HU | EN

Maros megye (Județul Mureș)

Megye Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Közép-Erdély alrégió.

Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SociRoMap
Területhasználat
Bruttó hazai termék, GDP
Választási eredmények

Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
605 345
610 053
580 851
550 846
Román etnikum
297 205
(49,1%)
317 541
(52,1%)
309 375
(53,3%)
277 372
(52,6%)
Magyar etnikum
268 251
(44,3%)
252 651
(41,4%)
228 275
(39,3%)
200 858
(38,1%)
Roma etnikum
20 019
(3,3%)
34 798
(5,7%)
40 425
(7,0%)
46 947
(8,9%)
Német etnikum
18 807
(3,1%)
4 588
(0,8%)
2 045
(0,4%)
1 478
(0,3%)
Egyéb etnikum
1 048
(0,2%)
468
(0,1%)
643
(0,1%)
644
(0,1%)
nincs adat
15
7
88
23 547

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
296 439
56,2%
Magyar anyanyelvű
206 412
39,1%
Roma anyanyelvű
22 837
4,3%
Német anyanyelvű
1 194
0,2%
Egyéb anyanyelvű
473
0,1%
nincs adat
23 491

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
281 113
53,5%
Római katolikus
48 530
9,2%
Református
138 129
26,3%
Pünkösdista
9 361
1,8%
Görög katolikus
11 077
2,1%
Baptista
1 862
0,4%
Adventista
8 979
1,7%
Unitárius
12 200
2,3%
Jehova tanúi
6 981
1,3%
Evangélikus-lutheránus
715
0,1%
Egyéb
4 157
0,8%
Felekezeten kívüliek és ateisták
2 660
0,5%
nincs adat
25 082

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SociRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
66 831
12%
20 094
30%
40 693
61%
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)
Kisebbség
(20-49%)

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
6 714
100,0%
     ebből szántó
2 208
32,9%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
1 903
28,3%
     ebből erdő
2 095
31,2%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
508
7,6%

Bruttó hazai termék, GDP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GDP értéke (millió lej)
10 313
11 859
11 297
11 166
11 606
13 213
13 616
14 446
15 595
16 549
18 388
Arány az országos GDP-ből (%)
2,4%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
2,2%
2,1%
2,2%
2,2%
2,2%
2,1%
Egy főre jutó GDP (euró)
5 475
5 800
4 828
4 841
5 011
5 371
5 615
5 932
6 422
6 777
7 443
Arány az egy főre jutó országos GDP átlagból (%)
88,9%
81,5%
79,2%
78,0%
76,1%
80,7%
77,8%
78,6%
79,4%
78,9%
77,8%
A megye helyezése az egy főre jutó GDP alapján Románia 42 megyéje közül
15
15
19
19
18
14
16
15
13
14
15

A GDP-re vonatkozó adatok forrása: 2007–2015 – az Országos Statisztikai Intézet (INS) végleges, 2016–2017 – az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNP) előzetes adatai. Az egy főre jutó GDP-t 2007–2015 között az Eurostat adatai alapján, 2016–2017 között pedig az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság adatai alapján számítottuk. Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság a GDP értékét lejben adja meg, ezt a Román Nemzeti Bank éves árfolyamain, illetve az Országos Statisztikai Intézet által közölt, 2016-ra és 2017-re vonatkozó népességszám alapján számítottuk át.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
79 084
34,1%
15
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
81 389
37,2%
16
2
Partidul Social Democrat
55 541
23,9%
10
Partidul Național Liberal
45 703
20,9%
9
3
Partidul Național Liberal
52 544
22,6%
10
Partidul Social Democrat
39 121
17,9%
7
4
Partidul Oamenilor Liberi
10 335
4,5%
Partidul Mișcarea Populară
12 456
5,7%
2
5
Partidul Mișcarea Populară
9 828
4,2%
Partidul Pro România
10 429
4,8%
6
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
6 301
2,7%
Alianța USR-PLUS
6 908
3,2%
7
Erdélyi Magyar Néppárt
5 444
2,3%
Partidul Oamenilor Liberi
6 558
3,0%
8
Partidul România Unită
4 979
2,1%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
5 638
2,6%
9
Uniunea Națională pentru Progresul României
4 913
2,1%
Erdélyi Magyar Szövetség
4 145
1,9%
10
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
3 200
1,4%
Alianța pentru Unirea Românilor
4 025
1,8%
11
Partidul Verde
2 607
1,2%
Összesen
232 169
100,0%
 35
Összesen
218 979
100,0%
34

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
68 564
38,6%
3
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
54 108
37,0%
2
Partidul Social Democrat
47 267
26,6%
2
Partidul Social Democrat
23 624
16,1%
3
Partidul Național Liberal
25 284
14,2%
1
Partidul Național Liberal
23 136
15,8%
4
Uniunea Salvați România
10 602
6,0%
1
Alianța USR PLUS
15 577
10,6%
5
Partidul Mișcarea Populară
7 272
4,1%
1
Alianța Pentru Unirea Românilor
9 215
6,3%
6
Partidul România Unită
6 537
3,7%
Partidul Mișcarea Populară
7 974
5,5%
7
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
5 149
2,9%
Partidul Pro România
5 029
3,4%
8
Partidul România Mare
1 817
1,0%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
1 012
0,7%
9
Alianța Noastră România
998
0,6%
Bendorfean Traian
994
0,7%
10
Costel Neacşu
894
0,5%
Partidul Ecologist Român
987
0,7%
Egyéb
Egyéb
3 182
1,8%
Egyéb
4 643
3,2%
Összesen
177 566
100,0%
8
Összesen
146 299
100,0%