HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc)

Municípium Kovászna megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió, Székelyföldi tömb.

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Iskolahálózat, diáklétszámok
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Târgu Secuiesc Kézdivásárhely 16 940 14 840 90,7%
Lunga Nyújtód 1 551 1 452 94,6%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
16 329
22 912
20 488
18 491
Román etnikum
1 204
(7,4%)
1 818
(7,9%)
1 601
(7,8%)
1 293
(7,2%)
Magyar etnikum
15 041
(92,1%)
20 998
(91,6%)
18 633
(91,0%)
16 292
(91,1%)
Roma etnikum
38
(0,2%)
42
(0,2%)
199
(1,0%)
280
(1,6%)
Német etnikum
23
(0,1%)
19
(0,1%)
19
(0,1%)
12
(0,1%)
Egyéb etnikum
23
(0,1%)
35
(0,2%)
34
(0,2%)
12
(0,1%)
nincs adat
*
602

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
1 280
7,2%
Magyar anyanyelvű
16 597
92,8%
Roma anyanyelvű
6
0,0%
Német anyanyelvű
9
0,1%
Egyéb anyanyelvű
0
0,0%
nincs adat
597

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
1 024
5,7%
Római katolikus
12 808
71,6%
Református
3 725
20,8%
Pünkösdista
0
0,0%
Görög katolikus
5
0,0%
Baptista
5
0,0%
Adventista
34
0,2%
Unitárius
112
0,6%
Jehova tanúi
52
0,3%
Evangélikus-lutheránus
31
0,2%
Egyéb
44
0,2%
Felekezeten kívüliek és ateisták
42
0,2%
nincs adat
608

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
450
2%
450
100%
420
93%
(Szinte) senki
(5% alatt)
Mindenki, nagy
többség (80% felett)
(Szinte) senki
(5% alatt)

Iskolahálózat, diáklétszámok

Az alábbi táblázatban az adott közigazgatási egységben működő magyar tannyelven (is) oktató iskolák (oktatási helyszínek), illetve diáklétszámok tekinthetők meg, a 2017/2018, 2018/2019, illetve 2019/2020-as tanévekre, oktatási szintek szerint. A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, ezekben mintegy 119 ezer diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Iskola magyar neve /
Magyarul tanuló diákok száma
Település Elemi Általános Líceum Szakiskola Posztlíceum
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Apor Péter Szaklíceum
Kézdivásárhely
261
206
204
175
190
216
Bod Péter Tanítóképző
Kézdivásárhely
230
229
231
Gábor Áron Technológiai Líceum
Kézdivásárhely
320
216
373
144
139
141
57
54
60
Kézdivásárhelyi Református Kollégium
Kézdivásárhely
235
241
239
Molnár Józsiás Általános Iskola
Kézdivásárhely
213
210
210
214
203
203
Nagy Mózes Elméleti Líceum
Kézdivásárhely
142
138
147
244
233
216
428
419
424
Oroszfalvi Elemi Iskola
Kézdivásárhely
29
33
27
Petőfi Sándor Általános Iskola
Kézdivásárhely
258
258
272
217
238
214
Turóczi Mózes Általános Iskola
Kézdivásárhely
186
207
187
139
144
165
Jakabos Ödön Elemi Iskola
Nyújtód
9
10
10
Kézdisárfalvi Elemi Iskola
Nyújtód
22
19
21

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
49,3
100,0%
     ebből szántó
31,4
63,7%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
8,7
17,6%
     ebből erdő
2,5
5,0%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
6,7
13,7%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
36 912
35 112
33 702
34 890
42 373
47 938
71 811
51 725
56 325
38 611
38 082
Saját jövedelem aránya (%)
39,5%
42,8%
48,2%
46,5%
46,9%
38,2%
30,5%
44,3%
45,7%
58,8%
80,4%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
60,5%
57,2%
51,4%
53,5%
52,9%
55,9%
45,2%
53,0%
54,3%
41,2%
19,4%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
0,4%
0,0%
0,2%
6,0%
24,3%
2,7%
-
-
0,1%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 996
1 899
1 823
1 887
2 292
2 592
3 884
2 797
3 046
2 088
2 059
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
789
812
878
877
1 075
989
1 184
1 240
1 392
1 229
1 656

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
7 653
7 987
7 988
8 060
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
4,4%
0,0%
0,9%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
7 604
96,4%
Vezetékes vízzel ellátott
7 199
91,3%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
7 152
90,7%
Konyhával rendelkező
7 435
94,3%
Fürdőszobával rendelkező
7 017
89,0%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
438
23,7
1 024,6
55,4
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
86,0%
88,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
128,0%
182,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
34,2%
35,9%
Komplex ipar
5,5%
9,9%
Könnyűipar
5,5%
28,4%
Szellemi szolgálatások
20,1%
2,3%
Egyéb szolgáltatások
11,4%
2,2%
Szállítás
8,9%
10,6%
Építkezés
5,5%
0,6%
Mezőgazdaság
2,5%
5,6%
Bányászat
0,2%
0,1%
Szállodák és vendéglátás
6,2%
4,4%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
3 489
57,1%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
3 328
71,5%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
1 560
25,5%
Erdélyi Magyar Szövetség
813
17,5%
3
Magyar Polgári Párt
481
7,9%
Partidul Național Liberal
151
3,2%
4
Partidul Național Liberal
174
2,8%
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
80
1,7%
5
Partidul Social Democrat
159
2,6%
Partidul Social Democrat
76
1,6%
6
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
132
2,2%
Partidul Mișcarea Populară
70
1,5%
7
Uniunea Națională pentru Progresul României
62
1,0%
Partidul Pro România
65
1,4%
8
Partidul România Unită
20
0,3%
Alianța USR-PLUS
38
0,8%
9
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
18
0,3%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
31
0,7%
10
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
14
0,2%
Összesen
6 109
100,0%
Összesen
4 652
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Bokor Tiberiu
3 407
54,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Bokor Tiberiu
3 288
69,5%
2
Erdélyi Magyar Néppárt
Taierling Johann
1 897
30,2%
Erdélyi Magyar Szövetség
Balázs Jozsef-Atila
1 446
30,5%
3
Alianţa Electorală Târgu Secuiesc
Pătru Constantin
451
7,2%
4
Magyar Polgári Párt
Szigethy Kálmán
403
6,4%
5
Független jelölt
Rákosi János
120
1,9%
Összesen
6 278
100,0%
Összesen
4 734
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
3 479
56,2%
11
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
3 262
68,8%
13
2
Erdélyi Magyar Néppárt
1 681
27,2%
5
Erdélyi Magyar Szövetség
1 147
24,2%
4
3
Alianţa Electorală Târgu Secuiesc
498
8,0%
2
Alianța pentru dezvoltare Târgu Secuiesc
335
7,1%
4
Magyar Polgári Párt
453
7,3%
1
5
Rákosi János
80
1,3%
Összesen
6 191
100,0%
19
Összesen
4 744
100,0%
17

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
5 368
89,0%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
3 955
87,7%
2
Partidul Social Democrat
220
3,6%
Partidul Social Democrat
148
3,3%
3
Partidul Național Liberal
158
2,6%
Alianța USR PLUS
96
2,1%
4
Uniunea Salvați România
63
1,0%
Partidul Național Liberal
94
2,1%
5
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
55
0,9%
Asociația Liga Albanezilor din România
53
1,2%
6
Partidul Mișcarea Populară
38
0,6%
Alianța Pentru Unirea Românilor
36
0,8%
7
Partidul România Unită
34
0,6%
Partidul Pro România
36
0,8%
8
Partidul Ecologist Român
22
0,4%
Partidul Mișcarea Populară
19
0,4%
9
Partidul Socialist Român
15
0,2%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
15
0,3%
10
Alianța Noastră România
14
0,2%
Asociația Partida Romilor “Pro-Europa”
14
0,3%
Egyéb
Egyéb
47
0,8%
Egyéb
42
0,9%
Összesen
6 034
100,0%
Összesen
4 508
100,0%