HU | EN

Csíkszereda (Miercurea Ciuc)

Municípium, megyeközpont Hargita megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió, Székelyföldi tömb.

Beosztott települések
Covid19 fertőzöttségi ráta
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Miercurea Ciuc Csíkszereda 37 176 29 113 81,2%
Jigodin-Băi Zsögödfürdő 1 125 930 85,2%
Ciba Csiba 473 376 96,4%
Harghita-Băi Hargitafürdő 192 188 97,9%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Covid19 fertőzöttségi ráta

Fertőzöttségi
ráta (ezrelék)
2021.04.13.
1,45
2021.04.14.
1,55
2021.04.15.
1,59
2021.04.16.
1,59
2021.04.17.
1,52

Forrás: data.gov.ro, előző két hétben regisztrált fertőzöttek száma 1 000 lakosra vetítve.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
30 936
46 228
42 029
38 966
Román etnikum
4 894
(15,8%)
7 497
(16,2%)
7 274
(17,3%)
6 538
(17,4%)
Magyar etnikum
25 822
(83,5%)
38 359
(83,0%)
34 359
(81,8%)
30 607
(81,5%)
Roma etnikum
92
(0,3%)
217
(0,5%)
262
(0,6%)
337
(0,9%)
Német etnikum
87
(0,3%)
73
(0,2%)
48
(0,1%)
22
(0,1%)
Egyéb etnikum
41
(0,1%)
82
(0,2%)
71
(0,2%)
44
(0,1%)
nincs adat
15
1 418

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
6 545
17,4%
Magyar anyanyelvű
30 970
82,4%
Roma anyanyelvű
16
0,0%
Német anyanyelvű
16
0,0%
Egyéb anyanyelvű
9
0,0%
nincs adat
1 401

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
5 766
15,4%
Római katolikus
27 596
73,6%
Református
2 824
7,5%
Pünkösdista
16
0,0%
Görög katolikus
77
0,2%
Baptista
30
0,1%
Adventista
25
0,1%
Unitárius
724
1,9%
Jehova tanúi
189
0,5%
Evangélikus-lutheránus
46
0,1%
Egyéb
141
0,4%
Felekezeten kívüliek és ateisták
72
0,2%
nincs adat
1 460

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
676
2%
676
100%
291
43%
Néhányan
(5-20%)
Mindenki, nagy
többség (80% felett)
Néhányan
(5-20%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
118,9
100,0%
     ebből szántó
14,9
12,5%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
46,1
38,8%
     ebből erdő
48,9
41,1%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
9
7,6%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
103 956
101 190
108 428
94 674
121 010
109 254
119 855
109 581
121 515
73 145
110 450
Saját jövedelem aránya (%)
48,3%
51,3%
47,0%
50,9%
38,5%
47,1%
45,3%
49,7%
52,9%
75,1%
62,9%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
51,7%
48,7%
44,4%
44,1%
52,0%
49,9%
49,0%
44,9%
47,0%
24,9%
36,3%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
8,5%
4,9%
9,4%
3,0%
5,8%
5,4%
0,1%
-
0,8%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
2 668
2 597
2 783
2 430
3 106
2 804
3 076
2 812
3 118
1 877
2 835
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
1 289
1 333
1 309
1 237
1 197
1 319
1 393
1 398
1 651
1 410
1 783

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
15 038
15 870
16 271
16 475
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
5,5%
2,5%
1,3%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
15 661
97,9%
Vezetékes vízzel ellátott
15 446
96,6%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
15 349
95,9%
Konyhával rendelkező
15 395
96,2%
Fürdőszobával rendelkező
15 110
94,5%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
1 539
39,5
2 290,2
58,8
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
144,0%
93,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
179,0%
163,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
30,3%
48,5%
Komplex ipar
4,8%
6,5%
Könnyűipar
5,4%
10,8%
Szellemi szolgálatások
26,6%
6,0%
Egyéb szolgáltatások
12,9%
7,0%
Szállítás
5,3%
9,6%
Építkezés
8,3%
9,2%
Mezőgazdaság
1,1%
0,5%
Bányászat
0,3%
0,2%
Szállodák és vendéglátás
5,1%
1,9%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
7 471
64,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
7 204
66,6%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
1 602
13,9%
Erdélyi Magyar Szövetség
1 200
11,1%
3
Partidul Național Liberal
1 054
9,1%
Partidul Național Liberal
761
7,0%
4
Partidul Social Democrat
679
5,9%
Partidul Oamenilor Liberi
578
5,3%
5
Magyar Polgári Párt
652
5,7%
Partidul Social Democrat
460
4,3%
6
Partidul România Mare
79
0,7%
Alianța USR-PLUS
322
3,0%
7
Partidul Mișcarea Populară
193
1,8%
8
Partidul Pro România
97
0,9%
Összesen
11 537
100,0%
Összesen
10 815
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Ráduly Róbert-Kálmán
7 699
65,9%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Korodi Attila
8 072
73,8%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
Tőke Ervin
1 287
11,0%
Erdélyi Magyar Szövetség
Tőke Ervin
1 340
12,2%
3
Partidul Național Liberal
Ţepeluş Marius
1 075
9,2%
Partidul Național Liberal
Ţepeluş Marius
733
6,7%
4
Független jelölt
Engelhardt Robert
614
5,3%
Partidul Social Democrat
Matei Mircea
319
2,9%
5
Partidul Social Democrat
Buşe Emil
525
4,5%
Alianța USR-PLUS
Toşa Nicolae
302
2,8%
6
Magyar Polgári Párt
Somay Péter
487
4,2%
Partidul Mișcarea Populară
Butnaru Ştefan-Sorin
174
1,6%
Összesen
11 687
100,0%
Összesen
10 940
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
7 317
63,1%
13
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
7 594
69,8%
15
2
Erdélyi Magyar Néppárt
1 553
13,4%
3
Erdélyi Magyar Szövetség
1 389
12,8%
3
3
Partidul Național Liberal
1 111
9,6%
2
Partidul Național Liberal
854
7,8%
1
4
Partidul Social Democrat
654
5,6%
1
Partidul Social Democrat
376
3,5%
5
Magyar Polgári Párt
545
4,7%
Alianța USR-PLUS
302
2,8%
6
Engelhardt Robert
413
3,6%
Partidul Mișcarea Populară
209
1,9%
7
Biró József
161
1,5%
Összesen
11 593
100,0%
19
Összesen
10 885
100,0%
19

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
12 870
79,8%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
9 936
80,3%
2
Partidul Social Democrat
1 460
9,1%
Partidul Social Democrat
726
5,9%
3
Partidul Național Liberal
778
4,8%
Alianța USR PLUS
551
4,5%
4
Uniunea Salvați România
327
2,0%
Partidul Național Liberal
518
4,2%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
212
1,3%
Alianța Pentru Unirea Românilor
218
1,8%
6
Partidul România Unită
155
1,0%
Partidul Pro România
131
1,1%
7
Partidul Mișcarea Populară
108
0,7%
Partidul Mișcarea Populară
90
0,7%
8
Partidul România Mare
71
0,4%
Partidul Ecologist Român
58
0,5%
9
Partidul Ecologist Român
52
0,3%
Asociația Liga Albanezilor din România
32
0,3%
10
Uniunea Polonezilor din România
23
0,1%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
31
0,3%
Egyéb
Egyéb
62
0,4%
Egyéb
88
0,7%
Összesen
16 118
100,0%
Összesen
12 379
100,0%