HU | EN

Homoródalmás (Merești)

Község Hargita megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió, Székelyföldi tömb.

Beosztott települések
Covid19 fertőzöttségi ráta
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Mereşti Homoródalmás 1 339 1 305 99,2%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Covid19 fertőzöttségi ráta

Fertőzöttségi
ráta (ezrelék)
2021.04.13.
0,75
2021.04.14.
0
2021.04.15.
0
2021.04.16.
0
2021.04.17.
0

Forrás: data.gov.ro, előző két hétben regisztrált fertőzöttek száma 1 000 lakosra vetítve.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
1 781
1 534
1 415
1 339
Román etnikum
11
(0,6%)
*
(-)
6
(0,4%)
5
(0,4%)
Magyar etnikum
1 712
(96,1%)
1 533
(99,9%)
1 409
(99,6%)
1 305
(99,2%)
Roma etnikum
58
(3,3%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
5
(0,4%)
Német etnikum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Egyéb etnikum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
nincs adat
24

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
6
0,5%
Magyar anyanyelvű
1 309
99,5%
Roma anyanyelvű
0
0,0%
Német anyanyelvű
0
0,0%
Egyéb anyanyelvű
0
0,0%
nincs adat
24

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
10
0,8%
Római katolikus
212
16,1%
Református
26
2,0%
Pünkösdista
0
0,0%
Görög katolikus
0
0,0%
Baptista
5
0,4%
Adventista
*
-
Unitárius
964
73,3%
Jehova tanúi
8
0,6%
Evangélikus-lutheránus
*
-
Egyéb
*
-
Felekezeten kívüliek és ateisták
86
6,5%
nincs adat
24

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
300
22%
300
100%
65
22%
(Szinte) senki
(5% alatt)
Mindenki, nagy
többség (80% felett)
Néhányan
(5-20%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
108,5
100,0%
     ebből szántó
2,1
1,9%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
62,7
57,8%
     ebből erdő
39,8
36,7%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
3,9
3,6%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
2 036
1 766
1 781
1 583
2 147
2 378
3 147
2 350
2 661
2 932
3 234
Saját jövedelem aránya (%)
15,5%
17,6%
24,2%
26,3%
23,8%
23,5%
18,4%
23,5%
27,6%
25,1%
27,9%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
84,5%
82,4%
75,8%
73,7%
57,8%
66,3%
75,6%
76,5%
72,4%
74,9%
71,6%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
-
-
18,4%
10,2%
6,0%
-
-
-
0,5%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 520
1 319
1 330
1 183
1 603
1 776
2 350
1 755
1 987
2 190
2 415
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
235
232
322
310
381
417
433
413
549
550
674

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
751
767
768
768
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
2,1%
0,1%
0,0%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
698
91,6%
Vezetékes vízzel ellátott
622
81,6%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
452
59,3%
Konyhával rendelkező
637
83,6%
Fürdőszobával rendelkező
418
54,9%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
15
11,2
6,9
5,1
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
41,0%
8,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
51,0%
14,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
6,7%
0,2%
Komplex ipar
0,0%
0,0%
Könnyűipar
20,0%
27,9%
Szellemi szolgálatások
0,0%
0,0%
Egyéb szolgáltatások
0,0%
0,0%
Szállítás
20,0%
18,4%
Építkezés
0,0%
0,0%
Mezőgazdaság
26,7%
42,4%
Bányászat
0,0%
0,0%
Szállodák és vendéglátás
26,7%
11,1%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
181
51,6%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
297
70,7%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
125
35,6%
Erdélyi Magyar Szövetség
60
14,3%
3
Partidul Social Democrat
23
6,6%
Partidul Social Democrat
31
7,4%
4
Magyar Polgári Párt
13
3,7%
Partidul Național Liberal
18
4,3%
5
Partidul Național Liberal
8
2,3%
Partidul Oamenilor Liberi
9
2,1%
6
Partidul România Mare
1
0,3%
Alianța USR-PLUS
2
0,5%
7
Partidul Pro România
2
0,5%
8
Partidul Mișcarea Populară
1
0,2%
Összesen
 351
100,0%
Összesen
420
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Független jelölt
Tikosi László
362
100,0%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Tikosi László
431
100,0%
Összesen
362
100,0%
Összesen
431
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
193
52,2%
7
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
344
77,8%
7
2
Erdélyi Magyar Néppárt
177
47,8%
2
Erdélyi Magyar Szövetség
98
22,2%
2
Összesen
370
100,0%
9
Összesen
442
100,0%
9

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
514
93,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
451
93,2%
2
Partidul Social Democrat
13
2,4%
Partidul Social Democrat
9
1,9%
3
Partidul Național Liberal
6
1,1%
Alianța USR PLUS
4
0,8%
4
Uniunea Salvați România
6
1,1%
Alianța Pentru Unirea Românilor
3
0,6%
5
Forumul Democrat al Germanilor din România
2
0,4%
Partidul Mișcarea Populară
3
0,6%
6
Uniunea Armenilor din România
2
0,4%
Partidul Național Liberal
3
0,6%
7
Partidul Mișcarea Populară
1
0,2%
Asociația Liga Albanezilor din România
2
0,4%
8
Uniunea Polonezilor din România
1
0,2%
Asociația Macedonenilor din România
2
0,4%
9
Uniunea Culturală a Rutenilor din România
1
0,2%
Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.
1
0,2%
10
Uniunea Sârbilor din România
1
0,2%
Federația Comunităților Evreiești din România
1
0,2%
Egyéb
Egyéb
4
0,7%
Egyéb
5
1,0%
Összesen
551
100,0%
Összesen
484
100,0%