HU | EN

Az Erdélystat a legolvasottabb erdélyi magyar statisztikai portál

Utolsó módosítás: 2021.04.01

Az áprilisi tréfát félretéve, honlapunknak kétéves működése alatt közel 150 ezer látogatója volt, akik összesen 430 ezer oldalt nyitottak meg. A települések, megyék és régiók szintjén elérhető adatlapokat 93 ezer alkalommal keresték fel olvasóink. A demográfiai, egészségügyi, gazdasági és oktatási témájú közleményeket és elemzéseket 58 ezerszer, az érettségi és képességvizsga rangsorokat több mint 33 ezerszer nyitották meg a felhasználók. A legmagasabb látogatottsága az adatvizualizációknak volt, közel 110 ezer megtekintéssel. Statisztikáink azt a célt is szolgálják, hogy társadalmi párbeszédet indítsanak el az erdélyi magyarokat érintő kérdések kapcsán. Köszönjük, hogy az aktív érdeklődésükkel, a honlapunk felkeresésével támogatják ezt a folyamatot.

A 2019. január 17-én indult honlapunknak mintegy kétéves fennállása alatt 146 ezer látogatója volt, akik összesen 434 ezer oldalt nyitottak meg.1 Látogatóink 32%-a 18–34 év közötti fiatal, 43%-a 35–54 év közötti, és 25%-a az 54 év feletti korcsoporthoz tartozik. Olvasóink 74%-a Romániából, 19%-a Magyarországról, további 7%-a külföldről nézte meg a honlapot. A böngészéshez használt eszköz 70%-ban mobiltelefon, 27%-ban desktop (számítógép, laptop) és 3% tablet.

A két év alatt 17 statisztikai közlemény és 19 elemzés jelentettünk meg, amelyeket összesen közel 58 ezerszer kerestek fel olvasóink. Elemzések alapvetően demográfiai, egészségügyi, gazdasági és oktatási témákban jelentek meg. A publikációink között a legtöbbször a népesség-előrejelzéssel foglalkozó elemzésünket keresték fel a felhasználók (6028 megtekintés), a demográfiai témakörben még az erdélyi romák és szegregátumok helyzetét tárgyaló elemzésünk érdekelte sokakat (3007 megtekintés). A Kilenc hónap Covid19: fertőzöttségi és halálozási mutatók című elemzésünk volt a második legolvasottabb publikációnk (4028 megtekintéssel), az egészségügyi témák közt az erdélyi egészségügyi ellátással és személyzettel foglalkozó elemzésünket is sokan felkeresték (2351 megtekintés). A gazdasági témájú elemzéseink között a látogatóink a legtöbbször a romániai és erdélyi cégaktivitással (3787 megtekintés), az erdélyi önkormányzatok uniós bevételével (3334 oldalmegtekintés), valamint a romániai és erdélyi lakossági hitelek és betétek alakulásával (3319 megtekintés) foglalkozó elemzéseket olvasták. Az oktatási témájú elemzéseink között a legtöbb kattintás az érettségi és a képességvizsga eredményeit feldolgozó elemzésekhez érkezett (2762, illetve 2756 megtekintés).

A periodikusan megjelenő statisztikai közleményeink alapvetően három témakörben készültek: népmozgalom, munkaerő és turizmus, valamint megjelent egy, a koronavírus-járvány gazdasági hatását vizsgáló közlemény is, A gazdasági mobilitás alakulása Erdélyben címmel. Ez iránt volt a legnagyobb az érdeklődés a közlemények között, 1176 megtekintéssel.

2020 végétől a közlemények és elemzések szerzőivel podcast-beszélgetéseket készítettünk, amelyek meghallgathatók a podcast-csatornánkon.

Portálunkon bárki lekeresheti saját településének, megyéjének, régiójának statisztikai adatlapját, amelyek fokozatosan bővülnek, amint egy-egy témát feldolgozunk. Összesen 471 településről közlünk adatokat, mindazokról, ahol a 2011-es népszámlálás szerint legalább 250 magyar etnikumú személy élt. A demográfiai adatok mellett elérhetők a települések területhasználatára, lakásállományára, lakás-infrastruktúrájára vonatkozó adatai és cégstatisztikái, valamint az önkormányzatok költségvetése és az utóbbi választások eredményei is. Az adatlapok honlapunk leglátogatottabb tartalmának minősülnek, ugyanis a két év alatt összesen 93 564 megtekintése volt. Erdély adatlapját keresik fel a leggyakrabban, a városok között Marosvásárhely, Kolozsvár és Csíkszereda, a falvak között pedig Tordaszentlászló, Korond és Gyimesbükk rendelkezik a legtöbb megtekintéssel.

A két év során három rangsort készítettünk, amelyeknek összesen 34 675 megtekintése volt. Az önkormányzatok jövedelem szerinti rangsora eleinte szöveges formában került fel a honlapunkra, majd ennek elkészült egy interaktív adatvizualizációja. Kezdetben a képességvizsga szerinti iskolai rangsor is szöveges formában jelent meg, majd a megtekintések magas száma indokolta, hogy elkészítsük a képességvizsga és az érettségi vizsga szerinti iskolai rangsorok egy felhasználóbarát, részben interaktív megjelenítését.

Szolgáltatásaink közül a vizualizációk megtekintése a legmagasabb,2 a négy vizualizációt összesen közel 110 ezerszer keresték fel látogatóink. 2020 májusában jelent meg a koronavírus-járvány romániai és erdélyi adatait összegző Erdélyi koronamonitor, amelynek azóta 55 ezer megtekintése volt. Egy másik kedvelt adatvizualizációnk az Erdély etnikai térszerkezetét bemutató interaktív térkép és adattár, amely az erdélyi magyar népesség számát és arányát mutatja be megyék és települések szintjén. Ennek 42 ezer megtekintése volt a megjelenése óta.

 

 

2019-ben a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel közösen saját adatfelvételt végeztünk a magyar nyelvű képzést (is) biztosító közoktatási intézmények körében. A Tanügyi barométer az oktatási helyszínek alapadatait, a beiskolázási számokat, az oktatási infrastruktúrát és az intézményen belüli nyelvhasználatot vizsgálta. Az eredmények részben már elérhetők az oktatási témájú elemzéseinkben. Egy másik adatfelvételre 2020 áprilisában került sor: a koronavírus-járvány kapcsán készítettünk lakossági online felmérést, amelynek eredményeit három részben publikáltunk, és amelyeknek összesen 15 627 megtekintése volt.

A sajtó a két év alatt összesen 870 alkalommal említette tevékenységünket. Ebből 160 megjelenés az erdélyi magyar nyomtatott sajtóban, 612 pedig online hírportálokon, tájékoztató oldalakon, blogokon történt. Munkatársainkkal 52 rádióinterjú készült és 46 alkalommal televíziós műsorokban, híradókban vettünk részt, amelyek elérhetők a YouTube-csatornánkon. Érdekesség, hogy publikációink eredményei az erdélyi magyarság legolvasottabbnak számított újságai és hírportáljai mellett megjelentek a magyarországi vezető gazdasági hírportálokon, de női magazinokban is.

Facebook-oldalunk a két év alatt 4800 követőt (Lifetime Total Likes) számlált, bejegyzéseink összességükben 987 294 elérést (Lifetime Post Total Reach) gyűjtöttek.

Ha érdekel az Erdélystat tevékenysége, keresd fel Facebook-oldalunkat is. Ha elsőként szeretnéd megkapni az aktuális elemzéseinket és közleményeinket, iratkozz fel hírlevelünkre.

  

Táblamellékletek

Médiamegjelenések

Médiaforrás

2019

2020

2021. jan. és febr.

Összesen

Erdélyi magyar nyomtatott sajtó

60

84

16

160

Online

Erdélyi magyar

188

249

34

471

Erdélyi román

9

18

1

28

Magyarországi

57

51

5

113

Rádió

Erdélyi magyar

11

18

6

35

Magyarországi

7

6

4

17

Televízió

Erdélyi magyar

13

26

5

44

Magyarországi

1

1

0

2

Összesen

346

453

71

870

 

A legalább 1000 oldalmegtekintéssel rendelkező közlemények és elemzések a megtekintések sorrendjében

Dátum

Cím

Egyedi felhasználó*

Oldalmeg-tekintések

2019.04.23.

Népesedési perspektívák Erdélyben: 2011–2031. A magyar anyanyelvű népesség regionálisan tagolt előreszámításának legfontosabb tanulságai

1 820

6 028

2020.11.19.

Kilenc hónap Covid19: fertőzöttségi és halálozási mutatók

2 890

4 028

2019.12.17.

Cégaktivitás Romániában és Erdélyben

1 853

3 787

2019.04.04.

Jelentősek az erdélyi önkormányzatok uniós bevételei

2 606

3 334

2020.12.22.

Lakossági hitelek és betétek alakulása Romániában és Erdélyben

2 342

3 319

2019.11.12.

A külföldi működőtőke jelentősége Romániában és Erdélyben

2 415

3 016

2020.10.08.

Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció

2 223

3 007

2020.03.05.

Az ipari tevékenység Romániában és Erdélyben

1 554

2 787

2020.02.07.

Érettségi 2019. A magyar nyelven tanulók eredményei

854

2 762

2019.09.30.

Képességvizsga 2019. A magyar nyelven tanulók eredményei

2 063

2 756

2020.05.21.

Egészségügyi ellátás és személyzet Erdélyben

1 836

2 351

2020.06.23.

A romániai és az erdélyi szolgáltatói szektor

1 530

1 868

2019.06.11.

Közoktatási helyzetkép: a magyar nyelvű képzésben részt vevők számának és arányának alakulása 1990 és 2017 között

1 067

1 846

2019.03.07.

Nőtt Erdélyben a foglalkoztatottság és emelkedtek a keresetek 2018 folyamán. Lassan, de felzárkóznak a székelyföldi bérek

1 466

1 748

2021.01.28.

A romániai magyar iskolahálózat szerkezete

1 395

1 547

2020.08.18.

Halálozások és halálokok Erdélyben, 2012–2018

957

1 443

2020.11.27.

A gazdasági mobilitás alakulása Erdélyben a járvány idején

1 022

1 176

2019.10.14.

A foglalkoztatottság alig, a keresetek stabilan nőttek Erdélyben

741

1 171

2019.03.21.

A bukaresti régió után Erdélyben a legjobbak a lakáskörülmények

848

1 076

*a megjelenést követő két héten belül

 

Vizualizációk

Dátum

Vizualizáció

Oldalmeg-tekintések

2020.05.14.

Erdély etnikai térszerkezete

41 929

2020.09.10.

Interaktív rangsor: önkormányzatok jövedelme, 2009-2019

12 424

2020.05.07.

Erdélyi koronamonitor I.

39 396

2020.10.23.

Erdélyi koronamonitor II.

15 894

2020.12.08.

Interaktív választási térkép

6 653

Összesen

109 643

 

Rangsorok

Dátum

Rangsor

Oldalmeg-tekintések

2019.03.04.

Erdélyi települések rangsora önkormányzati jövedelmek szerint (szöveges forma)

1 454

2019.10.02.

Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora a 2019-es képességvizsga alapján (szöveges forma)

10 766

2020.03.04.

Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora a 2019-es képességvizsga alapján (interaktív)

719

2020.04.07.

Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora a 2019-es érettségi alapján (interaktív)

21 736

Összesen

34 675

 

 

A koronavírus Erdélyben felmérés

Dátum

Cím

Oldalmeg-tekintések

2020.04.16.

A koronavírus Erdélyben felmérés: alacsony egészségügyi, magas pszichés érintettség

4 826

2020.04.23.

A koronavírus Erdélyben felmérés: pesszimista gazdasági és szociális jövőkép

6 570

2020.04.27.

A koronavírus Erdélyben felmérés: jelentős egyenlőtlenségek a távoktatásban

4 231

Összesen

15 627

 

 

Az Erdélystat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére, az Iskola Alapítvány által szervezett „1000 év Erdélyben 100 év Romániában” program keretében valósult meg, a Magyar Kormány támogatásával.

 

Közzététel: 2021. április 1.

További információ: Székely Panna (info@erdelystat.ro).

 


1 Az összesítések 2019. január 17. – 2021. február 28. periódusra vonatkoznak a Google Analytics adatai alapján.

2 A vizualizációk az adatlapoknál is több megtekintéssel rendelkeznek, mivel ezek nem kizárólag az Erdélystat honlapján keresztül érhetők el, hanem a Tableau vizuális adatelemző honlapján is.