HU | EN
A magyar szempontból releváns (legalább 250 magyar etnikumú lakossal rendelkező) városok, községek adatlapjai.
Utoljára módosítva: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Kökös (Chichiș)

Község Kovászna megyében. Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Székelyföld alrégió, Székelyföldi tömb.

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Roma népesség - SocioRoMap
Iskolahálózat, diáklétszámok
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018
Választási eredmények

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Chichiş Kökös 1 019 809 80,7%
Băcel Kökösbácstelek 518 9 1,8%

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
2 074
1 727
1 697
1 537
Román etnikum
883
(42,6%)
779
(45,1%)
812
(47,8%)
679
(45,0%)
Magyar etnikum
1 179
(56,8%)
943
(54,6%)
864
(50,9%)
818
(54,2%)
Roma etnikum
6
(0,3%)
4
(0,2%)
19
(1,1%)
9
(0,6%)
Német etnikum
6
(0,3%)
*
(-)
0
(0,0%)
*
(-)
Egyéb etnikum
0
(0,0%)
0
(0,0%)
*
(-)
*
(-)
nincs adat
28

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
680
45,1%
Magyar anyanyelvű
826
54,7%
Roma anyanyelvű
0
0,0%
Német anyanyelvű
*
-
Egyéb anyanyelvű
0
0,0%
nincs adat
28

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
691
45,8%
Római katolikus
111
7,4%
Református
502
33,3%
Pünkösdista
0
0,0%
Görög katolikus
*
-
Baptista
3
0,2%
Adventista
0
0,0%
Unitárius
176
11,7%
Jehova tanúi
10
0,7%
Evangélikus-lutheránus
10
0,7%
Egyéb
*
-
Felekezeten kívüliek és ateisták
3
0,2%
nincs adat
28

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Roma népesség - SocioRoMap

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap vizsgálata (heteroidentifikáció alapján) Románia szintjén 1 232 797 főre becsülte a roma etnikumú lakosság számát. A magyar nyelvű romák száma mintegy 105 000 főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4%-át jelenti. A magyarul beszélő romák kétharmada telepeken, szegregátumokban él. A részletes eredmények és a kutatás módszertana a Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció című elemzésünkben olvashatók.

Romák
becsült
száma
Aránya
a népes-
ségben
Magyarul beszélő
romák
Telepen élő romák
Száma Aránya Nyelvhasználat a telep(ek)en
Szám % Román Magyar Romani
31
2%
31
100%
0
0%
-
-
-

Iskolahálózat, diáklétszámok

Az alábbi táblázatban az adott közigazgatási egységben működő magyar tannyelven (is) oktató iskolák (oktatási helyszínek), illetve diáklétszámok tekinthetők meg, a 2017/2018, 2018/2019, illetve 2019/2020-as tanévekre, oktatási szintek szerint. A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, ezekben mintegy 119 ezer diák tanult magyarul (a közoktatásban lévők 4,9%-a). A részletes eredmények és az adatok forrása A romániai magyar iskolahálózat szerkezete című elemzésünkben olvashatók.

Iskola magyar neve /
Magyarul tanuló diákok száma
Település Elemi Általános Líceum Szakiskola Posztlíceum
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Gábor Áron Általános Iskola
Kökös
25
23
25
18
15
17

Területhasználat

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
21,4
100,0%
     ebből szántó
13,8
64,2%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület
     (pl. legelő, gyümölcsös)
4,8
22,4%
     ebből erdő
0
0,0%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület
     (pl. beépített területek, utak, folyók)
2,9
13,4%

Önkormányzatok költségvetése

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2020.09.03.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Összjövedelem (ezer lej)
2 476
2 077
2 337
2 281
2 591
3 801
4 048
2 954
3 412
3 770
5 421
Saját jövedelem aránya (%)
19,4%
28,4%
26,0%
26,1%
25,9%
21,7%
23,2%
35,5%
34,2%
30,4%
23,1%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
80,6%
71,6%
70,6%
68,7%
74,1%
78,3%
66,2%
64,5%
65,8%
65,6%
76,6%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
3,5%
5,2%
-
-
10,6%
-
-
4,0%
0,3%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 611
1 351
1 521
1 484
1 686
2 473
2 634
1 922
2 220
2 453
3 527
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
312
384
395
387
437
536
611
682
759
746
813

Lakásállomány

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
698
752
738
752
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
7,7%
-1,9%
1,9%

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
726
98,2%
Vezetékes vízzel ellátott
373
50,5%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
364
49,3%
Konyhával rendelkező
641
86,7%
Fürdőszobával rendelkező
343
46,4%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek
száma
Cégsűrűség
(ezer lakosra jutó
cégek száma)
Forgalom
(millió lej)
Ezer főre jutó
forgalom (lej)
Abszolút érték
34
22,1
67,9
44,1
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
81,0%
70,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
119,0%
145,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
23,5%
22,5%
Komplex ipar
5,9%
35,3%
Könnyűipar
5,9%
25,6%
Szellemi szolgálatások
8,8%
1,3%
Egyéb szolgáltatások
20,6%
3,6%
Szállítás
5,9%
1,4%
Építkezés
11,8%
0,4%
Mezőgazdaság
11,8%
1,1%
Bányászat
2,9%
7,5%
Szállodák és vendéglátás
2,9%
1,2%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.

Választási eredmények

Egyelőre az elmúlt két önkormányzati választás adatai tekinthetők meg. A 2016-os adatok forrása a Központi Választási Iroda (BEC) végleges adatai, a 2020-as adatoké az Állandó Választási Hatóság (AEP) 2020. október 8-án közzétett eredményei. A települések szintjén a megyei tanácsosi listára, a polgármesterre és a helyi tanácsra leadott szavazatok böngészhetők. Megyék, régiók és országos szinten csak a megyei lista eredményeit jelenítjük meg. Az országos összesítésbe beleszámítjuk Bukarest Municípium Főtanácsát (CGMB) is. Minden esetben az első legtöbb 15 pártot jelenítjük meg szavazataik csökkenő sorrendjében. A pártok, jelöltek nevei esetében csupán az RMDSZ, EMSZ, EMNP, MPP megnevezését egységesítettük és fordítottuk magyarra. A „Mand.” oszlop a mandátumok számát jelöli. 2020-ban a megyei tanácsok esetében egy mandátum a közvetlenül megválasztott megyei tanácselnöké, amely így táblázatunkban nem szerepel.

Megyei tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
387
55,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
388
65,3%
2
Uniunea Națională pentru Progresul României
102
14,6%
Partidul Național Liberal
90
15,2%
3
Partidul Național Liberal
86
12,3%
Partidul Pro România
25
4,2%
4
Partidul Social Democrat
59
8,4%
Partidul Mișcarea Populară
25
4,2%
5
Magyar Polgári Párt
21
3,0%
Partidul Social Democrat
24
4,0%
6
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
20
2,9%
Alianța USR-PLUS
21
3,5%
7
Erdélyi Magyar Néppárt
8
1,1%
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
8
1,3%
8
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
8
1,1%
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
7
1,2%
9
Partidul România Unită
7
1,0%
Erdélyi Magyar Szövetség
6
1,0%
10
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
2
0,3%
Összesen
 700
100,0%
Összesen
594
100,0%

Polgármester

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt Jelölt Szavazat % Párt Jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Sánta Gyula
424
57,3%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Tăras Silviu
581
91,6%
2
Uniunea Națională pentru Progresul României
Codreanu Adrian
142
19,2%
Partidul Mișcarea Populară
Pătrunjel Gabriel
53
8,4%
3
Független jelölt
Bartha Robert
86
11,6%
4
Független jelölt
Neagu Mihai
52
7,0%
5
Partidul Național Liberal
Hurghi Gheorghe
36
4,9%
Összesen
740
100,0%
Összesen
634
100,0%

Helyi tanács

Önkormányzati választások 2016
Önkormányzati választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat % Mand.
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
436
59,3%
7
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
407
65,4%
8
2
Uniunea Națională pentru Progresul României
139
18,9%
2
Neagu Mihai
54
8,7%
3
Partidul Național Liberal
84
11,4%
1
Pătrunjel Mihail
54
8,7%
4
Neagu Mihai
76
10,3%
1
Partidul Mișcarea Populară
38
6,1%
2
5
Partidul Pro România
36
5,8%
1
6
Frunză Neculai
33
5,3%
Összesen
735
100,0%
11
Összesen
622
100,0%
11

Képviselőház

Parlamenti választások 2016
Parlamenti választások 2020
Párt, jelölt Szavazat % Mand. Párt, jelölt Szavazat %
1
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
306
61,9%
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
323
62,6%
2
Partidul Social Democrat
75
15,2%
Partidul Național Liberal
50
9,7%
3
Partidul Național Liberal
28
5,7%
Partidul Social Democrat
42
8,1%
4
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
25
5,1%
Alianța USR PLUS
28
5,4%
5
Partidul Mișcarea Populară
24
4,9%
Alianța Pentru Unirea Românilor
27
5,2%
6
Uniunea Salvați România
15
3,0%
Partidul Pro România
11
2,1%
7
Partidul România Unită
9
1,8%
Asociația Liga Albanezilor din România
9
1,7%
8
Alianța Noastră România
6
1,2%
Partidul Ecologist Român
6
1,2%
9
Uniunea Elenă din România
2
0,4%
Partidul Mișcarea Populară
6
1,2%
10
Partidul Ecologist Român
2
0,4%
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
4
0,8%
Egyéb
Egyéb
2
0,4%
Egyéb
10
1,9%
Összesen
494
100,0%
Összesen
516
100,0%