HU | EN

Erdélystat – statisztikai adatok Romániáról, Erdélyről, erdélyi magyarokról

Utolsó módosítás: 2023.02.28

Az Erdélystat – erdélyi statisztikai szolgálat – célja az Erdélyre és a romániai magyar közösség helyzetére vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése, megjelenítése és értelmezése volt. A különféle forrásokból származó statisztikai adatokat és elemzéseinket az erdélyi magyar felhasználók szemszögéből feldolgozva, értelmezésekkel ellátva tettük közzé. Az adatfeldolgozás kiterjedt a fontosabb demográfiai, társadalmi, gazdasági és oktatási folyamatokra, valamint azokat országos, regionális, illetve bizonyos esetekben nemzetközi keretbe helyezte.

Az Erdélystat projekt statisztikai részével a kolozsvári székhelyű Közpolitikai Elemző Központ foglalkozott. Tevékenységünket – mintegy féléves előkészítő munka után – 2019. január 17-én indítottuk el a nyilvánosság előtt egy sajtótájékoztató keretén belül, illetve ekkor lanszíroztuk honlapunkat is.

Az első évben a statisztikai adatok feldolgozásának és bemutatásának főbb módszertani aspektusait dolgoztuk ki, illetve elindultak az alapszolgáltatásaink (adatlapok, közlemények és elemzések).

A második év során ezeket további szolgáltatásokkal bővítettük: rangsorokat készítettünk a magyar nyelven (is) oktató iskolákról, újszerű adatvizualizációkkal jelenítettük meg Erdély etnikai térképét, illetve a koronavírus-járvány kapcsán erdélyi koronamonitort készítettünk.

A harmadik és negyedik évben számos új témában publikáltunk elemzéseket és közleményeket, az új témák mellett azonban már sor került a korábbi témákban feldolgozott adatok frissítésére (például képességvizsga- és érettségi eredmények, GDP, megélhetési költségindex), illetve új adatvizualizációk kidolgozására is.

 

Google Analytics, oldalmegtekintések száma

 

Tevékenységünket a szolgáltatások mentén mutatjuk be:

1. Regionális, megyei és települési adatlapok: kimondottan a nagyobb nyilvánosságot célozzák, bárki lekeresheti saját településének, megyéjének, régiójának statisztikai adatlapját, ezeket fokozatosan bővítettük működésünk során. Összesen 471 településről (közigazgatási egységről) közöltünk adatokat, mindazokról, ahol a 2011-es népszámlálás szerint legalább 250 magyar etnikumú személy élt. Az adatlapok az Erdélystat leglátogatottabb tartalmának minősülnek, ugyanis a négy év alatt összesen 338 424 oldalmegtekintésük volt. Erdély adatlapjának közel 17 ezer megtekintése volt, a városok között Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely és Kolozsvár, a községek között pedig Sepsikőröspatak, Szaniszló és Csíkszentdomokos rendelkezik a legtöbb megtekintéssel. Ugyanakkor a megyei és a regionális adatlapok is jelentős nézettségnek örvendenek.

Első év:

 • a települések, megyék, régiók módszertani besorolása, jellemzői;
 • népességszám és etnikai összetétel;
 • anyanyelv szerinti megoszlás;
 • vallás szerinti megoszlás;
 • önkormányzatok költségvetése;
 • lakásállomány és a lakások infrastruktúrája;
 • GDP (csak megyei és felsőbb szinten).

Második év:

 • területhasználat;
 • cégstatisztikák;
 • FDI – külföldi működőtőke (csak megyei és felsőbb szinten).

Harmadik év:

 • roma népesség;
 • iskolahálózat, diáklétszámok;
 • választási eredmények;
 • friss GDP-adatok;
 • Covid19 fertőzöttségi ráta (a harmadik hullám idején).


2. Statisztikai közlemények:
ezek rövid, 2-4 oldalas közlemények ábrákkal, táblázatokkal és magyarázó szöveggel. Ez a formátum több mint adat, kevesebb mint elemzés, egy-egy fontos folyamatot jelenít meg a sajtó számára is emészthető formában. Közlemények az első két évben három témakörben készültek: népmozgalom, munkaerő, turizmus. A harmadik évben a koronavírus-járvány hatására ezt kiegészítettük egy újabb témával, a gazdasági mobilitással, illetve a harmadik és negyedik éveben elkészítettük a legnagyobb magyar lakossággal rendelkező erdélyi városok megélhetési költségindexét. A közleményeket a négy év alatt 21 815 alkalommal keresték fel a honlaplátogatók. A legolvasottabb közleményünk a 2021-es Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe volt, ezt a foglalkoztatottsággal, keresetekkel és a gazdasági mobilitással kapcsolatos írásaink követik.

 

Dátum

Téma

Cím

Egyedi oldalmeg-tekintések*

Oldalmeg-tekintések összesen** ↓

2021.04.15.

Árak, árszínvonal, megélhetési költségindex

Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe, 2021

3 684

4 262

2019.03.07.

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2018. január–december

Nőtt Erdélyben a foglalkoztatottság és emelkedtek a keresetek 2018 folyamán. Lassan, de felzárkóznak a székelyföldi bérek

1 466

1 822

2020.11.27.

Gazdasági mobilitás

A gazdasági mobilitás alakulása Erdélyben a járvány idején

1 022

1 335

2019.10.14.

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2019. január–július

A foglalkoztatottság alig, a keresetek stabilan nőttek Erdélyben

741

1 268

2021.07.07.

Gazdasági mobilitás, harmadik hullám

Erdély gazdasági mobilitása meghaladta a járvány előtti szintet és az országos átlagot

835

999

2020.01.07.

Turizmus, 2019-es nyár (május–október)

Tovább nőtt az erdélyi turizmus a nyári idényben

238

907

2021.08.19.

Búzastatisztika, 2016–2020

Búzastatisztika augusztus 20-a alkalmából

602

740

2019.07.03.

Turizmus, 2018/2019-es tél (november–április)

Tovább nőtt az erdélyi turizmus a téli idényben

103

670

2021.03.03.

Népmozgalom, 2020. január–december

Népmozgalmi folyamatok 2020-ban, a járvány évében

259

665

2019.12.06.

Népmozgalom, 2019. január–szeptember

Míg Erdélyben változatlan tempóban folytatódik a népesség fogyása, Székelyföldön javultak a demográfiai mutatók

414

647

2019.08.12.

Népmozgalom, 2019. január–május

Az év első hónapjában nőtt a gyermek-vállalási kedv Erdély magyarlakta régióiban

355

639

2020.03.10.

Népmozgalom, 2019. január–december

Erdély: enyhén növekvő születésszám és csökkenő házasodási kedv

307

625

2020.11.04.

Népmozgalom, 2020. július–augusztus

Erdélyi népmozgalmi folyamatok a koronavírus árnyékában: megugró halálozás, zuhanó házasságkötések

456

609

2021.01.12.

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2020. január–október

Csökkenő foglalkoztatottság, növekvő munkanélküliség a járvány időszakában

262

589

2021.01.06.

Turizmus, 2020-as nyár (június–október)

Felére csökkent az erdélyi turizmus a nyári idényben

306

555

2019.05.06.

Népmozgalom, 2019. január–február

Az év első hónapjaiban gyorsult a népesség-fogyás Erdélyben, kivéve Székelyföldön, ahol nőtt a gyermekvállalási kedv

225

547

2020.07.07.

Turizmus, 2020-as tél (november–március)

Növekedésben lévő erdélyi turizmust állított le a koronavírus-járvány a téli idényben

291

527

2021.08.10.

Népmozgalom, 2021. január–május

2021: Magas a halálozások száma Erdélyben, a házasságkötések száma kezd visszaállni a járvány előtti szintre

357

527

2022.05.24.

Árak, árszínvonal, megélhetési költségindex

Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe, 2022

329

498

2022.11.07.

Népmozgalom, 2022. január–augusztus

Lassult a népességfogyás Erdélyben a csökkenő halálozások száma miatt

406

463

2021.06.15.

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2021. március

Erdélyben nőttek a régiók közötti kereseti különbségek, az alkalmazásban állók száma még a tavalyi szint alatt maradt

310

458

2020.06.04.

Népmozgalom, 2020. január–március

Még nem látszanak az első negyedév népmozgalmi adataiban a járvány hatásai

268

428

2022.03.08.

Népmozgalom, 2021. január–december

Népmozgalmi folyamatok 2021-ben, a járvány második évében

267

398

2019.02.07.

Népmozgalom, 2018. január–november

A halálozások számának csökkenése miatt valamelyest javultak a népesedési mutatók Erdélyben, a magyarlakta régiókban azonban gyorsult a népességfogyás

193

396

2021.10.20.

Digitális ügyintézési kompetenciák, 2021

2021 nyarára az erdélyi magyarok körében is az okostelefonok váltak az elektronikus ügyintézés elsődleges eszközévé

193

306

2022.01.11.

Turizmus, 2021. május–október

Növekvőben, de továbbra is jelentősen a járvány előtti szint alatt az erdélyi turistaforgalom a nyári idényben

131

292

2018.12.06.

Népmozgalom, 2018. január–augusztus

Gyenge első félév után, a nyári hónapokban valamelyest javultak a népesedési mutatók Erdélyben

11

201

2021.07.12.

Turizmus, 2020. november – 2021. április

Tovább csökkent az erdélyi turistaforgalom a téli idényben

102

180

2019.01.16.

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2018. január–október

2018. január–október: tovább csökkent a munkanélküliség és emelkedtek a keresetek Erdélyben

56

132

2022.09.15.

Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség, 2022. június

Növekvő foglalkoztatottság, csökkenő reálkereset

76

130

Közlemények összesen

14 265

21 815

* a megjelenést követő két héten belül
** a megjelenés időpontjától 2022. december 31-ig

 

3. Statisztikai elemzések: 6-10 oldalas elemzések egy-egy konkrét témakörben. Eddig több témakört is érintettünk: népesség, gazdaság, oktatás, önkormányzatok költségvetése, lakás-infrastruktúra, egészségügy, szociális szféra. Az elemzéseinket összességükben a négy év alatt 101 578 alkalommal keresték fel a honlaplátogatók.

 

Dátum

Téma

Cím

Egyedi oldalmeg-tekintések*

Oldalmeg-tekintések összesen** ↓

2019.04.23.

Népesség, etnikumok

Népesedési perspektívák Erdélyben: 2011–2031. A magyar anyanyelvű népesség regionálisan tagolt előreszámításának legfontosabb tanulságai

1 820

11 164

2020.11.19.

Egészségügy, Covid19

Kilenc hónap Covid19: fertőzöttségi és halálozási mutatók

2 890

6 643

2019.12.17.

Gazdaság, cégaktivitás, 2018

Cégaktivitás Romániában és Erdélyben

1 853

6 559

2020.10.08.

Népesség, romák

Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció

2 223

5 340

2021.01.28.

Oktatás, iskolahálózat

A romániai magyar iskolahálózat szerkezete

1 395

5 180

2020.03.05.

Gazdaság, ipar, 2008–2018

Az ipari tevékenység Romániában és Erdélyben

1 554

4 963

2020.02.07.

Oktatás, érettségi

Érettségi 2019. A magyar nyelven tanulók eredményei

854

4 363

2020.12.22.

Gazdaság, lakossági hitelek és betétek, 2008–2020

Lakossági hitelek és betétek alakulása Romániában és Erdélyben

2 342

4 058

2021.12.07.

Munkaerőpiac, 2008–2020

Az átlagkeresetek, valamint az alkalmazotti létszám alakulása Romániában és Erdélyben

2 128

3 664

2019.04.04.

Önkormányzatok uniós forrásokból származó bevétele, 2011–2017

Jelentősek az erdélyi önkormányzatok uniós bevételei

2 606

3 476

2019.09.30.

Oktatás, képességvizsga

Képességvizsga 2019. A magyar nyelven tanulók eredményei

2 063

3 475

2021.03.18.

Oktatás, érettségi, 2020

Érettségi, 2020. A magyar nyelven tanulók eredményei

1 818

3 348

2020.05.21.

Egészségügy, egészségügyi ellátás és személyzet, 2012–2018

Egészségügyi ellátás és személyzet Erdélyben

1 836

3 328

2019.11.12.

Gazdaság, FDI, 2007–2018

A külföldi működőtőke jelentősége Romániában és Erdélyben

2 415

3 280

2021.04.08.

Gazdaság, termelékenység, 2008–2017

Termelékenység Romániában és Erdélyben

2 371

3 136

2021.09.27.

Társadalombiztosítás, szociális ellátás

A nyugdíjasok száma és a nyugdíjak mértéke Erdélyben 2020-ban

844

3 130

2021.06.22.

Egészségügy, Covid19-átoltottság

Covid19-átoltottság: az első öt hónap eredményei

761

3 064

2020.06.23.

Gazdaság, szolgáltatás, 2008–2018

A romániai és az erdélyi szolgáltatói szektor

1 530

2 262

2020.08.18.

Egészségügy, halálozások és halálokok, 2012–2018

Halálozások és halálokok Erdélyben, 2012–2018

957

2 262

2019.06.11.

Oktatás, beiskolázottság

Közoktatási helyzetkép: a magyar nyelvű képzésben részt vevők számának és arányának alakulása 1990 és 2017 között

1 067

2 100

2021.10.11.

Népesség, belső migráció, 2012–2019

Belső migráció Romániában és Erdélyben a 2011-es népszámlás után

1 267

1 873

2022.02.17.

Szociális juttatások, 2020

Szociális juttatások Erdélyben

302

1 846

2019.05.20.

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, 2018

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

192

1 694

2021.05.25.

Gazdaság, vállalati hitelek és betétek, 2008–2021

Vállalati hitelek és betétek alakulása Romániában és Erdélyben

1 118

1 451

2021.11.02.

Oktatás, képességvizsga, 2021

A 2021-es képességvizsga eredményei az elmúlt tíz év kontextusában

623

1 403

2019.03.21.

Lakás-infrastruktúra, 2011

A bukaresti régió után Erdélyben a legjobbak a lakáskörülmények

848

1 220

2019.02.21.

Önkormányzatok költségvetése, 2006–2017

Kiemelkedő az erdélyi önkormányzatok jövedelme

430

1 115

2021.06.07.

Gazdaság, GDP, 2011–2020

2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP

536

1 058

2022.10.12.

Oktatás, képességvizsga, 2019–2022

Képességvizsga-eredmények és -rangsorok, 2019–2022

862

1 050

2018.12.06.

Gazdaság, GDP, 2007–2017

2017-ben Erdély hét megyéjében haladta meg a GDP növekedése az országos átlagot

15

961

2021.07.27.

Személygépjármű-állomány, 2020

A Volkswagen az elöregedett erdélyi autópark piacvezető márkája, Székelyföldön még Opelből is több fut, mint Daciából

734

910

2021.05.06.

Iskolai infrastruktúra, 2019

Iskolai infrastruktúra Erdélyben és a magyar iskolahálózatban

546

797

2022.12.07.

Népesség, nemzetközi migráció, 2011–2021

Nemzetközi migrációs folyamatok Romániában a 2011-es népszámlálás után

701

797

2021.09.14.

Oktatás, diákok nemzetisége

Diákok nemzetisége a magyar iskolahálózatban

452

608

2023.01.27.

Népesség, migráció

Vissza a gyökerekhez

CAWI-felmérés a huzamos ideje külföldön élő romániai magyarokról

1 544

-

Elemzések összesen

45 497

101 578

* a megjelenést követő két héten belül
** a megjelenés időpontjától 2022. december 31-ig

 

4. Rangsorok, toplisták: Előre nem betervezett műfaj, amelyet az első évben az önkormányzatok jövedelmei témakörben készítettünk el. Ez eleinte szöveges formában került fel honlapunkra, majd ennek elkészült egy interaktív adatvizualizációja. Kezdetben a képességvizsga szerinti iskolai rangsor is szöveges formában jelent meg, majd a megtekintések magas száma indokolta, hogy elkészüljön a képességvizsga és az érettségi vizsga szerinti iskolai rangsorok egy felhasználóbarát, részben interaktív megjelenítése. A harmadik évben az érettségi rangsort kiegészítettük a 2020-as érettségi eredmények adataival, a negyedik évben pedig a képességvizsga-rangsort frissítettük a 2021-22-es adatokkal. A rangsorokat összesen több mint 60 ezerszer keresték fel a honlaplátogatók.

 

Dátum

Rangsor

Oldalmegtekintések összesen

2019.03.04.

Erdélyi települések rangsora önkormányzati jövedelmek szerint (szöveges forma)

1 547

2019.10.02.

Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora a 2019-es képességvizsga alapján (szöveges forma)

11 223

2021.03.18.

(utolsó verzió)

Érettségi rangsor (2019, 2020)

36 974

2022.10.12. (utolsó verzió)

Képességvizsga rangsor (2019–2022)

13 447

Összesen

63 191

 

5. Vizualizációk: Szolgáltatásaink közül a vizualizációk megtekintése kiemelkedő,1 az öt vizualizációt összesen a négy év alatt közel 146 ezerszer keresték fel a látogatók. 2020 májusában jelent meg a koronavírus-járvány romániai és erdélyi adatait összegző Erdélyi koronamonitor, amelynek összesen mintegy 75 ezer megtekintése volt. Egy másik kedvelt adatvizualizáció az Erdély etnikai térszerkezetét bemutató interaktív térkép és adattár, amely az erdélyi magyar népesség számát és arányát mutatja be megyék és települések szintjén. Ennek 46 ezer megtekintése volt a megjelenése óta. A harmadik évben egy újabb adatvizualizációt készítettünk el, az Erdélyi gazdasági figyelőt, amelyet a negyedik évben is folyamatosan frissítettünk, és amely az erdélyi megyék néhány fontosabb gazdasági mutatóját ábrázolja.

 

Dátum

Vizualizáció

Oldalmegtekintések összesen

2020.05.14.

Erdély etnikai térszerkezete

46 541

2020.09.10.

Interaktív rangsor: önkormányzatok jövedelme, 2009-2019

13 035

2020.05.07.

Erdélyi koronamonitor I.

39 602

2020.10.23.

Erdélyi koronamonitor II.

35 685

2020.12.08.

Interaktív választási térkép

7 592

2021.06.17.

Erdélyi gazdasági figyelő

3 509

Összesen

145 964

 

6. Saját adatfelvételek: 2019-ben a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel közösen teljes körű lekérdezést végeztünk a magyar nyelvű képzést (is) biztosító közoktatási intézmények körében. A Tanügyi barométerben négy témakörre kérdezünk rá: az oktatási helyszínek alapadataira, a beiskolázási számokra, az oktatási infrastruktúrára és az intézményen belüli nyelvhasználatra. Az adatfelvétel 2019.02.20–05.17. között zajlott, összességében 923 oktatási helyszín válaszolt, a célpopuláció 99 százaléka. A felmérésből nyert adatokat az oktatási témájú elemzéseinkben közöltük.

2020 áprilisában a koronavírus-járvány kapcsán lakossági online felmérést készítettünk, kérdőívünkre mintegy 7450-en válaszoltak. Az eredményeket három fő témakör mentén publikáltuk:

 

Dátum

Cím

Oldalmegtekintések összesen**

2020.04.16.

A koronavírus Erdélyben felmérés: alacsony egészségügyi, magas pszichés érintettség

4 992

2020.04.23.

A koronavírus Erdélyben felmérés: pesszimista gazdasági és szociális jövőkép

6 649

2020.04.27.

A koronavírus Erdélyben felmérés: jelentős egyenlőtlenségek a távoktatásban

4 332

Összesen

15 973

 

2021 és 2022-ben az erdélyi városok megélhetési költségindexéhez végeztünk saját adatgyűjtést.

2021 decemberében a Kós Károly Akadémia Alapítvánnyal közösen Back to the Roots – Vissza a gyökerekhez címmel online szociológiai kutatást végeztünk, arra keresve a választ, hogy hol és hogyan élnek az Erdélyben született és jelenleg külföldön tartózkodó felnőtt korú magyarok. A kutatásjelentést az Erdélystat négyéves működésének utolsó állomásaként, 2023. január 27-én publikáltuk.

 

7. Nyilvánosság

Az egyes termékek a honlapunkon jelentek meg, ezt támogattuk egy Facebook-oldallal. A projektben résztvevő munkatársak kapacitására alapozva két-háromheti rendszerességgel jelentettünk meg közleményt vagy elemzést, illetve ezekhez kapcsolódóan bővítettük a statisztikai adatlapokat. Ez alól kivételt képez az utolsó év, amikor népszámlálás zajlott az országban, és az Erdélystat szakértőinek jelentős része az erdélyi magyaroknak szóló tájékoztató és támogató kampánnyal foglalatoskodott.

Honlapunknak az indulás mintegy 280 000 egyedi látogatója volt, akik összesen 1 046 975 oldalt nyitottak meg. Naptári évek szerint 2019-ben a havi átlagos oldalmegtekintés 10 252, 2020-ban 23 372, 2021-ben 39 467, 2022-ben 14 253 volt.

Facebook-oldalunknak 2019. június végén 674 kedvelőt (Lifetime Total Likes) számlált, bejegyzéseink mintegy 156 000 elérést (Lifetime Post Total Reach) gyűjtöttek az első év végéig. A második év összességében 4 137 kedvelőt és további 230 000 elérést hozott. A harmadik évet 5 135 kedvelővel zártuk (a total reach ebben az időszakban nem elérhető). 2022. december végén Facebook-oldalunk 5496 kedvelőt számlált, a negyedik év további 362 420 elérést (Facebook Page reach) hozott.

2020 vége 2021 júniusa között a közlemények és elemzések szerzőivel podcast-beszélgetéseket készítettünk, amelyek az Erdélystat podcast-csatornáján hallgathatók.

Szolgáltatásainkról, publikációinkról a nyilvánosságot hírlevél formájában is tájékoztattuk, aminek 2022 végén 778 feliratkozója volt.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a médiában való megjelenésre is, az új tartalmakat sajtóközlemény formájában juttattuk el a magyar médiatermékeknek. Tevékenységünket összesen 1 475 alkalommal említette a sajtó nyilvános szereplésünk óta. Ebből 308 megjelenés az erdélyi magyar nyomtatott sajtóban, 968 pedig online hírportálokon, tájékoztató oldalakon, blogokon történt. Munkatársainkkal 125 rádióinterjú készült és 74 alkalommal televíziós műsorokban, híradókban vettek részt, amelyek nagyrésze elérhető az Erdélystat YouTube-csatornáján.

 

Médiaforrás

2019

2020

2021

2022

Összesen

Erdélyi magyar nyomtatott sajtó

60

84

122

40

308

Online

Erdélyi magyar

188

249

236

77

753

Erdélyi román

9

18

12

5

44

Magyarországi

57

51

50

13

171

Rádió

Erdélyi magyar

11

18

43

13

85

Magyarországi

7

6

23

4

40

Televízió

Erdélyi magyar

13

26

25

7

71

Magyarországi

1

1

1

0

3

Összesen

346

453

512

164

1 475

 

 

Kolozsvár,
2023. február 28.

 


1 A vizualizációk nem kizárólag az Erdélystaton keresztül érhetők el, hanem a Tableau vizuális adatelemző honlapján is.