
4
Partidul România Unită
91
4,1%
Partidul Pro România
219
10,0%
2
5
Vizi Janos-Huba
87
3,9%
Partidul Oamenilor Liberi
72
3,3%
6
Erdélyi Magyar Néppárt
44
2,0%
Partidul Mișcarea Populară
41
1,9%
Összesen
2 208
100,0%
15
Összesen
2 191
100,0%
15

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
440
29,7%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
334
28,9%
2
Partidul Național Liberal
426
28,8%
Partidul Social Democrat
241
20,9%
3
Partidul Social Democrat
394
26,6%
Partidul Național Liberal
173
15,0%
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
53
3,6%
Alianța Pentru Unirea Românilor
107
9,3%
5
Partidul Mișcarea Populară
39
2,6%
Partidul Pro România
95
8,2%
6
Uniunea Salvați România
39
2,6%
Alianța USR PLUS
57
4,9%
7
Partidul România Unită
26
1,8%
Partidul Mișcarea Populară
41
3,5%
8
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
11
0,7%
Asociația Partida Romilor “Pro-Europa”
17
1,5%
9
Partidul România Mare
11
0,7%
Asociația Liga Albanezilor din România
14
1,2%
10
Alianța Noastră România
8
0,5%
Asociația Macedonenilor din România
12
1,0%
Egyéb
Egyéb
34
2,3%
Egyéb
64
5,5%
Összesen
1 481
100,0%
Összesen
1 155
100,0%