HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Bihar megye (Județul Bihor)

Megye Régió: Erdély, Északnyugat fejlesztési régió, Partium alrégió.

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
633 094
638 863
600 246
575 398
Román etnikum
409 770
(64,7%)
425 097
(66,5%)
404 468
(67,4%)
366 245
(67,0%)
Magyar etnikum
199 615
(31,5%)
181 703
(28,4%)
155 829
(26,0%)
138 213
(25,3%)
Roma etnikum
12 014
(1,9%)
21 796
(3,4%)
30 089
(5,0%)
34 640
(6,3%)
Német etnikum
1 417
(0,2%)
1 593
(0,2%)
1 163
(0,2%)
735
(0,1%)
Egyéb etnikum
10 272
(1,6%)
8 672
(1,4%)
8 577
(1,4%)
7 170
(1,3%)
nincs adat
6
*
120
28 395

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
376 935
68,9%
Magyar anyanyelvű
144 377
26,4%
Roma anyanyelvű
18 526
3,4%
Német anyanyelvű
472
0,1%
Egyéb anyanyelvű
6 645
1,2%
nincs adat
28 443

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
321 312
59,0%
Római katolikus
48 350
8,9%
Református
95 250
17,5%
Pünkösdista
37 960
7,0%
Görög katolikus
12 184
2,2%
Baptista
21 934
4,0%
Adventista
1 839
0,3%
Unitárius
280
0,1%
Jehova tanúi
1 283
0,2%
Evangélikus-lutheránus
310
0,1%
Egyéb
2 732
0,5%
Felekezeten kívüliek és ateisták
1 437
0,3%
nincs adat
30 527

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
45 330
8%
15 070
33%
36 112
80%
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)
Többség
(50-79%)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
6 275
(22,2%)
6 057
(n.a.)
5 878
(21,1%)
5 652
(20,9%)
Általános
4 673
(22,1%)
4 580
(n.a.)
4 572
(21,1%)
4 540
(21,3%)
Elméleti líceum
1 552
(15,6%)
1 592
(n.a.)
1 529
(16,7%)
1 541
(17,0%)
Hivatási képzés
336
(22,5%)
340
(n.a.)
368
(22,9%)
399
(23,3%)
Szaklíceum
707
(10,5%)
655
(n.a.)
696
(10,7%)
669
(10,3%)
Szakiskola
634
(23,1%)
683
(n.a.)
776
(24,2%)
900
(25,6%)
Posztlíceum
20
(0,8%)
0
(0,0%)
20
(0,9%)
47
(2,2%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
7 544
100,0%
     ebből szántó
3 088
40,9%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
1 783
23,6%
     ebből erdő
1 984
26,3%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
690
9,1%

Bruttó hazai termék, GDP

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2011–2018 – az Eurostat és az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2019–2020 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai. Az elemzett évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Részletes eredmények és módszertani jegyzetek a 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP című elemzésünkben olvashatók.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP értéke (millió euró)
2 945
2 924
3 142
3 446
3 643
3 901
4 364
4 721
5 222
4 858
Arány az országos GDP-ből (%)
2,2%
2,2%
2,2%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
Egy főre jutó GDP (euró)
5 111
5 080
5 469
6 014
6 384
6 870
7 719
8 387
9 310
8 678
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
78%
77%
76%
79%
79%
80%
81%
80%
81%
78%
A megye helyezése az egy főre jutó GDP alapján Románia 42 megyéje közül
16
21
18
15
14
14
14
16
14
19

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Partidul Național Liberal
115 108
44,5%
17
Partidul Național Liberal
142 219
56,9%
22
2
Partidul Social Democrat
65 199
25,2%
9
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
43 048
17,2%
6
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
47 022
18,2%
7
Partidul Social Democrat
38 865
15,5%
6
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
13 783
5,3%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
5 831
2,3%
5
Erdélyi Magyar Néppárt
7 457
2,9%
Alianța USR-PLUS
5 741
2,3%
6
Uniunea Națională pentru Progresul României
5 195
2,0%
Partidul Pro România
5 432
2,2%
7
Partidul Mișcarea Populară
4 635
1,8%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
3 612
1,4%
8
Partidul Mișcarea Populară
3 377
1,4%
9
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
1 981
0,8%
Összesen
258 399
100,0%
 35
Összesen
250 106
100,0%
34

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Partidul Social Democrat
72 537
33,8%
3
Partidul Național Liberal
59 120
32,5%
2
Partidul Național Liberal
57 920
27,0%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
38 459
21,1%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
50 403
23,5%
2
Partidul Social Democrat
34 054
18,7%
4
Uniunea Salvați România
9 547
4,4%
1
Alianța Pentru Unirea Românilor
15 433
8,5%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
8 349
3,9%
Alianța USR PLUS
12 690
7,0%
6
Partidul România Unită
5 198
2,4%
Partidul Pro România
6 970
3,8%
7
Partidul Mișcarea Populară
4 387
2,0%
Partidul Mișcarea Populară
4 522
2,5%
8
Partidul România Mare
1 396
0,6%
Alianța Renașterea Națională
1 973
1,1%
9
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
1 355
0,6%
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
1 882
1,0%
10
Partidul Ecologist Român
1 292
0,6%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
1 319
0,7%
Egyéb
Egyéb
2 493
1,2%
Egyéb
5 508
3,0%
Összesen
214 877
100,0%
9
Összesen
181 930
100,0%