HU | EN

Csíkmadaras (Mădăraş)

Község Hargita megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió, Székelyföldi tömb.

Beosztott települések
Covid19 fertőzöttségi ráta
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Mădăraş Csíkmadaras 2 199 2 168 99,7%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Covid19 fertőzöttségi ráta

Fertőzöttségi
ráta (ezrelék)
2021.04.13.
1,36
2021.04.14.
1,36
2021.04.15.
1,36
2021.04.16.
1,36
2021.04.17.
1,36

Forrás: data.gov.ro, előző két hétben regisztrált fertőzöttek száma 1 000 lakosra vetítve.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
2 474
2 297
2 205
2 199
Román etnikum
23
(0,9%)
12
(0,5%)
7
(0,3%)
*
(-)
Magyar etnikum
2 451
(99,1%)
2 285
(99,5%)
2 189
(99,3%)
2 168
(99,7%)
Roma etnikum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
7
(0,3%)
3
(0,1%)
Német etnikum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Egyéb etnikum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
*
(-)
*
(-)
nincs adat
25

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
*
-
Magyar anyanyelvű
2 171
99,9%
Roma anyanyelvű
0
0,0%
Német anyanyelvű
0
0,0%
Egyéb anyanyelvű
1
0,0%
nincs adat
25

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
8
0,4%
Római katolikus
2 152
99,0%
Református
6
0,3%
Pünkösdista
0
0,0%
Görög katolikus
*
-
Baptista
0
0,0%
Adventista
*
-
Unitárius
*
-
Jehova tanúi
3
0,1%
Evangélikus-lutheránus
*
-
Egyéb
0
0,0%
Felekezeten kívüliek és ateisták
0
0,0%
nincs adat
25

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
Nincs számottevő roma népesség
-
-
-
-
-
-
-
-

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
65,9
100,0%
     ebből szántó
7,6
11,5%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
25,7
39,0%
     ebből erdő
30,8
46,8%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
1,8
2,7%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
2 802
2 853
4 667
2 885
8 286
3 793
7 661
4 265
8 422
4 109
9 531
Saját jövedelem aránya (%)
15,1%
15,2%
13,0%
19,0%
8,1%
19,9%
11,8%
28,7%
13,8%
21,9%
19,7%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
84,9%
84,8%
87,0%
81,0%
31,6%
79,0%
46,5%
57,7%
44,1%
68,8%
74,7%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
-
-
60,3%
1,1%
41,7%
13,5%
42,1%
9,4%
5,5%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 274
1 297
2 122
1 312
3 768
1 725
3 484
1 939
3 830
1 868
4 334
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
192
197
276
250
304
343
413
557
528
409
854

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
*
*
877
877
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
0,0%
0,0%
0,0%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
873
100,0%
Vezetékes vízzel ellátott
590
67,6%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
579
66,3%
Konyhával rendelkező
855
97,9%
Fürdőszobával rendelkező
561
64,3%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
46
20,9
80,1
36,4
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
76,0%
58,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
95,0%
101,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
23,9%
5,8%
Komplex ipar
4,3%
15,8%
Könnyűipar
13,0%
49,7%
Szellemi szolgálatások
8,7%
0,9%
Egyéb szolgáltatások
6,5%
1,9%
Szállítás
13,0%
22,7%
Építkezés
13,0%
1,4%
Mezőgazdaság
6,5%
0,5%
Bányászat
0,0%
0,0%
Szállodák és vendéglátás
10,9%
1,2%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
812
79,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
848
77,8%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
116
11,4%
Erdélyi Magyar Szövetség
176
16,1%
3
Magyar Polgári Párt
57
5,6%
Partidul Social Democrat
32
2,9%
4
Partidul Social Democrat
17
1,7%
Partidul Național Liberal
24
2,2%
5
Partidul Național Liberal
14
1,4%
Partidul Oamenilor Liberi
8
0,7%
6
Partidul România Mare
2
0,2%
Alianța USR-PLUS
1
0,1%
7
Partidul Pro România
1
0,1%
8
Partidul Mișcarea Populară
0
0,0%
Összesen
1 018
100,0%
Összesen
1 090
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Biró László
645
59,6%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Péter Dávid
913
81,0%
2
Független jelölt
János Sándor
437
40,4%
Erdélyi Magyar Szövetség
Antal Zoltán
214
19,0%
Összesen
1 082
100,0%
Összesen
1 127
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
518
52,3%
7
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
906
80,7%
9
2
Erdélyi Magyar Néppárt
187
18,9%
3
Erdélyi Magyar Szövetség
216
19,3%
2
3
János Levente
146
14,7%
1
4
Bogács Ferenc
79
8,0%
5
Antal Ottó-András
60
6,1%
Összesen
990
100,0%
11
Összesen
1 122
100,0%
11

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
973
95,7%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
1 016
96,5%
2
Partidul Social Democrat
15
1,5%
Partidul Social Democrat
14
1,3%
3
Partidul Național Liberal
10
1,0%
Alianța USR PLUS
8
0,8%
4
Partidul Mișcarea Populară
5
0,5%
Partidul Național Liberal
4
0,4%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
4
0,4%
Partidul Mișcarea Populară
3
0,3%
6
Partidul România Mare
2
0,2%
Partidul Pro România
3
0,3%
7
Partidul România Unită
2
0,2%
Alianța Pentru Unirea Românilor
2
0,2%
8
Forumul Democrat al Germanilor din România
1
0,1%
Partidul Ecologist Român
2
0,2%
9
Uniunea Polonezilor din România
1
0,1%
Uniunea Ucrainenilor din România
1
0,1%
10
Uniunea Culturală a Rutenilor din România
1
0,1%
Egyéb
Egyéb
3
0,3%
Összesen
1 017
100,0%
Összesen
1 053
100,0%