HU | EN

Az ipari tevékenység Romániában és Erdélyben
Utolsó módosítás: 2020.03.05

Az ipar súlya az európai átlaghoz képest Kelet-Közép-Európában és ezen belül Romániában is jelentős. Románián belül Erdélyben kiemelkedő az ipar jelentősége, mind a GDP-hez való hozzájárulás, mind pedig az iparban foglalkoztatottak részaránya szempontjából.

Érettségi 2019. A magyar nyelven tanulók eredményei
Utolsó módosítás: 2020.02.07

A 2019-es érettségi vizsgákon országosan 100 824 diák szerzett oklevelet, a nyári vizsgaidőszak sikerességi rátája 69,1%-os, az őszi pótérettségié 33,4%-os. A magyar nyelven tanulók közül 4243-an vizsgáztak eredményesen, a sikerességi arányuk 58,6, illetve 39,5%-os.

Cégaktivitás Romániában és Erdélyben
Utolsó módosítás: 2019.12.17

A romániai vállalkozások 2018-ban összesen 1517 milliárd lejnyi forgalmat bonyolítottak le. Ebből 42% a fővárosi régióban bejegyzett cégek részesedése, az erdélyi székhelyű cégek részesedése 28%. Az 1 milliárd lej feletti éves forgalommal rendelkező 136 vállalat közül 78-nak a fővárosi régióban van a központi székhelye.

A külföldi működőtőke jelentősége Romániában és Erdélyben
Utolsó módosítás: 2019.11.12

Az utóbbi években a romániai külföldi működőtőke (Foreign Direct Investment – FDI)-állomány értéke folyamatosan növekedett. Az erdélyi régió FDI-állománya szintén gyarapodott, és országos részaránya is növekedett. Az FDI legnagyobb része Hollandiából, Németországból és Ausztriából származik.

Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora a 2019-es képességvizsga alapján
Utolsó módosítás: 2019.10.02

Elkészítettük a magyar tannyelvű nyolcadikos osztályokkal működő iskolák rangsorát. A toplista készítésekor a diákok román, matematika és magyar vizsgaeredményeit vettük figyelembe az Oktatási Minisztérium hivatalos adataira alapozva.

Képességvizsga 2019. A magyar nyelven tanulók eredményei
Utolsó módosítás: 2019.09.30

Az idei nyolcadikos képességvizsgán a hivatalos sikerességi ráta 73,2%-os volt országos szinten, a magyar nyelven tanulók esetében ennél alacsonyabb, 70,7%-os. A magyar nyelven tanulók lemaradásának elsődleges oka a gyenge román vizsgaeredmény (a bukók aránya 49%), de matematikából is jelentős a hátrányuk (a bukók aránya 44%) az országos átlaghoz képest.

Közoktatási helyzetkép: a magyar nyelvű képzésben részt vevők számának és arányának alakulása 1990 és 2017 között
Utolsó módosítás: 2019.06.11

1990 és 2017 között a romániai közoktatásban tanulók száma 39%-kal csökkent, 4,1 millió diákról 2,5 millióra. A magyar tannyelven tanulók esetében a visszaesés enyhén mérsékeltebb, itt 188 ezerről 122 ezerre, 35%-kal csökkent a diákpopuláció.

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben
Utolsó módosítás: 2019.05.20

2018-ban a gazdasági növekedés lassulásával párhuzamosan a munkapiaci folyamatok az előző évekhez viszonyítva kevésbé kedvezően alakultak Erdélyben.

Népesedési perspektívák Erdélyben: 2011-2031. A magyar anyanyelvűek számának és arányának várható alakulása
Utolsó módosítás: 2019.04.23

A kohorsz-komponens módszer a közelmúltig uralkodó eljárás volt a demográfiai előreszámítások területén, és ma is egy igen elterjedt módszernek számít.