HU | EN

Még nem látszanak az első negyedév népmozgalmi adataiban a járvány hatásai
Utolsó módosítás: 2020.06.04

A megyei statisztikai hivatalok 2020. január–márciusi összesített előzetes adatai szerint a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is számottevő csökkenést mutat Erdélyben 2019 első negyedévéhez viszonyítva. Az április–májusban tetőző koronavírus-járvány esetleges következményei ezekben az adatokban még nem szerepelhetnek, mivel a járvány csak március végén érte el Erdélyt.

Erdély: enyhén növekvő születésszám és csökkenő házasodási kedv
Utolsó módosítás: 2020.03.10

A 2019-es évre vonatkozó előzetes adatok szerint Erdélyben 66 619 gyermek jött a világra, ami 1,6%-os növekedést jelent az előző év hasonló adataihoz viszonyítva. Székelyföldön 2,4%-kal, 126-tal több gyermek született, mint 2018-ban. A születések számának növekedése és a halálozások jelentős csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás tempója.

Tovább nőtt az erdélyi turizmus a nyári idényben
Utolsó módosítás: 2020.01.07

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2019-es nyári (május–októberi) turisztikai szezonban, Erdélyben a turistaérkezések száma 3,1%-kal, a vendégéjszakáké 4,8%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Míg Erdélyben változatlan tempóban folytatódik a népesség fogyása, Székelyföldön javultak a demográfiai mutatók
Utolsó módosítás: 2019.12.06

A 2019. január–szeptember közötti időszakban Erdélyben a születések száma 1%-kal, a halálozásoké pedig 0,8%-kal alacsonyabb volt, mint 2018 azonos időszakában. Így Erdély népessége az előző évihez hasonló mértékben, több mint 12 ezer fővel csökkent háromnegyed év alatt.

A foglalkoztatottság alig, a keresetek stabilan nőttek Erdélyben
Utolsó módosítás: 2019.10.14

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2019 júliusában 2012,5 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 1,1%-os, 21,2 ezer főnyi emelkedést jelent.

Az év első hónapjában nőtt a gyermekvállalási kedv Erdély magyarlakta régióiban
Utolsó módosítás: 2019.08.12

2019 első öt hónapjában Erdélyben a születések száma 0,7%-kal, a halálozásoké 1,0%-kal alacsonyabb volt, mint 2018 azonos időszakában. Így a népességfogyás tempója Erdélyben minimális mértékben gyorsult az előző évhez viszonyítva, öt hónap alatt 11 201 fővel csökkent a népesség.

Tovább nőtt az erdélyi turizmus a téli idényben
Utolsó módosítás: 2019.07.03

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2018/2019-es téli (november–áprilisi) turisztikai szezonban, Erdélyben a turistaérkezések száma 9,2%-kal, a vendégéjszakáké 10,1%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Az év első hónapjaiban gyorsult a népességfogyás Erdélyben, kivéve Székelyföldön, ahol nőtt a gyermekvállalási kedv
Utolsó módosítás: 2019.05.06

2019 első két hónapjában Erdélyben a születések száma 1,9%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 1,2%-kal magasabb volt, mint 2018 azonos időszakában. Így a népességfogyás tempója Erdélyben gyorsult az előző évhez viszonyítva, két hónap alatt 4658 fővel csökkent a népesség.

Nőtt Erdélyben a foglalkoztatottság és emelkedtek a keresetek 2018 folyamán. Lassan, de felzárkóznak a székelyföldi bérek
Utolsó módosítás: 2019.03.07

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2018 decemberében 1985,3 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 3,4%-os, 65,6 ezer főnyi emelkedést jelent. Erdélyben 2018 decemberében 2701 lej volt az egy főre eső nettó átlagkereset.