HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Kovászna megye (Județul Covasna)

Megye Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió.

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Magyar tannyelven tanulók
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
199 017
233 256
222 449
210 177
Román etnikum
38 948
(19,6%)
54 586
(23,4%)
51 790
(23,3%)
45 021
(22,1%)
Magyar etnikum
156 120
(78,4%)
175 502
(75,2%)
164 158
(73,8%)
150 468
(73,7%)
Roma etnikum
3 522
(1,8%)
2 641
(1,1%)
5 973
(2,7%)
8 267
(4,1%)
Német etnikum
276
(0,1%)
252
(0,1%)
198
(0,1%)
114
(0,1%)
Egyéb etnikum
150
(0,1%)
261
(0,1%)
249
(0,1%)
190
(0,1%)
nincs adat
*
14
81
6 117

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
50 107
24,6%
Magyar anyanyelvű
153 728
75,3%
Roma anyanyelvű
87
0,0%
Német anyanyelvű
80
0,0%
Egyéb anyanyelvű
81
0,0%
nincs adat
6 094

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
43 499
21,3%
Római katolikus
73 739
36,2%
Református
67 791
33,3%
Pünkösdista
4 720
2,3%
Görög katolikus
241
0,1%
Baptista
462
0,2%
Adventista
875
0,4%
Unitárius
8 682
4,3%
Jehova tanúi
1 265
0,6%
Evangélikus-lutheránus
851
0,4%
Egyéb
759
0,4%
Felekezeten kívüliek és ateisták
860
0,4%
nincs adat
6 433

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
28 120
13%
19 453
69%
19 750
70%
Kisebbség
(20-49%)
Többség
(50-79%)
(Szinte) senki
(5% alatt)

Magyar tannyelven tanulók

Az alábbi táblázatban a magyar tannyelvű osztályokba beiratkozott diákok létszáma tekinthető meg tanévek és oktatási szintek szerint. A 2020/2021-as tanévben Romániában mintegy 118 ezer iskolás diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Oktatási szint 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Elemi
7 711
(71,3%)
7 549
(n.a.)
7 377
(67,7%)
7 277
(67,6%)
Általános
5 895
(74,1%)
5 924
(n.a.)
5 871
(71,5%)
5 648
(70,8%)
Elméleti líceum
1 810
(67,7%)
1 800
(n.a.)
1 788
(65,7%)
1 775
(63,6%)
Hivatási képzés
583
(90,5%)
588
(n.a.)
604
(88,4%)
659
(85,6%)
Szaklíceum
1 237
(74,6%)
993
(n.a.)
1 089
(69,0%)
1 076
(68,4%)
Szakiskola
1 125
(79,2%)
1 192
(n.a.)
1 218
(79,1%)
1 257
(79,4%)
Posztlíceum
164
(45,1%)
157
(n.a.)
179
(45,7%)
109
(32,5%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
3 710
100,0%
     ebből szántó
832
22,4%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
1 028
27,7%
     ebből erdő
1 652
44,5%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
199
5,4%

Bruttó hazai termék, GDP

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2011–2018 – az Eurostat és az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2019–2020 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai. Az elemzett évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Részletes eredmények és módszertani jegyzetek a 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP című elemzésünkben olvashatók.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP értéke (millió euró)
1 024
957
1 043
1 057
1 136
1 243
1 401
1 546
1 664
1 592
Arány az országos GDP-ből (%)
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,7%
0,7%
Egy főre jutó GDP (euró)
4 868
4 571
4 993
5 078
5 487
6 042
6 857
7 616
8 241
7 947
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
74%
69%
69%
67%
68%
70%
72%
73%
71%
71%
A megye helyezése az egy főre jutó GDP alapján Románia 42 megyéje közül
24
30
28
29
27
26
25
23
25
24

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
42 688
57,9%
20
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
40 904
60,8%
22
2
Partidul Social Democrat
7 049
9,6%
3
Erdélyi Magyar Szövetség
5 749
8,6%
3
3
Erdélyi Magyar Néppárt
6 381
8,7%
3
Partidul Național Liberal
5 403
8,0%
3
4
Partidul Național Liberal
5 732
7,8%
3
Partidul Social Democrat
3 854
5,7%
2
5
Magyar Polgári Párt
4 028
5,5%
2
Partidul Mișcarea Populară
3 283
4,9%
6
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
3 652
5,0%
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
2 152
3,2%
7
Uniunea Națională pentru Progresul României
2 233
3,0%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
2 139
3,2%
8
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
1 029
1,4%
Partidul Pro România
1 904
2,8%
9
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
509
0,7%
Alianța USR-PLUS
1 836
2,7%
10
Partidul România Unită
464
0,6%
Összesen
73 765
100,0%
 31
Összesen
67 224
100,0%
30

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
50 135
73,9%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
38 310
70,3%
2
Partidul Social Democrat
6 811
10,0%
Partidul Social Democrat
4 370
8,0%
3
Partidul Național Liberal
3 001
4,4%
Partidul Național Liberal
2 769
5,1%
4
Partidul Mișcarea Populară
1 967
2,9%
1
Alianța USR PLUS
2 496
4,6%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
1 966
2,9%
Alianța Pentru Unirea Românilor
1 549
2,8%
6
Uniunea Salvați România
1 109
1,6%
Partidul Pro România
1 294
2,4%
7
Partidul România Unită
815
1,2%
Partidul Mișcarea Populară
951
1,7%
8
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
482
0,7%
Asociația Liga Albanezilor din România
680
1,2%
9
Partidul Ecologist Român
365
0,5%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
567
1,0%
10
Alianța Noastră România
331
0,5%
Asociația Partida Romilor “Pro-Europa”
424
0,8%
Egyéb
Egyéb
826
1,2%
Egyéb
1 049
1,9%
Összesen
67 808
100,0%
4
Összesen
54 459
100,0%