HU | EN

Marosvásárhely (Târgu Mureș)

Utolsó módosítás: 2020. január 3. - cégstatisztikák

Adminisztratív besorolás: municípium, megyeközpont, Maros megye

Régió: Erdély, Közép fejlesztési régió, Közép-Erdély alrégió, Marosvásárhely vonzáskörzete

Beosztott települések
Népesség, etnikumok
Anyanyelvi megoszlás
Vallási, felekezeti megoszlás
Területhasználat
Önkormányzatok költségvetése
Lakásállomány
Lakás-infrastruktúra
Cégstatisztikák 2018

Beosztott települések

Román név Magyar név Összlakosság Magyar lakosság Magyarok aránya
Târgu Mureş Marosvásárhely 133 124 56 994 45,0%
Remetea Remeteszeg 1 166 538 48,0%
Mureşeni Meggyesfalva 0 0 %

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján
A magyar etnikumúak arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.


Népesség, etnikumok

1977 1992 2002 2011
Összlakosság
130 076
164 445
150 041
134 290
Román etnikum
45 639
(35,1%)
75 851
(46,1%)
75 533
(50,4%)
66 033
(51,9%)
Magyar etnikum
82 200
(63,2%)
84 493
(51,4%)
70 108
(46,7%)
57 532
(45,2%)
Roma etnikum
783
(0,6%)
3 259
(2,0%)
3 660
(2,4%)
3 110
(2,4%)
Német etnikum
773
(0,6%)
558
(0,3%)
304
(0,2%)
202
(0,2%)
Egyéb etnikum
678
(0,5%)
281
(0,2%)
380
(0,3%)
303
(0,2%)
nincs adat
3
3
56
7 110

Forrás: Népszámlálási adatok, 1977-2011
Az etnikum arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Anyanyelvi megoszlás

Személy Arány (%)
Román anyanyelvű
66 581
52,3%
Magyar anyanyelvű
59 281
46,6%
Roma anyanyelvű
1 022
0,8%
Német anyanyelvű
143
0,1%
Egyéb anyanyelvű
186
0,1%
nincs adat
7 071

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az anyanyelv arányát a kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Vallási, felekezeti megoszlás

Személy Arány (%)
Ortodox
60 637
47,9%
Római katolikus
16 438
13,0%
Református
36 491
28,8%
Pünkösdista
1 094
0,9%
Görög katolikus
3 179
2,5%
Baptista
353
0,3%
Adventista
1 340
1,1%
Unitárius
3 296
2,6%
Jehova tanúi
1 563
1,2%
Evangélikus-lutheránus
248
0,2%
Egyéb
1 158
0,9%
Felekezeten kívüliek és ateisták
850
0,7%
nincs adat
7 643

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011
* -gal jelölve a 3 főnél kisebb esetszám
Az egyes felekezetek arányát a vallásukról nyilatkozók populációjából számítjuk.

Területhasználat

Terület (km2) Százalék (%)
Teljes közigazgatási terület
49,3
100,0%
     ebből szántó
9,7
19,7%
     ebből egyéb mezőgazdasági terület (pl. legelő, gyümölcsös)
2,8
5,7%
     ebből erdő
12
24,3%
     ebből egyéb nem mezőgazdasági terület (pl. beépített területek, utak, folyók)
24,8
50,3%

Az adatok gyűjtője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR), forrása az INS Tempo-online adatbázisa (AGR101B – adattábla). A területhasználati adatok a 2014-es évre vonatkoznak, mivel ezt követően a kataszteri nyilvántartás elkészültéig megszűnt az adatok frissítése.

Önkormányzatok költségvetése

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Összjövedelem (ezer lej)
199 396
251 639
281 622
323 665
313 467
307 032
321 981
326 340
343 358
385 953
381 179
391 026
Saját jövedelem aránya (%)
48,3%
58,1%
58,0%
53,1%
56,7%
58,1%
54,2%
55,0%
55,8%
53,8%
56,8%
60,4%
Visszaosztott jövedelem aránya (%)
51,7%
41,9%
42,0%
46,9%
43,3%
37,0%
44,0%
37,1%
38,5%
35,1%
39,0%
39,6%
Európai uniós források aránya (%)
-
-
-
-
-
4,8%
1,8%
7,9%
5,6%
11,1%
4,3%
0,0%
Egy főre jutó összjövedelem (lej)
1 485
1 874
2 097
2 410
2 334
2 286
2 398
2 430
2 557
2 874
2 838
2 912
Egy főre jutó saját jövedelem (lej)
717
1 089
1 215
1 279
1 323
1 329
1 300
1 336
1 428
1 546
1 611
1 760

Az önkormányzatok bevételeinek forrása a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatfájlok (itt, letöltve 2018.10.01.). A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét. Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételeket a visszaosztott bevételek alá vontuk egybe. Az európai uniós források 2011-től vannak külön tételként közölve, előtte az egyéb jövedelmek kategóriába voltak besorolva. Az egy főre eső jövedelmeket a 2011-es népszámláláskor rögzített állandó lakosság alapján számítottuk.

A város helyezése a 19 romániai nagyváros közül
2006–2008 2009–2011 2012–2014 2015–2017 2006–2017
Összjövedelem szerint
14
12
14
13
14
Egy főre jutó összjövedelem szerint
4
2
2
3
2
Egy főre jutó saját jövedelem szerint
8
5
6
6
7

Lakásállomány

1992 2002 2011 2017
Lakások száma
57 541
57 184
59 139
60 119
Változás a korábbi időponthoz képest (%)
-0,6%
3,4%
1,7%

Adatforrás: Országos Statisztikai Intézet (INS). *-gal jelölve azok az időpontok, amelyek után a közigazgatási egység struktúrájában átalakulás következett be. A változás aránya a táblázatban közölt korábbi időponthoz viszonyított csökkenést vagy növekedést jelzi (pl. 2002-1992/1992).

Lakás-infrastruktúra

Lakások száma Arány az összes lakáson belül (%)
Elektromos árammal ellátott
57 685
100,0%
Vezetékes vízzel ellátott
57 114
99,0%
Szennyvízelvezetéssel ellátott
57 114
99,0%
Konyhával rendelkező
56 059
97,2%
Fürdőszobával rendelkező
56 567
98,1%

Forrás: Népszámlálási adatok, 2011

Cégstatisztikák 2018

Aktív cégek száma Cégsűrűség (ezer lakosra jutó cégek száma) Forgalom (millió lej) Ezer főre jutó forgalom (lej)
Abszolút érték
5 590
41,6
18 484,7
137,6
Arány az erdélyi átlaghoz képest (%)
152,0%
218,0%
Arány a megyei átlaghoz képest (%)
174,0%
238,0%

Cégek számának és forgalmának megoszlása ágazatok szerint

Ágazat Cégszám (%) Forgalom (%)
Kereskedelem
29,0%
21,7%
Komplex ipar
5,1%
56,0%
Könnyűipar
4,3%
3,0%
Szellemi szolgálatások
26,4%
4,2%
Egyéb szolgáltatások
13,2%
6,0%
Szállítás
8,9%
3,6%
Építkezés
7,4%
3,8%
Mezőgazdaság
0,8%
0,2%
Bányászat
0,1%
0,5%
Szállodák és vendéglátás
4,7%
1,0%

A nyers adatok forrása a kereskedelmi társaságok és a szövetkezeti társulások mérlegadata (data.gov.ro). További módszertani megjegyzések az elemzésünkben találhatók.